Få oversikt over økonomien med refinansiering

Når du refinansierer lån er det som å starte på nytt. Du får samlet alle lånene dine inn i ett lån, dette gir bedre oversikt og sparer deg for flere tusen kroner i året. Ønsker du å samle dine smålån i ett større lån kan du søke om dette med eller uten sikkerhet.

Hva er refinansiering?

Når du søker refinansiering søker du i praksis om å ta opp et nytt og større lån for å betale ut alle andre lån. Dette er veldig praktisk og kan spare deg for mye penger om du har flere lån og kreditter. Du kan også søke om refinansiering av boliglånet ved å flytte lånet til en annen bank, eller eventuelt søke om å øke det lånet du har fra før. Ønsker du å refinansiere usikker gjeld kan du bake dette inn i boliglånet eller søke om et forbrukslån til refinansiering, såkalt refinansieringslån.

Hensikten med refinansiering er å få bedre lånevilkår, som lavere rente og gebyrer. Du kan også oppnå kortere nedbetalingstid og lavere månedlige kostnader. Sistnevnte avhenger av nedbetalingstiden. Søker du om kortere nedbetalingstid vil du betale mer i måneden enn ved en lengre nedbetalingstid.

Hvorfor søke om refinansiering?

Det finnes flere gode grunner til å refinansiere lån med og uten sikkerhet

 1. Spare penger
 2. God oversikt over økonomien og lånene
 3. Bedre vilkår på lånet
 4. Raskere nedbetaling

Har du flere lån og kreditter du betaler ned på, blir det fort dyrt. Du betaler renter og gebyrer til alle kreditorer, og slike lån har gjerne en effektiv rente fra 15 % og oppover. Det blir mye penger i løpet av en kort periode. Når du samler alle disse hos en kreditor reduserer du først og fremst utgifter til renter og gebyrer. Du kan også få betalt ned lånet raskere.

Når du bare har én kreditor å forholde deg til får du bedre oversikt. Det kommer en faktura og det er en forfallsdato du må forholde deg til. Du vet hvor mye som går til nedbetaling av gjeld hver måned. Dette gjør det å regne ut hvor snart du kan bli gjeldfri om du betaler inn litt ekstra hver måned.

Hvilke lån er lønnsomt å refinansiere?

Det skader ikke å søke om refinansiering uansett hvilket lån du har. Søknaden er gratis og uforpliktende, og bankene kan ikke gi deg et dårligere tilbud enn du allerede har. Så du kan spare en del på å søke refinansiering uansett lånetype. Det finnes derimot lån som er anbefalt å refinansiere:

 • Smålån: Disse lånene er gjerne på mindre lånesummer og har en høy effektiv rente. Har du flere smålån er det en fordel å samle disse i et større forbrukslån.
 • Kredittkort: Å ha et kredittkort er i seg selv ikke farlig. Det kan faktisk være lønnsomt i enkelte situasjoner. Har du derimot flere kredittkort som alle er brukt opp, kan du med fordel få samlet disse i et større lån. Enkelte kreditorer sier opp kredittavtalen ved refinansiering, andre reduserer kun tilgjengelig kreditt.
 • Forbrukslån: Har du et lån med lang nedbetalingstid eller høye renter vil det lønne seg å refinansiere lånet. Dette gjelder også hvis du har flere ulike forbrukslån. Har du flere lån er det alltid en fordel å sjekke muligheten for refinansiering.
 • Boliglån: Kan ikke banken tilby deg den samme renten som en annen bank, bytt. Du står fritt til å flytte boliglånet dit du selv ønsker for å få bedre vilkår. Har du behov for å pusse opp, kan du også refinansiere lånet for å få lån til å pusse opp. Etter oppussing kan du få en ny verditakst og refinansiere lånet igjen for bedre vilkår.

Bedre oversikt og orden på økonomien

Har du en rotete økonomi med flere lån og kreditter, er første steg på veien å få en oversikt. Sjekk Gjeldsregisteret, nettbanken og skattemeldingen for å finne gjelden som er registrert på deg. Når du har gjort dette kan du finne en oversikt over hvor mye du betaler hver måned. Har du disse tallene blir det enklere å kunne søke om refinansiering. Med god oversikt vet du hvilke lån du har og hva som kan refinansieres.

