Dette må du vite før du søker om refinansiering

Refinansiering av gjeld kan være lønnsomt, men å finne det rette tilbudet kan være en utfordring. Det er også flere ting du burde tenke over før du søker og inngår en avtale om å refinansiere gjeld. Her får du en oversikt over hva du må vite om refinansiering, og hva som er viktig å tenke over før og etter at du har søkt om lån.

Refinansiering, hva er det?

Når du refinansierer gjeld tar du opp et nytt lån for å nedbetale et eller flere andre lån. Du kan søke om å refinansiere med og uten sikkerheten. Lån uten sikkerhet, som refinaniseringlån, kan brukes til å refinansiere andre lån uten sikkerhet som kreditt og smålån. Lån med sikkerhet, som boliglån, kan brukes til å refinansiere alle typer lån.

Ønsker du å refinansiere gjeld med sikkerhet kan du søke om å refinansiere boliglånet og få økt lånerammen. Du kan da refinansiere for inntil 85 % av boligens verdi. Hvor mye du kan øke lånet med avhenger av hvor mye lån du har fra før. Har du ikke boliglån kan du søke om refinansieringslån med sikkerhet. Boliglån kan nedbetales på maksimalt 30 år, og har lave renter og gebyrer.

Med refinansieringslån uten sikkerhet kan du låne opptil 600 000 kroner og nedbetale lånet på maksimalt 15 år. Dette er et dyrere lån, siden du ikke stiller med sikkerhet. Når bankene ikke kan ta sikkerhet i eiendom tar de en høyere risiko, som betyr høyere renter. Hvis du velger maksimal nedbetalingstid på refinansieringslån kan det bli mye dyrere sammenlignet med refinansiering med boliglån. Velger du derimot en lavere nedbetalingstid kan du spare relativt mye penger.

Gode grunner til å refinansiere

Før du søker om refinansiering er det viktig å tenke over hvorfor du ønsker å refinansiere. Det er mange fordeler knyttet til det å refinansiere, og det kan være lønnsomt i mange tilfeller. Men hvis du ikke er klar for å ta tak i økonomien og snu en trend med bruk av kreditt og avbetaling kan refinansiering ende opp med å bli dyrere. Derfor er det viktig å tenke over hvilke grunner du har for å refinansiere.

Gode grunner kan blant annet være

  • Samle flere lån og kreditter i ett større lån
  • Redusere månedlige eller totale kostnader
  • Få en bedre oversikt over gjelden
  • Bli kvitt dyre forbrukslån, smålån og kreditter
  • Få bedre vilkår som lavere renter og gebyrer

Hvordan spare penger med refinansiering?

Det finnes flere måter å spare penger på når du refinansierer gjeld. Har du flere lån og kreditter som samles i ett større, sparer du penger på renter og gebyrer. Med kun ett lån betaler du kun en rente og ett gebyr, ikke flere. Dette kan spare deg for flere tusen kroner i året.

Har du kun ett lån kan du søke om å refinansiere for å få bedre vilkår. Ved å betale mindre i renter sparer du også penger. Eventuelt kan du øke avdragene på lånet og bli gjeldsfri raskere, noe som også sparer deg for penger. Det er noe som er viktig å huske på med refinansiering. At selv om de månedlige kostnadene kan bli høyere, vil de totale kostnadene bli lavere. Banker kan nemlig ikke tilby lån til refinansiering som er dårligere enn den avtalen du har i dag.

Tips: Les også vår artikkel om beste refinansiering.

Valg av refinansiering

Du kan refinansiere på to måter, med og uten sikkerhet. Eier du bolig kan du stille med denne som sikkerhet for lånet. Hvis du ikke eier bolig kan du søke om et usikret refinansieringslån.

Lån med sikkerhet

Når bankene kan ta pant i bolig som sikkerhet tar de en lavere risiko. Og når bankene tar en mindre risiko kan de tilby en lavere rente. Refinansiering med sikkerhet har derfor bedre vikår sammenlignet med lån uten sikkerhet. Renten på boliglån har ligget på under 2 % i lang tid, og det er ikke forventet å snu med det første. Dette gir gode muligheter til å refiansiere dyre forbrukslån og kreditter for en bedre avtale. Husk derimot på at denne type lån har en lengre nedbetalingstid. Så selv om rentene er lave kan refinaniseringen bli dyrere, siden du betaler på lånet over en lengre periode.

