Tips til hvordan unngå økonomiske konflikter med din partner

Både forbrukerøkonomer og familieterapeuter har mange råd om hvordan man kan unngå økonomiske konflikter med partneren sin. Her forteller vi deg de viktigste rådene, og til hvilket tidspunkt det er viktig å følge dem.

Økonomi kommer ikke først

Som med det meste er det viktig å snakke om økonomi til rett tidspunkt. Det er midlertidig ikke helt tidlig i forholdet.

Det er ikke romantisk å snakke om økonomisk planlegging på første stevnemøte. Selv om man kan tenke at man bare vil være fornuftig og forutseende, så vil det lett bli oppfattet som gnien, sær og i verste fall dominerende.

Så la forelskelsen blomstre først.

Men ikke glem temaet. Par bør ta opp økonomiske diskusjoner i god tid før man vurderer å flytte sammen. Det betyr ikke at man skal sette i gang å lage felles budsjett, eller vise frem selvangivelsen før man bestemmer seg for å leve sammen. Likevel er det noen faktorer man bør bli klar over.

Det er viktig å huske på at vi er alle oppvokst med forskjellige økonomiske vaner som ofte står sterkt hos hver enkelt. Noen ganger er et kompromiss eneste løsning.

Ulike økonomiske vaner

Vi er alle forskjellige, og vi kan ha vokst opp med helt ulike vaner. Mens noen familier synes det er vulgært å snakke om penger, er det i andre familier et helt akseptert samtaleemne rundt middagsbordet.

Samtidig er det et svært personlig tema. Det knyttes mange følelser og prestisje til økonomi. Derfor kan det være vanskelig å snakke om, men like fullt noe det er viktig å dele med en person hvis man har tenkt å dele livet sammen.

Forbruker eller sparer

Kanskje den ene parten er glad i å forbruke, og har ikke så mye av lønnen igjen når måneden er over, mens den andre sparer så mye som mulig. Da har de ganske ulik tilnærming til privatøkonomi. Samtidig har antagelig begge litt å lære av hverandre.

Ved å ha en åpen og ærlig diskusjon kan den som sparer forklare fordelen ved å ha penger til overs for bolig- og bilkjøp, og uforutsette hendelser. Den som forbruker mye kan kanskje lære bort litt om å leve i nuet, slik at de sammen kan finne en god økonomisk middelvei.

Kjenn hverandres økonomi

Snakk om hvordan dere skal møte økonomiske forpliktelser før dere flytter sammen eller gifter dere.

Hvor lenge man er kjærester før man snakker økonomi varierer mye, akkurat som det varierer mye hvor lenge man venter før man flytter sammen.

Imidlertid mener forbrukerøkonomer at det bør skje i god tid før man blir samboere eller gifter seg. Da får man nemlig økonomiske forpliktelser som må løses sammen.

Derfor er det viktig å fortelle partneren om hvordan man har det med privatøkonomien. Det er viktig å være ærlig, og å kunne stole på hverandre. Derfor bør man kunne fortelle om lag hva man har i inntekt.

Dessuten er det svært viktig å fortelle om eventuell gjeld man har. Hvis man skal søke om boliglån sammen vil man uansett måtte oppgi eksisterende gjeld.

Nettavisen skriver også om hvor viktig det er med økonomisk åpenhet i parforhold. De fremhever at man bør gjøre det til en rutine å vise hverandre selvangivelsen hvert år. På den måten kan man sjekke om fradrag er korrekt fordelt, og styrke tilliten til hverandre.

Ulike typer økonomiske partnerskap

Det er også viktig å være klar over at det vil være ulike lover og forpliktelser som gjelder for ulike typer partnerskap, som:

#1. Samboere uten kontrakt

Mange flytter sammen uten å tegne samboerkontrakt. Selv om det kan fremstå unødvendig i begynnelsen, så er det et viktig dokument å få på plass. Ikke minst er det viktig dersom det skjer noe med den ene partneren.

I verste fall risikerer man å miste en bolig man har vært med på å betale på, når kun den ene parten står som eier, hvis den partneren dør eller det blir brudd.

#2. Samboere med kontrakt

Med en samboerkontrakt kan man nedfelle felles eie av bolig, og felles forpliktelser. Det er imidlertid viktig å være klar over at dersom den ene parten har særkullsbarn vil for eksempel arveloven komme til anvendelse dersom den partneren dør.

Dette er forhold det er viktig å være klar over når man setter opp avtaler om felles økonomi, slik at man kan ha en trygg og langsiktig økonomisk planlegging.

En samboer kontrakt kan være en lur løsning for forutsigbarhet om noe skulle skje med forholdet

Ektepar

Som ektepar er man i utgangspunktet best sikret som partnere, og har automatisk felles eie. Det vil imidlertid også si at man står felles ansvarlig for hverandre. Da blir det enda viktigere å ha full åpenhet om gjeld og andre økonomiske forhold. Det er også viktig å være klar over at man kan tegne noen særeieavtaler, men det må også gjøres i full åpenhet.

De økonomiske forpliktelsene i disse partnerforholdene vil også være forskjellig etter hvorvidt de har barn sammen, eller om en av partene har særkullsbarn.

Felles konto

Et viktig skritt for en felles økonomisk hverdag er for mange å åpne en felleskonto for daglige utgifter.

Ifølge Finansavisen er flere forbrukerøkonomer enige i at par til en viss grad bør bidra til felleskontoen etter evne. Det bidrar til å unngå konflikt, og bygger opp under fellesskapet.

I motsatt fall kan det etter hvert komme til å føles som den ene har råd til å unne seg mye ekstra, mens den andre bare akkurat har nok til det som trengs. Det gir sjelden en god følelse på lang sikt.