Med disse tallene på plass kan du søke om refinansiering, enten med eller uten sikkerhet. Ønsker du kun å refinansiere kreditt og smålån kan det lønne seg å refinansiere med et forbrukslån. Selv om rentene er høyere sammenlignet med boliglånet, er nedbetalingstiden mye kortere. Dermed kan du spare penger på dette. Du får et ekstra lån å følge med på, hvis du har boliglån fra før. Har du ikke dette blir det kun ett lån og en faktura å forholde seg til.

Når du har oversikt over hvor mye som betales til hvem er det lettere å få orden på økonomien. Du kan sette opp et budsjett og få en enklere økonomisk hverdag. Når du vet hvor mye du må bruke på faste utgifter, blir det også lettere å planlegge for kos og hygge i budsjettet.

Hvordan søke om refinansiering

Du kan søke om refinansiering på ulike måter, enten ved å bruke en lånemegler eller søke direkte hos den aktuelle banken. Hvis du ikke ønsker å benytte deg av en lånemegler anbefaler vi å sjekke aktuelle lån med en låneportal. Her får du oversikt over aktuelle lånetilbud og en estimert kostnad før du søker om lån. Du kan også finne frem til det billigste alternativet. Finner du et lånetilbud du ønsker å søke om kan du enkelt klikke deg videre til selve lånesøknaden.

Ønsker du å søke lån hos flere aktører anbefaler vi at du søker hos en lånemegler. Dette sparer deg for tid, og potensielt mye penger. Når du søker gjennom en megler fyller du inn et enkelt søknadsskjema som blir sendt videre til alle bankene megleren samarbeider med. Dette øker sjansene dine for å få innvilget et lån og gjør det enklere å sammenligne i etterkant.
Husk å få med all informasjon om gjeld når du søker om refinansiering. Dette må med for å gjøre en god vurdering av lånemulighetene og gir bankene en oversikt over hvilke lån de skal innfri.

Sammenligne tilbud om refinansiering

For at bankene skal kunne gi deg et tilbud om lån til refinansiering må de kunne tilby bedre vilkår enn du har i dag. Lånet skal ikke bli dyrere enn det blir med dagens løsning, det skal ikke koste mer i måneden eller ta lengre tid å nedbetale. Hvis ikke bankene kan tilby dette vil de ikke kunne tilby deg lån. Så får du ingen tilbud, betyr det at du allerede har den beste avtalen for din økonomi.

Selv om lånetilbudene skal være bedre er det alltid verdt å sammenligne de ulike tilbudene. Det kan være små marginer som skiller dem, som 0,5 % rente, men disse små marginene kan utgjøre store summer i det lange løp. Så sammenlign alltid renter, gebyrer og de totale kostnadene før du inngår en låneavtale. Det kan også være verdt å sammenligne nedbetalingstiden og hvordan denne påvirker de totale kostnadene.

Få bedre oversikt og spar penger

Med refinansiering får du mye. Du får bedre oversikt over din økonomi og gjeldssituasjon, noe som gjør det enklere å betale lånet i tide. Med bedre vilkår og kortere nedbetalingstid kan du spare deg selv for flere tusen kroner i året. Du kan også bli gjeldfri mye tidligere, enten ved kortere nedbetalingstid eller ekstra innbetaling når du har muligheten.

Dette må du vite før du søker om refinansiering

Refinansiering av gjeld kan være lønnsomt, men å finne det rette tilbudet kan være en utfordring. Det er også flere ting du burde tenke over før du søker og inngår en avtale om å refinansiere gjeld. Her får du en oversikt over hva du må vite om refinansiering, og hva som er viktig å tenke over før og etter at du har søkt om lån.

Refinansiering, hva er det?

Når du refinansierer gjeld tar du opp et nytt lån for å nedbetale et eller flere andre lån. Du kan søke om å refinansiere med og uten sikkerheten. Lån uten sikkerhet, som refinaniseringlån, kan brukes til å refinansiere andre lån uten sikkerhet som kreditt og smålån. Lån med sikkerhet, som boliglån, kan brukes til å refinansiere alle typer lån.

