Vanskelig å få refinansiering

Refinansiering av eksisterende gjeld er ofte et godt skritt på veien til å få bedre økonomi. Men i en del tilfeller kan det være vanskelig å få til. Her kan du lese om hva du bør gjøre hvis du har problemer med å refinansiere, og hvordan du oppnår lavest mulig rente.

Hvorfor er det vanskelig å få refinansiering?

Det kan være mange ulike grunner til at man opplever problemer med å refinansiere. Likevel henger det ofte sammen med to forhold:

 • Kredittsjekken avslører betalingsanmerkninger.
 • Kredittsjekken avslører åpne inkassosaker.

Begge disse forholdene er ting som har bakgrunn i ubetalte regninger. Dermed kan banker og finansinstitusjoner anse at det er en høy, noen ganger for høy, risiko forbundet med å låne ut penger til vedkommende kunde.

Samtidig er det slik at bakgrunnen for at man har fått betalingsanmerkning eller har åpne inkassosaker kan være svært variert.

Ofte henger de sammen med uforutsette hendelser og utfordrende livssituasjoner. Dette er kanskje forhold som kunden er i ferd med å få orden på. Da vil nettopp en refinansiering kunne være til hjelp.

Heldigvis er det derfor ikke umulig å få til en refinansiering.

Hvordan lettere få refinansiering;

#1. Bli kvitt betalingsanmerkninger og inkassokrav

En grunn til at det er vanskelig å få refinansiering er betalingsanmerkning og inakssokrav. Det beste du kan gjøre før en refinansiering er å kvitte deg med eventuelle betalingsanmerkninger og inkassokrav. Det kan være vanskelig, men noen ganger kan det gå ved å enten;

 • Ta en ekstrajobb for å få mer inntekt.
 • Kutte kraftig ned på forbruket en periode.
 • Selge ting på bruktmarked.

Dersom du likevel ikke klarer å skaffe nok penger til å fjerne slike anmerkninger fra kredittsjekken din, er det fortsatt mulig å søke om refinansiering.

Dersom du har lav kredittscore på grunn av betalingsanmerkninger eller inkassosaker, vil mange banker avslå en lånesøknad. Likevel finnes det banker som spesialiserer seg på slike situasjoner. Du bør da finne frem til de bankene, enten selv eller via en lånemegler.

#2. Kom godt ut av kredittsjekken

Når du søker om refinansiering vil banken automatisk be om en kredittsjekk av deg. Du bør sørge for at den kommer best mulig ut.

Når det er vanskelig med refinansiering henger det som regel sammen med en for lav score på kredittsjekken.

Du kan selv gå inn og sjekke hva din kredittscore er, hos for eksempel Bisnode.

Det er kostnadsfritt og uforpliktende å hente ut informasjon om seg selv.

Når du ser din egen score, kan du vurdere nøye om det er elementer i den som du kan forbedre, for å heve den.

Kriterier som vurderes i en kredittsjekk er blant annet inntekt, eksisterende gjeld, alder, betalingshistorikk og betalingsvilje.

Tips: Se også vår refinansiering kalkulator.

#3. Sørg for at alle inntektsforhold er tatt med

En av de viktigste kriteriene i sjekken er inntekten din. Du bør derfor sørge for at alle inntektsforhold er tatt med.

I tillegg kan det være en fordel å ta en ekstra jobb i en periode. Det kan være krevende, men kan det lønne seg stort.

Da vil du kunne bedre kredittscoren din til dels betydelig. Samtidig vil du få bedre inntekt til å betale på refinansieringslånet ditt når det går i orden.

Siden det er for en avgrenset periode, er det heller ikke så viktig hva du jobber med. Det trenger ikke nødvendigvis være relevant for din daglige jobbkarriere.

#4. Dokumenter inntekten

Når du skal søke om refinansiering er det viktig å kunne dokumentere inntekten din godt.

Hvis du har en fast jobb, bør du vise til i alle fall de tre siste lønnsslippene. Du kan også legge frem din siste skattemelding.

For dem som ikke har fast inntekt, kan det være litt vanskeligere. Likevel er det godt mulig å dokumentere inntekten sin. I slike tilfeller er skattemeldingen viktig. Da kan du gjerne ta med for tre år tilbake.

Hvis inntekten din kommer fra frilansing eller selvstendig næringsdrift, kan du legge frem regnskapet ditt. Du kan vise til fakturering du har gjort gjennom det siste året, for å sannsynliggjøre inntekten du vil ha i året fremover.

Dersom inntekten din kommer fra ytelser hos Nav, kan du legge frem dokumentasjon derfra. Navs utbetalinger til deg kommer frem på skattemeldingen. I tillegg spesifiseres den ved hver utbetaling. Så du kan legge den frem på lik linje med lønnsslipper fra en arbeidsgiver.

