Slik fungerer snøballmetoden for nedbetaling av gjeld

snøballmetode for gjeld

Snøballmetoden hjelper deg med tilbakebetaling av gjeld, spesielt dersom du har pådratt deg mye forbruksgjeld. Her viser vi deg hvordan du kan gå frem, trinn for trinn.

Gjeld handler også om psykologi

Økonomi og gjeld handler om matematikk, og hva som lønner seg. I tillegg handler det om psykologi. Dette gjelder særlig dersom du har forbruksgjeld på flere kanter, som til sammen føles vanskelig å betale tilbake.

Hvis man opplever å miste kontroll over privatøkonomien er det viktig å finne enkle trinn fram mot å igjen ha kontroll.

Det er mange som har både kredittkortgjeld, forbrukslån og i tillegg krav om innbetalinger for varer og tjenester de har kjøpt på avbetaling.

Til sammen kan det bli så mye at det kan føles umulig å betale alt.

Snøballen starter i det små

Løsningen er da å starte i det små.

En snøball starter, som kjent, med en håndfull snø. Når den så rulles gjennom snøen på bakken blir den større og større. Slik er det også med nedbetalingen etter snøballmetoden.

Løsningen er å betale den minste gjelden først.

Se videoen nedenfor som forklarer snøballmetoden.

Snøballmetoden trinn for trinn

Metoden har tre trinn:

  1. Lag en oversikt over gjelden din, og ranger dem etter størrelse.
  2. Betal så minimumsbeløpet på all gjelden, unntatt den minste gjeldsposten.
  3. Betal deretter hele, eller så mye du klarer, på den minste gjelden.
Snøballmetoden går ut på å kvitte seg med den minste gjeldsposten først.

Vi kan vise dette med et eksempel. Tenk at en person har kredittkortgjeld på 30 000 kroner, et forbrukslån på 75 000 kroner, og i tillegg har vært på en ferie som ble kjøpte på avbetaling til 15 000. Da er den samlede forbruksgjelden på 120 000 kroner.

I dette tilfellet er gjelden fra ferieturen den minste. Derfor bør denne personen starte med å kvitte seg med den gjeldsposten.

Det er samtidig viktig å betale minstebeløpene også på de andre kravene, for å ikke få betalingsvarsler og inkassokrav på dem.

Men når minstebeløpet er betalt på de større gjeldspostene bør øvrige midler gå til å kvitte seg med den minste gjelden!

Når hele den minste gjeldsposten, som i dette eksemplet var ferieturen til 15 000 kroner, er nedbetalt er en viktig milepæl oppnådd. Det er en stor seier.

Den seieren kan gi en følelse av å ha tatt tilbake kontrollen, og det vil bli lettere å gå løs på den nest minste gjeldsposten.

Snøballmetoden gir en følelse av seier

Snøballmetoden gir en følelse av seier. Selv om mange økonomer mener at det kanskje er bedre å betale ned gjelden med høyest rente, så kan snøballmetoden være mer motiverende for noen.

Grunnen til at denne metoden virker er altså at det er motiverende å oppnå seire. Ved å gå løs på den minste gjelden først har man kortest vei fram til en delseier – nemlig å bli helt ferdig med en gjeldspost.

Dette handler om psykologi i stedet for økonomi.

Du kan se for deg et sykkelritt, og hvor jublende glade vinneren av hver etappe blir. Etappeseire er viktige i alle sammenhenger.

En del økonomer innvender mot denne metoden at det vil lønne seg å kvitte seg med den største gjelden først, siden den pådrar størst rentekostnader. Det er i og for seg riktig.

Imidlertid kan det da være lett å miste motivasjonen, fordi veien fram til seier er så mye lenger. Det kan føre til at man fristes til å droppe en innbetaling inniblant, og da kan man fort miste kontrollen igjen – og komme tilbake i uføret man forsøkte å komme seg ut av.

Forskning om snøballmetoden

Bluestep forteller på sin nettside om forskning omkring snøballmetoden.

Det har vært utført flere studier av denne metoden. Blant annet utførte Kellogg School of Management forskning på metoden i 2012, og de fant ut at forbrukere som brukte denne metoden hadde større sannsynlighet for å kvitte seg med hele sin samlede forbruksgjeld enn de som startet med å betale den største gjeldsposten først.

Også Harvard Business Review har undersøkt snøballmetoden. De kom i 2016 fram til at forbrukerne som brukte den hadde lettere for å klare å kvitte seg med hele gjelden sin. Det utslagsgivende var at det hjalp forbrukerne til å holde på motivasjonen.

Dersom gjelden i utgangspunktet er for stor så kan en refinansiering være en god løsning

Refinansiering lønner seg

Snøballmetoden er en metode som kan hjelpe deg dersom forbruksgjelden din har blitt så stor at du føler at du ikke har kontroll over privatøkonomien lenger. Da er det viktig med delseire for å få tilbake selvtilliten, og holde motivasjonen oppe.

Hvis du ikke har problemer med motivasjonen, men kun er ute etter den mest økonomiske måten å kvitte deg med gjeld på vil en refinansiering som regel være best.

Da kan du samle all gjelden i ett lån, og dermed vil du kunne få en lavere rente på lånet. Da vil du få et stort lån og forholde deg til. Det vil gi mindre mulighet til små seire underveis, så det krever at du har selvkontroll og klarer å holde fast ved nedbetalingsplanen som blir satt opp.

Du vil imidlertid kunne få lavere rente samlet sett, og færre avdragsgebyrer underveis. Derfor ville det lønne seg økonomisk – men du må selv holde motivasjonen oppe.

Oppsummering

  • Snøballmetoden går utpå å betale ned den minste gjeldsposten først og ikke nødvendigvis den med høyeste rente.
  • Metoden kan gi en følelse av seier ettersom man oppnår delseire underveis i nedbetalingen.
  • Undersøkelser viser at denne metoden gjør det lettere for forbrukere å kvitte seg med all gjeld på grunn av motivasjonen.
  • Refinansiering kan være veldig lønnsomt, men motstrider snøballmetoden ettersom du samler all gjeld i ett lån og vil derfor ikke oppnå delseire underveis.