Hva skjer om du ikke betaler lånet ditt?

I denne artikkelen vil vi se på hva som skjer dersom du ikke klarer å betale lånet ditt. Dette er en bekymring mange kjenner på. Det er derfor fornuftig å være klar over konsekvensene, for å ta skritt for å unngå dem.

Ulike grunner til at lånet ikke blir betalt

I utgangspunktet bør man følge alle råd om å ikke ta mer lån enn det man klarer å betjene. Imidlertid kan man plutselig befinne seg i en annen livssituasjon enn da man pådro seg gjeld.

Dette gjør at det er ulike årsaker til at en person ikke betaler ned på lånet sitt som planlagt. Det er imidlertid viktig å ta tak i problemene. Det finnes gode løsninger.

Vi skal se på to hovedgrunner til at man ikke betaler på lånet sitt:

  • Man glemmer å betale regningen.
  • Man har ikke penger til å betale regningen.

#1. Du glemmer å betale på lånet

Hvis det er slik at du glemmer å betale regningen, så gjør du lånet unødvendig dyrt for deg selv.

Så snart betalingsdatoen forfaller tilkommer det et purregebyr. Hvis du fortsetter å glemme betalingen blir den i verste fall sendt til inkasso. Da påløper enda mer gebyr.

Derfor lønner det seg å ha god oversikt over innkommende regninger.

Ta deg derfor tid til å sette opp en oversikt over gjeld, og forfallsdatoer. På den måten kan du lett følge med på at lånet ditt blir betalt i tide.

Det er også mulig å sette opp automatisk betaling i banken, noe som gjør ekstra enkelt å unngå forglemmelser. Du bør likevel følge med på at betalingene går igjennom. Dersom du på forfallsdato ikke har tilstrekkelig penger på kontoen din, vil betalingen bli stoppet. Da er det viktig at du legger den til ny betaling så snart som mulig.

Mange glemmer rett og slett å betale lånet. Dette kan fort bli dyrt. Sørg derfor for å betale regningene med en gang.

#2. Du har ikke penger til å betale regningen

I noen tilfeller kan det være at man rett og slett ikke har penger nok til å betale ned på et lån. Det kan være ulike grunner til at man havner i en slik alvorlig situasjon. Enten det er skilsmisse, sykdom eller at man har mistet jobben.

Uansett hva det er, hvis man ser at man ikke kan skaffe tilstrekkelig penger innen kort tid så er det viktig å raskt ta kontakt med banken man har lån i.

I slike vanskelige situasjoner kan det være fristende å skyve problemene foran seg, men det vil kun gjøre ting verre. Gjelden og kravene forsvinner ikke selv om man forsøker å glemme det.

Dersom man ikke betaler når det kommer et inkassovarsel vil banken forsøke å ta kontakt, enten via brev eller telefon eller begge deler. Samtidig påløper det gebyrer, som bidrar til at gjelden vokser.

Tips: Se også vår artikkel om når du bør refinansiere lån ved å klikke her.

Alvorlige konsekvenser

I verste fall kan det få svært alvorlige konsekvenser dersom man ikke betaler gjelden sin, og ikke viser vilje til å betale den. Det kan føre til

  • Betalingsanmerkning.
  • Tvangssalg.

Betalingsanmerkning

Dersom du ikke betaler et inkassovarsel risikerer du å få en betalingsanmerkning. Den anmerkningen vil bli stående helt til gjelden den angår er tilbakebetalt. Det betyr i praksis at du ikke får ta opp nye lån. Det betyr også at du risikerer å bli vurdert som ikke kredittverdig når noen utfører en kredittsjekk av deg. Det gjøres ikke kun når du søker om et lån.

Kredittsjekker utføres for eksempel av telefonselskaper og strømleverandører, hvis du ønsker å opprette et nytt kundeforhold. I verste fall kan du derfor få problemer med å få telefonabonnement eller strømabonnement.

Tvangssalg

Dersom du ikke betaler lånene dine, så kan dette i verste fall føre til tvangssalg.

Dersom du fortsatt ikke betaler vil kreditor kunne ta saken videre til Namsmannen. Da vil det bli vurdert å gjennomføre tvangssalg. I ytterste konsekvens risikerer man da å miste boligen, dersom det er et boliglån det er snakk om.

