Refinansiere med Bluestep


Annonselenke

Lån: 2.000.000 kr, over 25 år, effektiv rente: 5,85%, kostnad: 1.659.238 kr, Totalbeløp: 3.659.238 kr

Nøkkeltall:

Effektiv rente:Fra 2,99%
Lånebeløp:
Fra 250.000,-
Nedbetalingstid:30 år
Aldersgrense:18 år
Inntektskrav:Liknet inntekt

Kontaktinformasjon:

Adresse: Postboks 641 Sentrum, 0106 Oslo

Telefon: 21 62 85 60 

Åpningstider:

Mandag – Torsdag 08.00 – 18.00 

Fredag 08.00 – 16.00 

Nettsted: https://www.bluestep.no

Generell info om Bluestep Bank

Bluestep Bank hadde sin oppstart i 2005 og er markedsleder innenfor sin sektor. Skandinavias ledende spesialistlånegiver har kontor i Oslo, Stockholm og Helsingborg og kommuniserer med kunder på mer enn 20 ulike språk.

Det er kun mulig å søke om lån som privatperson. Banken tilbyr sparekonto, boliglån, mellomfinansiering og refinansiering med sikkerhet i bolig.

Kundeservice har åpent mandag til torsdag fra 08.00-18.00, fredag 08.00-16.00. Du kan nå kundeservice både over telefon og på e-post.

Lånemuligheter

Om du ønsker refinansiering av din gjeld må du stille med sikkerhet i din egen bolig. For bolig er maksimal belåningsgrad 85%, mens den ligger på 75% for fritidsboliger. Boligens markedsverdi må være på mer enn 1 000 000 kr.

Har du betalingsanmerkninger, kan du fortsatt søke om lån hos Bluestep, som innvilger lån til tross for betalingsanmerkning.

Er du midlertidig ansatt kan du også fortsatt få lån, det viktigste er at du klarer å betjene lånet. Saksbehandlerne tar en individuell vurdering på hver søker med gjennomgang av økonomi og betalingsevne.

Etableringsgebyret ligger fra 1% til 4% av lånebeløpet. Husk at dette gebyret er fradragsberettiget. Per dags dato ligger de nominelle rentene mellom 5,85% – 10,35%. Termingebyret er på 25 kr.

Er du punktlig med betaling av ditt lån har Bluestep laget et bonusløfte. Kunder med førsteprioritetslån får renten automatisk redusert med 1% etter to år fra utbetalingsdato om de betaler i tide. Etter tre år reduseres renten med ytterligere 1%.

Fordeler

  • Lån med betalingsanmerkning – mulighet for innvilget lån om man har betalingsanmerkning.
  • Bonusordning for kunder som betaler ned på lånet innen forfallsdato.
  • Personlig oppfølging av erfarne saksbehandlere.
  • Kan være midlertidig ansatt – Bluestep har ikke et krav om at man må være fast ansatt for å få godkjent lånesøknaden.
  • Lavt termingebyr – per dags dato er termingebyret på 25 kr.

Ulemper

  • Per nå finner vi ingen nevneverdige ulemper med å benytte Bluestep sine tjenester.

Vilkår for å søke

  • Du må ha fylt 18 år for å søke om lån fra Bluestep.
  • For å få lån må du kunne stille med sikkerhet i egen eller andres bolig.
  • Benytter du deg av sikkerhet i andres bolig blir eier av boligen lånetaker på lånet.
  • Markedsverdien på boligen det stilles sikkerhet i må være over 750.000 kr


Annonselenke