Hjelp til refinansiering av gjeld

Å refinansiere gjeld gir ofte lavere kostnader. Samtidig synes noen at det kan være en krevende prosess, men her hjelper vi deg hvordan du går frem med en refinansiering.

Få oversikt når du skal refinansiere

Et viktig sted å starte når du planlegger å refinansiere gjelden din, er å få oversikt over økonomien din. Da vet du bedre hvor mye du kan klare å betale på et lån hver måned.

Når du skal finne frem til de ulike utgiftene dine, kan det være til god hjelp å se gjennom de siste bankutskriftene dine. Hvis du ser på de siste tre månedene, bør det gi deg en god pekepinn på hva pengene dine går til.

Du kan sortere utgiftene i ulike kategorier. Det hjelper deg til å få oversikt, og det hjelper deg til å senere vurdere om det er noen av kategoriene hvor du eventuelt kan kutte litt ned, hvis det blir nødvendig.

Da kan sortere utgifter til:

 • Mat.
 • Bolig (husleie og/eller boliglån).
 • Strøm og oppvarming.
 • Telefon og internettabonnement.
 • Strømmetjenester.
 • Klær og utstyr.
 • Underholdning (kino, kafe, etc.).
 • Sparing.
 • Andre ting.

Hvilke poster man føler er relevante å ta med, vil variere. Det er også mulig å finne maler til budsjett på nettet. Det kan gi en pekepinn på hva som er vanlige gjennomsnittlige utgifter for ulike typer husholdninger. Du finner det blant annet hos DNB.

Når du setter opp det komplette budsjettet før refinansiering bør du i alle fall ha med:

 • Alle utgifter.
 • Alle inntekter, inkludert all lønn og eventuelle trygder og pensjoner.
 • All gjeld, både sikret og usikret. Det inkluderer eventuelle boliglån, forbrukslån, kredittkortgjeld og studielån.
 • All formue, inkludert oppsparte midler og ligningsverdien av boligen din og eventuelt andre eiendommer.
Når man skal refinansiere gjelden sin er det viktig å aller først skaffe seg oversikt over egen økonomi. Det vil si å finne all gjeld, og sette opp et budsjett over inntekter og utgifter.

Belåningsgrad ved refinansiering

Du bør også finne ut hva belåningsgraden på boligen din er. Den viser hvor stor del av verdien på eiendommen som er stilt som sikkerhet for et lån. For eksempel er det svært vanlig at man stiller boligen man kjøper som sikkerhet, når man kjøper seg en bolig.

Samtidig kan en bolig benyttes som sikkerhet ved refinansiering av gjeld.

Det er imidlertid ikke lov å belåne en eiendom mer enn inntil 85 % av dens verdi. Det er lovregulert gjennom utlånsforskriften.

Verdien på en bolig endrer seg, både etter standarden på den, og etter boligmarkedet i området. Hvis det er lenge siden man har fått en verdivurdering, og hvis man har gjort oppgraderinger på boligen, lønner det seg ofte å be om en ny verdivurdering.

Dersom verdien har blitt høyere, kan det bidra positivt på to måter:

 • Man kan få bedre rentebetingelser, fordi lånet tilsvarer en lavere del av eiendommen som er stilt som sikkerhet
 • Man kan låne en høyere sum, og dermed refinansiere mer enn kun boliglånet med sikkerhet i boligen

Refinansiering av ulike typer gjeld

Det kan være ulike typer gjeld man trenger å refinansiere. Ofte vil det dreie seg om enten

 1. Kredittkortgjeld.
 2. Forbruksgjeld.
 3. Boliglån.
Refinansiering av gjeld kan være en fordel, uansett hvilken type gjeld det dreier seg om. Usikret gjeld, som kredittkortgjeld og forbrukslån, kan bli rimeligere dersom den slås sammen og refinansieres. Også boliglån vil man ofte kunne få lavere rente på ved en refinansiering.

1. Refinansiere kredittkortgjeld

Kredittkort er en god og praktisk betalingsmåte, som er nærmest kostnadsfri frem til forfall. Imidlertid kan det være høye renter på kredittkortgjeld som ikke blir betalt i tide. Det kan være opp mot 30 %.

Dermed kan relativt små beløp raskt vokse seg større. Hvis man ser at det vil ta flere måneder å klare å betale en kredittkortregning, bør man derfor vurdere å refinansiere den.

