Alt om begjæring av tvangssalg

Begjæring av tvangssalg er alvorlig, og kan være en skremmende opplevelse. Her vil vi forklare hva en slik begjæring innebærer, og hvordan du kan stoppe et tvangssalg.

Hva er et tvangssalg?

Som navnet tilsier, betyr et tvangssalg at man blir tvunget til å selge eiendommen for å betale gjeld.  En kreditor kan kreve tvangssalg. Det kan imidlertid ikke skje før gjelden er forsøkt inndrevet på andre måter.

Det betyr at en begjæring om tvangssalg ikke kommer ut av det blå. Dersom man mottar en begjæring om tvangssalg, har man først fått flere betalingsvarsler og inkassovarsel.

Det kan være skremmende å motta en begjæring om tvangssalg. Det er imidlertid viktig å ta tak i sin økonomiske situasjon, for å rydde opp i problemene. Ta først og fremst kontakt med kreditor, og se om det er mulig å inngå en avtale.

Kreditor krever tvangssalg

Hvis man ikke betaler gjelden sin, kan man ta kontakt med kreditor og forsøke å få til en ny nedbetalingsordning. Ofte fører det til at kreditor går med på en utsettelse, eller lengre nedbetalingstid på gjelden. Men da er det viktig å vise betalingsvilje.

Dersom kreditor opplever det slik at skyldneren ikke betaler, og ikke har betalingsvilje, kan kreditor be namsmyndighetene utføre et tvangssalg.

Deretter er det opp til namsmyndighetene å vurdere om kravet om tvangssalg er gyldig. Blant annet vil de sjekke at kreditor har gjort alt som loven krever for å gi skyldneren rimelig mulighet til å gjøre opp for seg.

Tvangssalg av bolig

Tvangssalg av eiendom er regulert gjennom tvangsfullbyrdelsesloven. Der er det omtalt ulike krav som må oppfylles, før et tvangssalg skal kunne skje. Der er det også skrevet tydelige regler om hvordan salget skal foregå, for at skyldneren skal bli behandlet rettferdig.

Det er lett å bli fortvilet hvis man opplever at kreditor ønsker å sette i gang tvangssalg av boligen. Man har da gjerne slitt med dårlig økonomi lenge.

Likevel er det viktig å følge opp en slik begjæring, for å komme ut av de økonomiske problemene på best mulig måte på lang sikt.

Tvangssalg er en dramatisk handling, og det er strengt lovregulert hvordan det skal foregå. Ikke minst skal skyldneren ha hatt god anledning til å gjøre opp for seg, før en slik begjæring sendes.

Slik foregår tvangssalg

Det er fornuftig å aller først ta kontakt med kreditor, dersom du mottar begjæring om tvangssalg. Det bør man egentlig gjøre så snart man ikke klarer å betale en regning. Likevel er det lett å vente med det, og tenke at man skal klare å rydde opp i økonomien selv.

Men det er bedre sent enn aldri. Når du tar kontakt med kreditor, ber du om å få en avtale for å snakke om mulige betalingsalternativer. Da kan det hende dere i samarbeid kan komme frem til en ny ordning med enten:

 • En ny nedbetalingsplan.
 • Betalingsutsettelse.
 • Sletting av noe gjeld.
 • Utsettelse av salg, slik at du kan selge eiendommen selv.

I beste fall kan en slik avtale føre til at du får beholde boligen.

Det kan hende du likevel må selge boligen for å dekke opp gjelden, men det vil som regel likevel være bedre å få utsettelse, og så selge boligen selv. Det er vanlig at en eiendom da selges til en bedre pris, enn om det er tvangssalg.

I så fall kan du kanskje dekke gjelden din, og i tillegg ha litt penger igjen til innskudd på en ny bolig.

Problemer ved tvangssalg

Et tvangssalg er utvilsomt en stor påkjenning. Det er to viktige problemer ved tvangssalg:

 1. Påkjenning for en selv og familien.
 2. Økonomisk ugunstig.

#1. Påkjenning for en selv og familien

Et tvangssalg fører til at man mister boligen sin. Hvis man i tillegg har familie, mister alle hjemmet sitt. Ikke minst hvis man har barn, kan det være en tøff påkjenning.

Man må finne et nytt hjem, og det kan bli et godt, nytt hjem. Men det er uansett en stor omveltning. I tillegg kommer at et tvangssalg er et resultat av økonomiske utfordringer, som vil fortsette å være der også når man ser etter en ny bolig.