Det samme gjelder for øvrig om det er snakk om et billån eller hyttelån.

Det er viktig å være klar over at dersom en skal går helt til Namsmannen kan foreldelsesfristen bli utsatt i 10 år. Det vil si at kreditor i ti år fremover kan forsøke å få tilbakebetalt gjelden. Så snart man begynner å tjene penger vil de da kunne bli inndratt for å dekke lånet.

Da er det bedre å komme til en ordning på forhånd, slik at man har forutsigbarhet for innbetalingen.

Tre trinn hvis man ikke kan betale lånet

Derfor er det viktig å gjøre det man kan for å unngå at problemet får gå så langt. Det er nemlig grep man kan ta, dersom gjelden blir for stor å håndtere.

Tre ting du bør gjøre for å unngå at gjeldsproblemet forverrer seg;

  1. Kutt utgiftene.
  2. Øk inntektene.
  3. Kontakt banken.

#1. Kutt utgiftene

De fleste av oss kan kutte ned på en del utgifter hvis vi virkelig må. Dersom du får betalingsproblemer må du derfor være streng på hva du kan kutte i!

Det er ikke sikkert at du klarer å kutte ned nok til å innfri alle kravene. Likevel vil det gi deg oversikt over hvor mye du kan klare å betale når du strekker deg så langt som mulig.

Samtidig bør du sette opp et budsjett. Der fører du opp inntektene du har, og så fører du opp lavest mulig utgifter. Da har du et godt faktagrunnlag før det neste trinnet.

#2. Øk inntektene

Hvis årsaken til gjeldsproblemet er at man har mistet jobben, er det ikke lett å øke inntektene. Likevel er det mulig å prøve. Dersom du sliter med å få tilbake jobben, eller en tilsvarende jobb, kan det hende det er mulig å ta andre jobber eller oppdrag i mellomtiden.

Ta kontakt med bedrifter i nærheten og hør om de har behov for midlertidig hjelp med ulike oppgaver. Vær åpen om utfordringene dine, så kanskje noen i nettverket ditt kan være til hjelp. Husk at det er mange som er i din situasjon, og de fleste vil vise stor forståelse. Det mange som gjerne videreformidler småjobber eller også faste jobber dersom de har mulighet til det.

Dersom du er i jobb, men ikke tjener nok til å betjene gjelden, bør du se etter en ekstrajobb eller jobbe overtid hvis det er mulig.

Dersom dette kan oppleves for utfordrende, kan det hjelpe å sette seg delmål. For eksempel kan du tenke at du vil forsøke dette i tre måneder, og så ta en pustepause og vurdere hva du har oppnådd. Hvis du da har klart å tjene nok til å betale noe på lånet, så får du lettere overskudd til å stå på videre.

Dersom du får betalingsproblemer så bør du kontakte din bank eller kreditor og fremheve at du ønsker en rask løsning.

#3. Kontakt banken

Det aller første du må gjøre er å kontakte banken eller finansinstitusjonen du skylder penger. Legg på ærlig vis frem problemet ditt, og si at du ønsker å finne en løsning.

I de fleste tilfeller vil da banken hjelpe til med å finne en ordning. Det kan dreie seg om avdragsutsettelse en periode, eller en ny nedbetalingsplan som går over flere år. Det vil være dyrere for deg å ha lånet gående i flere år enn opprinnelig planlagt. Likevel vil det lønne seg fremfor å få betalingsanmerkninger og vedvarende gjeldsproblemer.

Når du har kommet til en ordning med banken, vil det også kunne bidra til at det blir lettere å ta tak i de underliggende problemene som har ført til betalingsproblemene.

Oppsummering

  • Grunner til at man ikke kan betale lånet skyldes om oftest enten at man har glemt å gjøre det eller at man ikke har råd.
  • I verste fall fører ubetalt gjeld til betalingsanmerkning og/eller tvangssalg av bolig eller løsøre.
  • Kutt utgiftene, øk inntektene og kontakt kreditor om du har betalingsproblemer. Gjør dette så snart du ser at du får gjeldsproblemer.