Hvorfor er det viktig med refinansiering

Hvis man har både forbruksgjeld og kredittkortgjeld, betaler man nødvendigvis dyrt i renter og avdrag. Dersom man har flere ulike gjeldsposter, er det også lett å miste oversikt over privatøkonomien. En refinansiering kan derfor være til god hjelp på flere måter. Det kan gi:

 • Lavere kostnader.
 • Ryddigere privatøkonomi.
Refinansiering kan være en god måte å få orden på privatøkonomien på. I noen tilfeller kan det imidlertid være vanskelig å få til. Her får du råd om hvordan du kan gå frem for å refinansiere.

#1. Lavere kostnader

Det er to grunner til at man kan få lavere rente hvis man refinansierer.

Ved å samle all gjeld i ett, større refinansieringslån slipper man å betale gebyrer på mer enn det ene lånet. Når man har gjeld flere steder må man betale avdragsgebyrer på hvert enkelt lån. Dette kan virke som små utgifter ved hver betaling. Men samlet sett kan det utgjøre et betydelig beløp.

Dessuten oppnår man som regel lavere rente på et refinansieringslån enn det man har på annen forbruksgjeld. Det er fordi banker og finansinstitusjoner i utgangspunktet tilbyr høyere rente på små lån.

Avdragsordninger på varer og tjenester som man har kjøpt på avbetaling har også ofte høyere rente enn det banker tilbyr ved refinansiering.

#2. Bedre oversikt over privatøkonomien

Har du en følelse av at det stadig kommer regninger, og at du ikke har oversikt over hvor mye du betaler hver måned?

Mange har forbruksgjeld fordelt på flere steder, som kredittkortgjeld, forbrukslån og avbetalinger for varer og tjenester. Da kan det etter hvert bli utfordrende å holde oversikt over når det skal betales, og hvor mye som betales i måneden. Å stadig bli overrasket av regninger kan være en ubehagelig følelse.

Hvis man samler all denne gjelden i ett lån, får man i stedet god oversikt over hva man skal betale og når regningen forfaller.

Budsjett til refinansiering

For å komme i gang med refinansiering er det en fordel å først sette opp et budsjett. Da må man notere ned alle de ulike gjeldspostene, i tillegg til alle andre utgifter.

Dersom du er usikker på hvor mye gjeld du har, eller vil dobbeltsjekke at du har med alt, kan du logge deg inn på Gjeldsregisteret. Alle som innvilger forbruksgjeld i Norge må rapportere det inn til Gjeldsregisteret, derfor har de full oversikt. Det er kostnadsfritt å sjekke hva som står oppført på en selv der.

Husk også at du må ta med faste utgifter som strøm, husleie, mat og andre ting. Hvis du synes budsjett er vanskelig, kan du også finne forslag til det flere steder på nettet, for eksempel hos DNB.

Når du har tatt med alle utgiftene, fører du inn inntektene dine. Til slutt vil du da se hva du kan klare å ha til overs hver måned.

Hvis du trekker fra kostnadene til å betjene forbruksgjelden din, og så regner ut hva du har til overs, ser du hvor mye du kan klare å betale ned på et refinansieringslån.

Når du skal refinansiere er det smart å starte med å sette opp et budsjett. Da skaffer du deg oversikt over hvor mye du har i gjeld, og andre faste utgifter. Det hjelper deg å se hvor mye du bør låne for å refinansiere.

Hvordan få refinansiering med lav kredittscore

Når du har betalingsanmerkning eller åpne inkassosaker vil en del banker automatisk avslå en søknad om refinansiering. Det kan du ikke gjøre noe med. Men det betyr bare at færre banker er aktuelle for deg.

For det finnes likevel en del finansinstitusjoner som spesialiserer seg på å yte lån nettopp til de som har kommet opp i slike problemer med privatøkonomien.

Det er fortsatt forbundet med en høyere risiko å låne ut til kunder med betalingsanmerkning, og det vil som regel reflektere rentenivået disse bankene tilbyr.

Samtidig vil de som regel ønske at låntaker stiller med enten

 • Sikkerhet i fast eiendom.
 • Medlåntaker.

#1. Sikkerhet i fast eiendom

Fast eiendom vil ofte være egen bolig. Hvis du eier boligen du bor i, kan du stille den som sikkerhet. Da fordrer det også at boligen ikke allerede er fullt belånt.

Utlånsforskriften legger en god del føringer for hva som er tillatt innen utlånspraksis i Norge. Der slås det blant annet fast at man ikke har lov til å belåne en eiendom med mer enn 85 % av dens verdi.