Hvis man i tillegg har flere kredittkort som man ikke klarer å betale gjelden på, er det desto viktigere å refinansiere. Da slipper man også de månedlige gebyrene til de ulike kortene.

2. Refinansiering av forbrukslån

Forbrukslån er som regel usikrede lån. Det betyr at man ikke har stilt boligen sin, eller annen eiendom, som sikkerhet for lånet.

Slike lån har som regel lavere rente enn kredittkortgjeld. Likevel vil det ofte være mulig å få enda lavere rente dersom man refinansierer. Særlig gjelder det dersom man har eiendom man kan stille som sikkerhet. Imidlertid er det vanlig å få lavere rente også selv om man ikke stiller sikkerhet.

Hvis man har flere forbrukslån, og annen usikret gjeld, er det ekstra fordelaktig å refinansiere og slå sammen gjelden. Da slipper man å betale omkostninger på mer enn ett lån. Dessuten gir bankene ofte lavere rente til større lånebeløp enn små lån.

3. Hjelp med refinansiering av boliglån

Boliglån er sikrede lån, og har i utgangspunktet lavere rente enn usikret gjeld. Likevel varierer det mye hvilken rente man tilbys. Derfor anbefaler økonomer ofte at man med jevne mellomrom refinansierer boliglån, for å hele tiden ha best mulig betingelser.

Selv statsminister Jonas Gahr Støre har ifølge Finansavisen nylig rådet nordmenn til å vurdere å bytte bank.

Det er også slik at ettersom man betaler ned på lånet, blir belåningsgraden lavere. Samtidig stiger gjerne boligen i verdi. Og jo lavere belåningsgrad man har, jo bedre rentebetingelser får man.

Tips: Les mer om refinansiering med sikkerhet i bolig på denne siden.

Hjelp hvis man har betalingsanmerkninger

Hvis man har fått økonomiske problemer, kan det være utfordrende å refinansiere. Det gjelder særlig hvis man har fått betalingsanmerkninger eller har åpne inkassosaker. Da gir en del banker automatisk avslag på søknad om lån. Det vil da også gjelde refinansieringslån.

Imidlertid er det en del banker som har spesialisert seg på refinansiering nettopp når man har en vanskelig økonomisk situasjon. Hvilke krav hver enkelt bank stiller, kan variere noe. Imidlertid må man regne med følgende:

 • Vise betalingsvilje
 • Ha fast inntekt
 • Kunne stille fast eiendom som sikkerhet eller ha en kausjonist
Det kan være utfordrende å få til en refinansiering dersom man har pådratt seg betalingsanmerkning eller har åpne inkassosaker. Likevel er det mulig å få til, for det finnes banker som har spesialisert seg på å hjelpe personer i vanskelige økonomiske situasjoner.

Få hjelp med refinansieringen fra lånemeglere

For å finne frem til den banken som passer deg, kan det være til hjelp å bruke en lånemegler. Det kan særlig gjelde hvis man har økonomiske utfordringer, og trenger å finne en nisjebank som er til hjelp i slike situasjoner. Men lånemeglere, som for eksempel, Okida, hjelper også til med refinansiering av boliglån og andre lån.

Den største fordelen ved å benytte en lånemegler er at man kun behøver å fylle ut en søknad, og så sender de den til mange banker. På den måten kan man raskt og enkelt motta flere tilbud, og velge det som er best.

Uansett om man søker til banker direkte, eller via en lånemegler, så er det kostnadsfritt og uforpliktende å søke om refinansieringslån.

Oppsummert

Å refinansiere gjeld kan virke som en stor oppgave. Likevel kan det gjøres ganske enkelt, særlig hvis man benytter lånemeglere. Hjelp til refinansiering kan gjøres ved å følge noen enkle trinn:

 • Refinansiering betyr å ta opp et nytt lån for å betale ned et eller flere eksisterende lån.
 • Det er flere grunner til å refinansiere lån, for eksempel for å redusere den månedlige lånekostnaden, forenkle gjeldsbyrden eller forbedre din kredittscore.
 • Det er flere måter å refinansiere lån på, enten ved å kontakte långiveren din direkte eller ved å bruke en lånemegler.
 • Før du bestemmer deg for å refinansiere lånene dine, er det viktig å vurdere dine alternativer og sørge for at det er den beste løsningen for din økonomiske situasjon.