Slik forhandler du med kreditorer

Hvis man ikke klarer å betale gjelden sin, er det fornuftig å forhandle med kreditorene om tilbakebetalingen. Men hvordan gjør man egentlig det? Her gir vi viktige tips, og forklarer nærmere hvordan du kan gå frem, og hva du kan si til kreditorene.

Viktige tips når du skal forhandle med kreditorer

Hvis en oppgave er vanskelig, hjelper det å få oversikt over hva som skal gjøres. Når man skal forhandle med kreditorene sine, kan man følge disse trinnene:

 1. Lag en oversikt over all gjeld og hvilke kreditorer man har.
 2. Lag et fullstendig budsjett for privatøkonomien.
 3. Bruk budsjettet i forhandlingene med kreditorene.
 4. Sørg for en skriftlig avtale over det man blir enige om.
Hvis gjelden har blitt vanskelig å betjene, får man ofte råd om å kontakte kreditorene. Det er lurt, men det er samtidig viktig å gjøre litt forarbeid før man tar den henvendelsen. Det handler blant annet om å få oversikt over egen situasjon, og vite hva man ønsker å oppnå.

#1. Lage en oversikt over all gjeld og hvilke kreditorer man har

Det er grunnleggende viktig å notere all gjeld man har. Det gjelder både boliglån og forbruksgjeld. Da må alle forfalte kredittkortregninger og eventuelle avbetalingsordninger tas med.

Dersom du er usikker på om du har husket all gjelden, kan det være nyttig å sjekke seg selv hos Gjeldsregisteret. Alle som yter usikrede lån, inkludert kreditt, plikter å melde fra om det til Gjeldsregisteret. Det er kostnadsfritt å sjekke seg selv der.

Noter så ned hvilke kreditorer du skylder penger, enten det er en eller flere.

Tips: Se våre 10 beste tips om hvordan bli kvitt gjeld på denne siden.

#2. Lage et fullstendig budsjett for privatøkonomien

Før du kan forhandle med kreditorene dine, må du vite hvor mye du klarer å betale hver måned. Hvis du allerede sliter med å få endene til å møtes, må du be om å få betale mindre hver måned. Da vil lånet ta lengre tid å betale tilbake, men det vil kunne gjøre hverdagen litt enklere her og nå.

Når du setter opp et budsjett, ser du hvor mye du har igjen å bruke på nedbetaling av gjeld etter at faste utgifter er betalt.

Det finnes mange maler for oppsett av budsjett på nettet, blant annet hos Nordea eller DNB. Der kan du også lese mer om hvordan man lager budsjett. Men det er viktig at du tar med alle utgifter og inntekter. Ta også høyde for at du bør spare litt hver måned, for å ha en buffer for uforutsette utgifter.

Du kan også gå inn på Oslo Mets nettsider og finne et referansebudsjett. Det viser hva som regnes som alminnelige forbruksutgifter i ulike typer livssituasjoner.

#3. Bruke budsjettet i forhandlingene med kreditorene

Når budsjettet er klart, kan du kontakte kreditorene. Be om å få snakke med dem, og bruk budsjettet du har laget. Det hjelper deg da på to måter:

 • Det viser hva du kan klare å betale
 • Det viser at du gjør alt du kan for å betale gjelden

Hvis du har flere kreditorer, må du balansere hvor mye du skal betale til hver enkelt hver måned. I slike tilfeller vil det ofte være en fordel å refinansiere gjelden og samle den i ett lån.

#4. Sørge for en skriftlig avtale over det man blir enige om

Det er viktig å få en skriftlig avtale med kreditorene dine. Da unngår du at det blir misforståelser, og at du blir krevd mer enn det dere ble enige om.

Samtidig er det viktig å ha et skriftlig dokument, siden avtalen kanskje skal løpe over flere måneder og år, og da kan det være lett å glemme noe av det som ble avtalt.

Husk at som regel vil det være en fordel både for skyldneren og kreditoren å inngå en avtale. Det er bedre for kreditoren å tape litt penger enn å tape alt, hvis skyldneren for eksempel går personlig konkurs.

Hvorfor forhandle med kreditorene

Kreditorene er først og fremst opptatt av at en skyldner betaler tilbake så mye av gjelden som mulig. Hvis man legger frem et budsjett som viser at man kan betale for seg, men over lengre tid, vil det som regel bli sett på som positivt.

Hvis det er fare for at en låntaker kan gå personlig konkurs, eller hvis man går til Namsmannen, kan det bety at kreditor i det lange løp må inngå avtale som innebærer et tap. Samtidig vil det kunne være belastende for låntakeren. Derfor har begge parter en fordel av å klare å forhandle frem en løsning.

Personer som frykter å bli gjeldsslaver resten av livet, kan be om gjeldsordning. Likevel er det en svært krevende situasjon som gir minimalt å leve for i fem år. Det er derfor god grunn til å først forsøke å finne en annen ordning.