Ønsker du å refinansiere gjeld med sikkerhet kan du søke om å refinansiere boliglånet og få økt lånerammen. Du kan da refinansiere for inntil 85 % av boligens verdi. Hvor mye du kan øke lånet med avhenger av hvor mye lån du har fra før. Har du ikke boliglån kan du søke om refinansieringslån med sikkerhet. Boliglån kan nedbetales på maksimalt 30 år, og har lave renter og gebyrer.

Med refinansieringslån uten sikkerhet kan du låne opptil 600 000 kroner og nedbetale lånet på maksimalt 15 år. Dette er et dyrere lån, siden du ikke stiller med sikkerhet. Når bankene ikke kan ta sikkerhet i eiendom tar de en høyere risiko, som betyr høyere renter. Hvis du velger maksimal nedbetalingstid på refinansieringslån kan det bli mye dyrere sammenlignet med refinansiering med boliglån. Velger du derimot en lavere nedbetalingstid kan du spare relativt mye penger.

Gode grunner til å refinansiere

Før du søker om refinansiering er det viktig å tenke over hvorfor du ønsker å refinansiere. Det er mange fordeler knyttet til det å refinansiere, og det kan være lønnsomt i mange tilfeller. Men hvis du ikke er klar for å ta tak i økonomien og snu en trend med bruk av kreditt og avbetaling kan refinansiering ende opp med å bli dyrere. Derfor er det viktig å tenke over hvilke grunner du har for å refinansiere.

Gode grunner kan blant annet være

 • Samle flere lån og kreditter i ett større lån
 • Redusere månedlige eller totale kostnader
 • Få en bedre oversikt over gjelden
 • Bli kvitt dyre forbrukslån, smålån og kreditter
 • Få bedre vilkår som lavere renter og gebyrer

Hvordan spare penger med refinansiering?

Det finnes flere måter å spare penger på når du refinansierer gjeld. Har du flere lån og kreditter som samles i ett større, sparer du penger på renter og gebyrer. Med kun ett lån betaler du kun en rente og ett gebyr, ikke flere. Dette kan spare deg for flere tusen kroner i året.

Har du kun ett lån kan du søke om å refinansiere for å få bedre vilkår. Ved å betale mindre i renter sparer du også penger. Eventuelt kan du øke avdragene på lånet og bli gjeldsfri raskere, noe som også sparer deg for penger. Det er noe som er viktig å huske på med refinansiering. At selv om de månedlige kostnadene kan bli høyere, vil de totale kostnadene bli lavere. Banker kan nemlig ikke tilby lån til refinansiering som er dårligere enn den avtalen du har i dag.

Valg av refinansiering

Du kan refinansiere på to måter, med og uten sikkerhet. Eier du bolig kan du stille med denne som sikkerhet for lånet. Hvis du ikke eier bolig kan du søke om et usikret refinansieringslån.

Lån med sikkerhet

Når bankene kan ta pant i bolig som sikkerhet tar de en lavere risiko. Og når bankene tar en mindre risiko kan de tilby en lavere rente. Refinansiering med sikkerhet har derfor bedre vikår sammenlignet med lån uten sikkerhet. Renten på boliglån har ligget på under 2 % i lang tid, og det er ikke forventet å snu med det første. Dette gir gode muligheter til å refiansiere dyre forbrukslån og kreditter for en bedre avtale. Husk derimot på at denne type lån har en lengre nedbetalingstid. Så selv om rentene er lave kan refinaniseringen bli dyrere, siden du betaler på lånet over en lengre periode.

Før du søker om å refinansiere boliglånet er det verdt å få en ny takst på huset. Boliger er kjent for å øke jevnt i pris, og har du nylig gjort noen oppgraderinger kan boligen øke i verdi. Med økt verdi i boligen kan du søke om en høyere låneramme eller få justert ned belåningsgraden og få bedre vilkår.

Lån uten sikkerhet

Refinansieringslån er i praksis et forbrukslån som brukes til å refinansiere andre lån og kreditter. Dette lånet kan kun brukes til usikrede lån, så du kan ikke refinansiere boliglånet med et refinansieringslån. Rentene på denne type lån er høyere enn rentene på boliglån og andre lån med sikkerhet. Men nedbetalingstiden er mye kortere. Vi anbefaler generelt å unngå en nedbetalingstid over 5 år for lån uten sikkerhet. Dette fordi du skal kunne nedbetale lån uten sikkerhet og kreditter på denne tiden. Så du sparer mest på å refinansiere uten sikkerhet når du velger en kort nedbetalingstid.