Før du søker om å refinansiere boliglånet er det verdt å få en ny takst på huset. Boliger er kjent for å øke jevnt i pris, og har du nylig gjort noen oppgraderinger kan boligen øke i verdi. Med økt verdi i boligen kan du søke om en høyere låneramme eller få justert ned belåningsgraden og få bedre vilkår.

Lån uten sikkerhet

Refinansieringslån er i praksis et forbrukslån som brukes til å refinansiere andre lån og kreditter. Dette lånet kan kun brukes til usikrede lån, så du kan ikke refinansiere boliglånet med et refinansieringslån. Rentene på denne type lån er høyere enn rentene på boliglån og andre lån med sikkerhet. Men nedbetalingstiden er mye kortere. Vi anbefaler generelt å unngå en nedbetalingstid over 5 år for lån uten sikkerhet. Dette fordi du skal kunne nedbetale lån uten sikkerhet og kreditter på denne tiden. Så du sparer mest på å refinansiere uten sikkerhet når du velger en kort nedbetalingstid.

Når du søker om refinansieringslån vil bankene sammenligne tilbudet med dagens løsning. Kan de ikke tilby en avtale som gir bedre vilkår, samme eller kortere nedbetalingstid, og lavere kostnader har de ikke lov til å tilby refinansieringslån. Du kan derfor oppleve å få avslag på refinansiering av denne grunn.

Hvordan søke om lån

Du kan søke om lån til refinansiering på ulike måter:

  1. Hos en lånemegler
  2. Gjennom en låneportal
  3. I nettbanken til foretrukken bank

Lånemegler

En lånemegler er ikke en lånetilbyder, men samarbeider med ulike tilbydere om lån. Når du søker om lån til refinansiering gjennom en lånemegler fyller du inn kun en enkel lånesøknad. Denne sendes videre til alle bankene megleren samarbeider med. Dette er en fordel, for jo flere banker som vurderer søknaden jo større sjanse har du for å få den innvilget. Når du søker gjennom en megler samles alle tilbudene på et og samme sted, noe som gjør det enkelt å sammenligne tilbudene. Alle bankene som megleren samarbeider med er seriøse aktører som følger lovverket og ikke tilbyr refinanisering som er dyrere enn dagens løsning.

Låneportal

Når du søker gjennom en låneportal vil du kun få opp en oversikt over aktuelle tilbud. Du fyller inn informasjon om ønsket lånebeløp, nedbetalingstid og din alder, og portalen gir deg oversikt over tilbud som matcher. Husk at summene du ser her kun er et estimat, og ikke et faktisk lånetilbud. De kan likevel brukes som veileder i sammenligning av tilbydere. Finner du et eller flere tilbud som passer dine behov kan du klikke deg videre til søknaden gjennom portalen.

Nettbank

Refinansiering av boliglån søker du enkelt om gjennom nettbanken du har lånet hos. Her kan du søke om økt lån, eller du kan gjøre endringer på avdrag og nedbetalingstid. Hvis du ikke er fornøyd med vilkårene du har på lånet kan du søke om å flytte lånet til en annen bank. Dette gjelder i hovedsak boliglån og billån. Begge disse lånene kan refinansieres ved å flytte lånet til en annen bank med bedre vilkår. For søknad om refinaniseringslån kan du søke om forbrukslån og velge at lånet skal brukes til refinansiering. Du finner denne muligheten hos alle banker som tilbyr denne lånetypen.

Få oversikt over gjelden

Før du søker om refinansiering er det viktig å få oversikt over gjelden. Hvor mye har du, hvor mye betaler du i renter og gebyrer, og hvor lang tid vil det ta å nedbetale lånene. Se på hvor mye du betaler i dag, og bruk gjerne en lånekalkulator for å se hvor mye du kan spare ved å refinansiere. Dette gir deg en god oversikt før du søker om lån. Og før du inngår en avtale, sammenlign alle lånetilbud du har fått.