#2. Økonomisk ugunstig

Et tvangssalg fører som regel til forventning om lavere pris i markedet. Det er to hovedgrunner til det:

 • Kjøperen har mindre rettigheter til å klage i etterkant ved et tvangssalg enn ved et vanlig boligsalg.
 • Det er domstolene og ikke boligeier som skal godta bud som kommer inn. De er opptatt av å dekke kreditorenes krav og kan komme til å akseptere et lavere bud for å avslutte saken i tide.

Dette tilsier at man som skyldner bør forsøke å få til en avtale med kreditor, og heller selge boligen selv.

Det er viktig å få høyest mulig pris for eiendommen, slik at man ikke risikerer å både miste boligen sin, og sitte igjen med gjeld i etterkant.

Tvangssalg av annen eiendom

Når det skjer et tvangssalg, er det fordi eiendom er stilt som sikkerhet for et lån. Det mest typiske er tvangssalg av bolig, som er stilt som sikkerhet for et boliglån.

Imidlertid er det også ofte annen type eiendom, som bil, hytte eller båt. Også da er fremgangsmåten den samme. Man har blitt varslet om den forfalte gjelden på forhånd.

Det er ikke like krevende å miste en båt, som å miste hjemmet sitt. Likevel bør man ta tak i begjæring av tvangssalg av annen eiendom også, og forsøke å få til en avtale med kreditor.

På samme måte som ved bolig, så vil tvangssalg av bil eller båt også kunne føre til unødvendig lav pris. I verste fall mister man da eiendommen, men sitter igjen med noe av gjelden.

Det vil som regel være økonomisk fordelaktig å få til en refinansiering av gjelden, i stedet for tvangssalg. Hvis ikke det lar seg gjøre, er det ofte bedre å selge boligen selv. Da har man mer kontroll med prosessen, og prisen blir som regel bedre.

Stoppe tvangssalg med refinansiering

Det vil ofte være mulig å stoppe et tvangssalg ved refinansiering. Som nevnt bør man umiddelbart ta kontakt med kreditor for å finne en alternativ nedbetalingsmåte. Imidlertid er det ofte slik at det er mer enn en kreditor. Da kan det være utfordrende å få til avtaler med alle.

Da kan det være både enklere og rimeligere å samle all gjelden i ett lån gjennom refinansiering.

I praksis betyr refinansiering at man tar opp et nytt lån, for å betale alle eksisterende lån og kreditter. Hvis man har mottatt begjæring om tvangssalg, har man mest sannsynlig også fått inkassosak og betalingsanmerkning.

Slike forhold fører automatisk til avslag hos en rekke større banker. Imidlertid finnes det nisjebanker, som spesialiserer seg på finansiering ved vanskelige økonomiske situasjoner.

For å få hjelp til å finne en bank som passer deg, kan du benytte lånemeglere. De sender din søknad om refinansieringslån til en rekke banker, slik at det blir lett å finne den banken som er best egnet.

Fremgangsmåte ved refinansiering

Når du skal forsøke en refinansiering for å unngå tvangssalg, er det noen trinn du bør følge:

 1. Få oversikt over gjelden din.
 2. Lag et budsjett.
 3. Søk til mange banker.

#1. Få gjeldsoversikt

Først og fremst må du skaffe deg oversikt over all gjelden du har. Det kan hende det er mer enn kun den kreditoren som har begjært tvangssalg.

For å være sikker på at du har tatt med all forbruksgjeld, kan du logge deg inn på Gjeldsregisteret. Der finner du all den usikrede gjelden din.

#2. Sett opp et budsjett

Du må sette opp et budsjett, slik at du ser hvor mye du kan klare å betale i måneden. Vær nøye med å ta med alle utgifter og inntekter.

Husk at dette budsjettet må du leve etter i tiden fremover, for at du skal klare å betjene gjelden din. Du kan se gratis maler til budsjett mange steder på internett, blant annet hos Microsoft.

#3. Søk hos flere finansinstitusjoner

Det er viktig at du søker hos flere banker. Hvis du mottar flere tilbud, må du sammenligne den effektive renten som tilbys.

Tips: Les mer om hva refinansiering innebærer her.

Oppsummert

Å motta begjæring om tvangssalg er en skremmende opplevelse. Det er likevel viktig å ikke gi opp, men i stedet ta tak i den økonomiske situasjonen din. Det er flere ting du kan gjøre, enten for å unngå tvangssalg eller for å begrense problemene ved et salg.

 • Kontakt kreditor umiddelbart, for å forsøke å finne en avtale om nedbetaling.
 • Forsøk å refinansiere gjelden for å unngå tvangssalg.
 • Forsøk å utsette tvangssalg, og selg heller boligen selv hvis det er nødvendig.