Når du søker om refinansieringslån vil bankene sammenligne tilbudet med dagens løsning. Kan de ikke tilby en avtale som gir bedre vilkår, samme eller kortere nedbetalingstid, og lavere kostnader har de ikke lov til å tilby refinansieringslån. Du kan derfor oppleve å få avslag på refinansiering av denne grunn.

Hvordan søke om lån

Du kan søke om lån til refinansiering på ulike måter:

 1. Hos en lånemegler
 2. Gjennom en låneportal
 3. I nettbanken til foretrukken bank

Lånemegler

En lånemegler er ikke en lånetilbyder, men samarbeider med ulike tilbydere om lån. Når du søker om lån til refinansiering gjennom en lånemegler fyller du inn kun en enkel lånesøknad. Denne sendes videre til alle bankene megleren samarbeider med. Dette er en fordel, for jo flere banker som vurderer søknaden jo større sjanse har du for å få den innvilget. Når du søker gjennom en megler samles alle tilbudene på et og samme sted, noe som gjør det enkelt å sammenligne tilbudene. Alle bankene som megleren samarbeider med er seriøse aktører som følger lovverket og ikke tilbyr refinanisering som er dyrere enn dagens løsning.

Låneportal

Når du søker gjennom en låneportal vil du kun få opp en oversikt over aktuelle tilbud. Du fyller inn informasjon om ønsket lånebeløp, nedbetalingstid og din alder, og portalen gir deg oversikt over tilbud som matcher. Husk at summene du ser her kun er et estimat, og ikke et faktisk lånetilbud. De kan likevel brukes som veileder i sammenligning av tilbydere. Finner du et eller flere tilbud som passer dine behov kan du klikke deg videre til søknaden gjennom portalen.

Nettbank

Refinansiering av boliglån søker du enkelt om gjennom nettbanken du har lånet hos. Her kan du søke om økt lån, eller du kan gjøre endringer på avdrag og nedbetalingstid. Hvis du ikke er fornøyd med vilkårene du har på lånet kan du søke om å flytte lånet til en annen bank. Dette gjelder i hovedsak boliglån og billån. Begge disse lånene kan refinansieres ved å flytte lånet til en annen bank med bedre vilkår. For søknad om refinaniseringslån kan du søke om forbrukslån og velge at lånet skal brukes til refinansiering. Du finner denne muligheten hos alle banker som tilbyr denne lånetypen.

Få oversikt over gjelden

Før du søker om refinansiering er det viktig å få oversikt over gjelden. Hvor mye har du, hvor mye betaler du i renter og gebyrer, og hvor lang tid vil det ta å nedbetale lånene. Se på hvor mye du betaler i dag, og bruk gjerne en lånekalkulator for å se hvor mye du kan spare ved å refinansiere. Dette gir deg en god oversikt før du søker om lån. Og før du inngår en avtale, sammenlign alle lånetilbud du har fått.

Beste refinansiering av lån

Refinansiering av lån er en løsning som stadig flere nordmenn velger å benytte seg av. Her slettes ett eller flere lån i bytte mot et nytt lån med lavere effektiv rente.

Refinansiering er svært vanlig blant de som sitter med kostbare boliglån. De siste årene har det også blitt vanlig å refinansiere dyre smålån og kreditter til en lavere effektiv rente.

Søknader om refinansiering er både gratis og uforpliktende. Det betyr at du kan hente inn tilbud fra en lang rekke forskjellige banker og sammenligne priser uten at det koster deg noe.

Sitter du med dyr gjeld i form av kredittkort og diverse forbrukslån, er det smart å samle all gjelden i ett lån med lavere renter.

Lån har ikke bindingstid

Mangelen på bindingstid er en viktig årsak til at refinansiering lønner seg. Du står for eksempel fritt til å betale ned alt du skylder av kredittkortgjeld og forbrukslån uten at banken kan kreve noen ekstra økonomisk kompensasjon.

Boliglån er det eneste unntaket til denne regelen, hvor du binder renten over en lang tidsperiode.