Å bidra etter evne til felles konto vil si at dersom den ene parten for eksempel tjener 40 % av samlet inntekt bør vedkommende betale 40 % av det som settes inn på felleskontoen.

Det ideelle er hvis begge kan bidra til en felleskonto, og i tillegg ha litt igjen som kan brukes på det hver enkelt synes er viktig. Ofte er det en fordel å ha noe som er ens eget. Da kan man beholde en følelse av frihet og egne valg, noe som for mange er viktig.

Andre igjen synes det er praktisk å rett og slett dele alt. Hva man tenker om det er det viktig å snakke godt ut om på forhånd.

Dette kan være et ømtålig tema. Derfor skal man ikke alltid forvente at man blir ferdig med en slik diskusjon med en gang. Kanskje kan man starte med å lufte litt tanker, og så la det synke inn over noen dager.

Imidlertid er det viktig å ikke droppe hele temaet, selv om det føles vanskelig.

En felleskonto kan være en god løsning for mange par da det gir økonomisk forutsigbarhet og planlegging.

Hva bør inn på felleskontoen

Når man starter en felleskonto bør man samtidig sette opp et budsjett. Da får man oversikt over hvor mye man i felleskap har å rutte med, hvor mye man kan spare og hvor mye man har igjen til eget forbruk.

Det er også viktig at man har med en sparepost på felleskontoen. Da har man noe å ta av hvis for eksempel vaskemaskinen ryker. Dermed slipper man å krangle om hvem sin tur det er til å bytte ut en hvitevare som ryker, eller betale verkstedregningen for bilen.

Poster som bør med på budsjettet til felleskontoen inkluderer utgifter til:

 • Bolig, inkl. kommunale avgifter
 • Strøm
 • Oppvarming
 • Mat
 • Bil
 • Drivstoff
 • Eventuelle abonnementer, som internett- og strømmetjenester
 • Sparing til uforutsette utgifter
 • Alle utgifter til evt. felles barn (mat, klær og aktiviteter)

Betal på bolig sammen

Et viktig råd mange økonomer kommer med er at partnere som bor sammen begge sørger for å betale for den felles boligen. Også andre kapitalvarer som bil, båt og hytte bør betales og eies sammen.

Mange har fått problemer ved et brudd fordi de har betalt for løpende utgifter som mat og klær, mens partneren har betalt for bolig. Selv om det fører til om lag like månedlige utgifter, og dermed kan virke enkelt og greit, så kan det få store negative konsekvenser.

Hvis i verste fall det kommer et brudd kan det være kritisk for den ene parten dersom vedkommende ikke har opparbeidet eierskap til bolig og bil.

Økonomiske forventninger

Det er også viktig å huske på at man gjennomlever ulike faser i livet. I en etableringsfase er det ikke alltid mulig å ha mye til overs utenom de faste utgiftene. Hvis man kjøper bolig sammen, og får barn, så påløper det for de fleste såpass store utgifter at det kan være vanskelig å ha mye penger igjen til dyre hobbyer eller lange ferier.

Det kan imidlertid gå helt fint, så lenge man er mentalt forberedt på det. Derfor er åpenhet og god planlegging viktig.

Da kan det være ekstra viktig og oppmuntrende å ha en sparekonto på lang sikt. Kanskje man for eksempel har en drøm om å gjøre en helt spesiell reise, til Sør-Afrikas blå tog, eller Titicacasjøen i Peru, eller noe helt annet. Uansett hva man drømmer om, så kan man sette opp en egen sparekonto for det.

Den trenger ikke å spise mye av månedens budsjett, for den skal gå over mange år. Likevel kan den være en verdifull påminnelse om at man kommer til å få bedre økonomi etter hvert. Slike positive drypp er også et bidrag til å unngå eller dempe økonomiske konflikter.

Vær oppmerksom på at alt ikke går som planlagt hele tiden. Uforutsette ting skjer og ta kan det være lurt å for eksempel ha en bufferkonto eller enighet på forhånd om hva som skjer i ulike scenarioer.

Uforutsette hendelser og økonomiske overraskelser

En siste ting det er viktig å tenke over er mulige økonomiske overraskelser. Det vi har snakket om så langt er å være flink til å legge planer.

Samtidig vet vi at det kan skje uforutsette endringer i livet, som sykdom, arbeidsledighet og samlivsbrudd.

Før man flytter sammen kan det derfor være lurt å snakke om hvordan man vil takle at ting ikke alltid går som planlagt.

 • Hvilke endringer i økonomien kan komme til å skje?
 • Hvordan vil man løse det?

Det er lett å holde sammen når man er forelsket og har råd til å spandere litt luksus både på partneren og seg selv. Når regningene dumper ned i postkassa og spiser opp pengene man gjerne skulle brukt på en reise eller andre ting, kan humøret bli tyngre.

Hvis man da har snakket om det på forhånd kan imidlertid utfordringer i stedet bidra til at man står sterkere sammen. En løsning er også refinansiering om hendelsen skulle føre til økonomiske problemer fremover i tid.

Oppsummering

 • Økonomisk åpenhet og ærlighet er grunnleggende viktig for å unngå økonomiske konflikter.
 • Begge parter bør ta hensyn til at man kanskje har ulik bakgrunn og holdninger, og søke å finne et felles ståsted.
 • Det er dessuten viktig å ta jobben med å sette opp et realistisk budsjett og en felles konto for samboerlivet.
 • Det er et viktig poeng å betale på bolig og andre kapitalvarer sammen. Det er da lettere å dokumentere bidrag og man unngår at hele eller store deler av boligen tilfaller på en part.
 • Vær oppmerksom på og forberedt på uforutsette hendelser som sykdom og arbeidsledighet. Ha alltid en buffer og refinansier om hendelsen blir uoverkommelig økonomisk.