Man bør på forhånd tenke over hva man ønsker å oppnå i forhandlingene. Vil det være lettere å få en langsiktig nedbetalingsplan, eller klarer det seg å dele opp i kun noen delbetalinger? Eller ønsker man i tillegg å be om sletting av litt av gjelden?

Hva kan du oppnå i forhandlingene?

Det er fornuftig å på forhånd tenke ut hva man ønsker å oppnå med forhandlingene. Det kommer an på hvilken situasjon man er i, for eksempel hvor stor gjelden er og hvor lang tid man ser for seg å bruke på å betale den ned.

For noen har problemet bygget seg opp til en uhåndterlig stor gjeld over tid, med ulike forbrukslån og kredittkortgjeld. For andre kan det hende de lenge har klart å betjene gjelden bra, men så har uforutsette hendelser brått gitt problemer med inntjeningen. Tap av arbeidsinntekt og sykdom kan dessverre skape problemer i privatøkonomien.

Dette er viktige elementer å ta med. Hvis man tidligere har betalt ned på gjelden sin, viser det kreditorene at man har betalingsvilje.

Noen av løsningene man kan få med kreditorer er:

 • Betalingsutsettelse.
 • Deloppgjør.
 • Nedbetalingsplan.
 • Gjeldsreduksjon.

Det kan også være aktuelt med en kombinasjon av flere av disse løsningene, som for eksempel deloppgjør og nedbetalingsplan. Da betaler man et gitt beløp med en gang, og så avtaler man hvor mange måneder man skal bruke på å betale resten.

Eller hvis man får noe gjeldsreduksjon, og så en langsiktig nedbetaling for resten av beløpet.

Hva sier man når man kontakter kreditor?

Når man kontakter kreditorer er det lurt å hele tiden huske på at de også har interesse av å få til en avtale. Det er som regel den enkleste måten for dem å unngå å tape hele beløpet på.

Selvfølgelig bør man samtidig ha i tankene at det vil gi store problemer for en selv, dersom man ikke inngår en avtale.

Som oftest vil kreditorene ønske å få noe betalt så raskt som mulig. Det gjør at de kommer i gang med å få tilbake pengene, og det viser dem at skyldneren er betalingsvillig.

Derfor kan det være en fordel å starte med å foreslå en delinnbetaling, og så forhandle om en lengre nedbetalingsperiode. Da bør man på forhånd sørge for å ha litt penger, og være klar på hvor mye man klarer å betale som en første delsum.

I beste fall kan en slik umiddelbar innbetaling bidra til at man får slettet noe av gjelden. Da er det viktig å be om det, før man signerer en avtale.

Det er ofte en fordel å refinansiere gjelden når man har problemer med å betale. Særlig gjelder det hvis man har mange gjeldsposter. Det kan gjøres i forbindelse med at man kontakter kreditorer. Imidlertid kan man også gjøre det på forhånd, og dermed kanskje klare gjelden sin uten å be om utsettelser hos kreditor.

Få gjeldsrådgivning

Det kan også være lurt å søke gjeldsrådgivning før man går i møte med kreditorer. Alle kommuner har gjeldsrådgivere, som skal gi kostnadsfri rådgivning. Som regel er det lagt til NAV, så kontakt ditt lokale NAV-kontor og be om det.

Refinansier gjelden din

Hvis man har mer gjeld enn man klarer å betale, vil det i mange tilfeller lønne seg å refinansiere gjelden. Det kan man gjøre både i tillegg til, eller i stedet for å forhandle med kreditorene. Ofte vil også en refinansiering være en del av forhandlingene med kreditorer.

Fordelene med en refinansiering er flere:

 • Man får vanligvis lavere rente ved å samle all gjeld i ett større lån
 • Man får ryddigere privatøkonomi ved å samle all gjeld i et lån med kun et forfall hver måned
 • Man får lavere kostnader ved at man kun behøver å betale administrasjonsgebyrer på et lån hver måned

Når man skal refinansiere er det viktig å kontakte mange banker. Da sender man samme søknad med samme nedbetalingstid til alle, og sammenligner tilbudene man mottar. Deretter velger man det med lavest effektiv rente.

Tips: Les mer om hva refinansiering er her.

Oppsummert

Hvis man har fått problemer med å betjene gjelden sin, kan det være lurt å forhandle med kreditoren sin. Da bør man forberede seg, både med tanke på informasjonen man trenger og på hva man bør si. Noen viktige punkt er da:

 • Å vite hvor mye man skylder.
 • Lag et budsjett som viser hvor mye man klarer å betale.
 • Tenke over at også kreditor har en fordel av å få til en avtale.
 • Vit hva slags avtale man ønsker å få til på forhånd.
 • Vurder refinansiering i tillegg til forhandlinger.