Dersom du allerede har et lån som er så stort, vil det være vanskelig å bruke boligen som sikkerhet. Samtidig er det slik at boligmarkedet har steget mye de siste årene. Det kan derfor hende at verdien på boligen din har økt. Hvis det er mer enn et år siden du sist fikk en verdivurdering av boligen din, kan det derfor lønne seg å be om en ny.

Dersom verdien på boligen din har steget, kan det gi rom for å benytte den som sikkerhet ved en refinansiering.

#2. Medlåntaker

Hvis du ikke kan stille fast eiendom som sikkerhet for lånet, kan en annen mulighet være å ha en medlåntaker på lånet. Det er i prinsippet det samme som en kausjonist.

Det er viktig å være klar over at medlåntakeren står like ansvarlig for lånet som hovedlåntaker. Hvis hovedlåntaker ikke betaler gjelden sin, vil medlåntakeren måtte betale. Dersom medlåntakeren stiller sin bolig som sikkerhet, vil i verste fall banken kunne tvangsselge den for å få tilbakebetalt lånet.

De fleste banker krever at medlåntaker er enten ektefelle eller samboer, eller familie i direkte linje, som foreldre.

Dette betyr at hovedlåntaker og medlåntaker bør kjenne hverandres økonomi godt, og stole på hverandre. I tillegg bør de ha en skriftlig avtale seg imellom, som spesifiserer hvordan de skal gå frem dersom en av dem får forverret økonomi.

Du kan lese mer om krav til medlåntaker hos for eksempel Danske Bank.

Å stille sikkerhet for lånet, eller ha en medlåntaker, bedrer sjansene til å få lån til refinansiering. Det vil også kunne gi bedre rentebetingelser.

Nedbetalingsplan for refinansiering

Når du søker om refinansiering, må du samtidig velge hvor lang tid du skal bruke på nedbetalingen. Generelt er det en fordel å betale tilbake et lån så raskt som mulig. Det er fordi renten da løper kortest mulig tid.

Jo lengre et lån er rentebærende, jo mer renter må man betale, og jo dyrere blir totalkostnaden av lånet.

Samtidig er det viktig at man setter opp en realistisk nedbetalingsplan. Det vil si at man ikke får større kostnader hver måned enn det man klarer å betale. Dette er ekstra viktig å ta hensyn til når man skal refinansiere for å rydde opp i privatøkonomien.

Da kan det være en fordel å velge en litt lengre nedbetalingstid. Når avdragene fordeles over lengre tid, blir hvert avdrag lavere, og de månedlige regningene blir tilsvarende lavere. For å sjekke ut hva et lån vil koste i måneden kan man benytte en lånekalkulator. Der ser man også enkelt hvor stor totalkostnaden av lånet vil være.

Når man får et lån for refinansiering gjelder det egne regler for tilbakebetaling. Da kan nedbetalingstiden være helt opptil 15 år.

Det er viktig å huske på at dersom man ser at man får bedre råd en måned eller flere, kan man når som helst betale inn ekstra på lånet. Når man har mulighet til det, er det økonomisk fornuftig å gjøre det.

Samtidig som du søker om lån, skal du også sette opp nedbetalingstid. Gjør en nøye vurdering av hvor mye du klarer å betale i måneden. Ved hjelp av lånekalkulator kan du se hvor mye lånet vil koste deg i måneden, med ulike nedbetalingslengder.

Finn det billigste refinansieringslånet

For å finne det lånetilbudet som er best for deg, bør du sende lånesøknad til mange banker samtidig. Du må passe på å søke om samme beløp, og samme nedbetalingstid, til alle. På den måten kan du motta flere tilbud, og velge det som har lavest effektiv rente.

Dersom du har slitt med å finne banker som tilbyr lån i din situasjon, kan det hende du har færre å sende søknaden til. Men det finnes flere banker som har spesialisert seg på å gi lån også til kunder med betalingsanmerkninger og inkassosaker. Så du vil som regel finne flere.

Du kan også benytte lånemeglere. Da sender de søknaden til flere banker samtidig. Det er enklere og raskere for deg, og de kjenner dessuten til hvilke banker som kan passe i din situasjon. Det er uforpliktende og kostnadsfritt å benytte lånemeglere.

Tips: Se også vår artikkel om refinansiering uten sikkerhet her: besterefinansiering.no/refinansiering-uten-sikkerhet

Oppsummert

Hvis du sliter med å få lån til refinansiering er det noen grep du kan ta. Årsaken til avslag fra en del banker kan være at du enten har;

 • Betalingsanmerkning eller.
 • Åpne inkassosaker.

Likevel finnes det banker som spesialiserer seg på å gi lån i slike situasjoner. Det kan være lettere å finne frem til de gjennom en lånemegler, eller du kan selv søke etter dem på internett. For å få best mulig betingelser, bør du søke til flest mulig banker og sammenligne tilbudene du får.