Rotete økonomi kan gi depresjon

Å miste kontrollen over privatøkonomien kan føre til både angst og depresjon. Det kan være ulike grunner til at man opplever at den økonomiske situasjonen kommer ut av kontroll, men heldigvis finnes det grep man kan gjøre for å komme på beina igjen.

Problemer med privatøkonomien

Det er mange ulike årsaker til at folk får økonomiske problemer. Noen kan få det på grunn av for lite kunnskap, mens andre får problemer etter livshendelser som sykdom eller skilsmisse.

Ofte er det også slik at problemet kanskje ikke er så stort til å begynne med. Det kan i utgangspunktet dreie seg om en relativt liten gjeld. Men dersom den ikke blir håndtert på riktig måte, kan det utvikle seg til et større problem.

Det er derfor lurt å følge med på faresignaler hos seg selv, og andre. Da kan man unngå at en utfordring, som egentlig kan løses, får lov til å vokse seg stor.

Rot gir ubehag

En følelse av at man mister oversikt over økonomien kan gi ubehag og i verste fall føre til en depresjon.

Hvis man av en eller annen grunn opplever at man mister oversikten over egen økonomi kan det gi grunnlag for angst for at man ikke skal klare sine forpliktelser. En slik angst er et ubehag, og ubehag ønsker vi mennesker helst å unngå.

Bluestep har snakket med psykolog Fredrik Lian, ved Lian & Fjell Psykologtjenester i Oslo.

Lian forklarer at når noen utvikler angst på grunn av økonomi kan dette ubehaget motivere dem til å unngå den umiddelbare årsaken til ubehaget, som for eksempel regninger. Ifølge Lian kan det føre til at regninger ikke blir åpnet, og betalt. Noen lar være å sjekke postkassen, for å slippe å se regninger i det hele tatt.

Dermed kan gjelden bli sendt til inkasso, og i verste fall til namsmannen. Da blir gjelden til et langt større problem enn den hadde behøvd å være.

Økonomi som sosial kapital

Lian forklarer at mange føler at det er viktig å ha råd til å kjøpe dyre klær, mobiltelefoner og ha god råd til reiser og ferie. Dersom de ikke har råd til dette, opplever de at det gir dem mindre verdi som mennesker.

Hvis man tenker slik handler ikke lenger problemet kun om privatøkonomien, men om hvordan man oppfatter seg selv. Da påvirker det selvbildet hvis man får betalingsproblemer. Det kan føre til depresjon.

Ifølge Lian henger derfor økonomiske problemer ofte tett sammen med angst og depresjon.

Å få en oversikt over økonomien kan gi en beroliggende effekt og mestringsfølelse over egen økonomi.

Hvordan få tilbake kontrollen?

For å få kontroll over egen økonomi må man først og fremst få oversikt.

Ved å bruke tid på å sette opp en oversikt over utgifter, gjeld og inntekter gjør man konkrete grep som er første skritt på vei mot å få følelse av å få tilbake kontrollen over egen økonomi og liv.

Det gir mestringsfølelse å lage en slik oversikt over privatøkonomien. Det har en beroligende effekt, og gir derfor et godt utgangspunkt for å ta videre skritt mot en god økonomi.

Man blir mer åpen, og motivert for å følge gode økonomiske råd.

Video som forklarer hverdagsøkonomi

Dårlig økonomi kan fort snus til god økonomi og gi en mestringsfølelse.

Fra dårlig selvfølelse til seier

Man kan til og med oppleve at økonomi kan være gøy, selv med dårlig råd, mener Lian. Da snus den dårlige økonomien fra å være noe negativt til å være noe man kan være stolt av å mestre. At man klarer seg, selv med lite, er en seier.

Det er tross alt vanskeligere å mestre hverdagen når man har dårlig råd enn når man har god råd. Ved å snu tankegangen på den måten kan man få en bedre selvfølelse.

Dette må du være oppmerksom på

Det er menneskelig å bagatellisere ting vi ikke ønsker å ta på alvor.

Noen ganger kan et lite problem være nettopp det – lite. Selv om man sliter med å få endene til å møtes en periode behøver ikke det å bety at man er i ferd med å miste kontrollen.

Det avgjørende er at man holder oversikt over hva man har av utgifter, og hva man har i inntekt.

Dersom tanken på økonomi, eller en regning i postkassen får deg til å føle et ubehag, bør du tenke over egen situasjon.

Da er det viktig å sørge for å ha god oversikt over alle utgifter, gjeld og inntekt. På den måten vet man hva som er i vente økonomisk. Selv om det betyr trang økonomi, så gir det i alle fall en trygghet for at man slipper ubehagelige overraskelser.

Mennesker takler usikkerhet dårlig. Derfor bør vi ikke utsette oss for det, og i hvert fall ikke i tillegg til dårlig økonomi.

Oppsummering

  • Årsaker til problemer med privatøkonomien skyldes ofte uvitenhet eller en eller flere uforventede hendelser som skilsmisse eller en sykdom.
  • Rot i økonomien kan gi ubehag og mange utvikler angst som gjør at problemet kan forverres.
  • Økonomiske problemer henger ofte sammen med angst og depresjon.
  • For å få igjen kontrollen bør du få deg en oversikt over utgifter, gjeld og inntekter.