Gebyrer ved refinansiering

Å refinansiere gjeld er ikke gratis. Det vil tilkomme 2-3 gebyrer, avhengig av hvilken type gjeld du ønsker å refinansiere. Du kan forvente å betale følgende:

 • Etableringsgebyr
 • Termingebyr
 • Tinglysningsgebyr (hvis du refinansierer med sikkerhet i egen eiendom

Gebyrene gjør at det sjeldent lønner seg å refinansiere mindre beløp, f.eks under 10 000 kroner.

Bruk en finansagent ved refinansiering av lån

For refinansiering av lån uten sikkerhet er det smart å søke gjennom en finansagent. Dette er selskaper som har spesialisert seg på formidling av søknader, med et høyt antall samarbeidspartnere.

Fordelene er som følger:

 • Du slipper å sende inn individuelle søknader til alle bankene.
 • Sjansen øker for å motta et godt tilbud med lav rente.
 • Du får personlig oppfølging av finansagenten.
 • Tjenesten koster ingenting og er uforpliktende.

Vi kan spesielt anbefale finansagenten Lendo, blant annet fordi selskapet har et meget bra kundesenter, og fordi de samarbeider med mange banker.

Lendo vil be deg fylle ut én søknad, som automatisk videresendes til agentens 20 partnere.

Kvalifiserer du til å få låne, vil du få tilbud fra kjente banker som EasyBank, Komplett Bank og Santander.

Bør jeg refinansiere med eller uten sikkerhet?

Et viktig spørsmål er hvorvidt du burde refinansiere lån med eller uten sikkerhet?

Refinansiering med sikkerhet betyr at du stiller pant i eksisterende eiendeler. Her er privatbolig det vanligste alternativet.

Med andre ord vil banken utbetale pengene til refinansiering såfremt den er sikret tilbakebetaling gjennom boligens (eller andre objekters) verdi.

Refinansiering av lån med sikkerhet i privat eiendom gir deg vanligvis lavere effektive renter, da bankens risiko faller. Derimot vil du måtte betale et gebyr for å tinglyse dokumentet på eiendommen.

Alternativet er å refinansiere med et lån uten sikkerhet. Løsningen innebærer å søke om et nytt forbrukslån, der målet er å oppnå gunstigere vilkår for renter og nedbetalingstid.

Fordeler med refinansiering av lån

Refinansiering av lån bringer med seg en rekke fordeler. Vi har oppsummert fordelene nedenfor, og lagt inn en kort forklaring:

 1. Du sparer penger med et lavere effektivt rentenivå.
 2. Få en forenklet finansiell hverdag med kun én kreditor.
 3. Gebyrene er fradragsberettiget.
 4. Mer fleksibel nedbetalingstid sammenlignet med andre alternativer.

Med refinansiering flytter du i prinsippet ett eller flere lån over til en annen bank, i bytte mot en lavere effektiv rente. Hvor mye du sparer avhenger av størrelsen og rentenivået på de lånene du allerede sitter med.

Blant de som søker om refinansiering av lån er det vanlig å se gjeld relatert til kredittkort og forbrukslån der effektive renter for kan overstiger 25-30 prosent.

Klarer du å presse rentene ned med 5-10 prosent kan det fort bli snakk om store kostnadsbesparelser.

Utenom muligheten til å spare penger, blir det også mindre arbeid med administrasjon. Etter å ha refinansiert gjelden får du kun én bank å forholde deg til.

Å sitte med flere lån som alle har forskjellig rentenivå, forfallsdato og nedbetalingstid gjør det vanskelig å ha en god oversikt.

Derfor lønner det seg å samle alle lånene, og legge inn faste månedlige avdrag for nedbetaling.

Slik senker du rentekostnadene

Deler du utgiftene i husstanden med ektefelle eller samboer? Da kan det være smart å søke om refinansiering sammen med den andre personen.

Benytter du en medlåntaker vil banken vanligvis tilby et lavere rentenivå enn det du kunne oppnådd på egenhånd.

Ulempen er at begge står ansvarlig for tilbakebetaling av gjelden skulle problemer oppstå. Rentenivået på lånet er knyttet til risikoen banken føler den påtar seg og bruk av medlåntaker øker sannsynligheten for at lånet betales tilbake.

En annen mulighet er å prute på rentesatsen, hvor du spør om banken kan presse prisene ned et ekstra hakk. Dersom du har en solid kredittverdighet, er sjansen stor for at banken vil gå med på en løsning om lavere rentesats.