Slik øker du din kredittscore

Når man søker om et lån eller en kreditt i Norge, blir kredittscoren automatisk sjekket. Her forklarer vi hva det betyr for deg, og hvordan du kan øke din kredittscore.

Hva innebærer god kredittscore

Såkalte kredittratingbyråer utfører sjekker av privatpersoner, og utarbeider en kredittscore på bakgrunn av de innhentede opplysningene. Opplysningene inneholder blant annet:

 • Eksisterende gjeld
 • Inntekt
 • Sivilstatus
 • Alder

Det er kun kredittratingbyråer godkjent av Finanstilsynet som har tillatelse til å samle denne informasjonen i Norge. Du kan lese mer om det på deres nettsider.

En kredittscore påvirkes av flere forhold. Ikke alle kan vi lett gjøre noe med, men det er likevel en del grep vi kan ta for å bedre den totale scoren.

Vurdering av kredittscore

Hvordan kredittratingbyrået skalerer ratingen sin varierer noe. Imidlertid har de fleste en skala fra 1 til 100, men det er også noen som opererer med en skal til 1000. Uansett, så er det slik at jo høyere tall man får, jo høyere og bedre score har man.

For et kredittratingbyrå med skala opp til 100 vurderes gjerne scoren slik:

 • 71 – 100 svært lav risiko
 • 51 – 70 er lav risiko
 • 30 – 50 er middels risiko
 • 21 – 29 er høy risiko
 • 0 – 20 er svært høy risiko

Videre kan man si at hvis man havner i de to høyeste kategoriene, kan det hende banken ikke trenger å gjøre videre vurderinger. Da er risikoen satt så lavt, fordi det ikke er funnet noe som gir grunnlag for bekymring og nærmere undersøkelser.

Også i det midtre feltet vil det stort sett være greit å få innvilget kreditt og lån. Likevel kan det hende at det tilbys en noe høyere rente.

Ved de to laveste vurderingene kan det være utfordrende å få innvilget lån og kreditt. Enkelte forhold vil kunne gi automatisk avslag, mens andre vil kunne komme til vurdering etter en nøyere behandling.

Du kan selv innhente din egen kredittscore kostnadsfritt, hos for eksempel Defero eller Dun&Bradstreet. Dette er beskyttet informasjon, så du kan ikke innhente scoren for andre.

Når et foretak har innhentet din kredittscore, skal du få informasjon om det. Det gjøres ved at du mottar en melding med et såkalt gjenpartsbrev. Der får du imidlertid ikke opplyst hva kredittscoren din er.

Det er slett ikke bare banker som innhenter kredittscore. Også bedrifter som tilbyr ulike abonnementer innhenter dem når de vurderer nye kunder. Det gjelder blant annet strømleverandører, mobilselskaper og strømmetjenester.

Når innhentes kredittscore

Når noen har hentet opplysninger om din kredittscore, kan det være fordi du har søkt om et lån.

Det er også en rekke andre anledninger hvor kredittscoren din sjekkes. Alle tjenester man betaler for i etterhånd, ansees som kreditter. For å få innvilget dem, må man ha tilstrekkelig bra kredittscore.

Det gjelder ikke minst en rekke ulike abonnementer, som strøm, telefon og strømmetjenester. I tillegg kommer ulike typer ordninger om kjøp på avbetaling.

Fordelen med høy kredittscore

Kredittscoren gjenspeiler hvordan privatøkonomien til en person er. Derfor kan man si at den største fordelen med å ha en god kredittscore, er at man har en ryddig privatøkonomi som man slipper å bekymre seg over.

En høy kredittscore kommer som regel av at man har lite dyr gjeld. Dersom man har gjeld, har man inntekt og formue som tilsier at man ikke har noen utfordring med å betjene gjelden.

Da anses det heller ikke som risikabelt å innvilge lån og kreditter. Kredittratingbyrået regner det som sannsynlig at man gjør opp for seg.

Selv om man har lav kredittscore, kan man likevel være kredittverdig. Det er mange ulike forhold som påvirker personers privatøkonomi, og den endrer seg naturlig gjennom livet.

Utlånsforskriften krever at det gjøres en individuell vurdering av lånekunder. Da ser man også på betalingshistorikk og betalingsvilje. Hvis en person har gjeld det er vanskelig å betjene, men vedkommende har tatt kontakt med kreditor og inngått en nedbetalingsplan, så vil det telle positivt.

Hvis derimot en låntaker ikke gjør anstrengelser for å betale gjeld, kan den føre til inkasso og betalingsanmerkninger. Da kan det bli vurdert slik at man ikke har høy betalingsvillighet. Det er en grunn til at åpne inkassosaker og betalingsanmerkninger i mange tilfeller fører til automatisk avslag på lånesøknader.

Det er mange fordeler ved å ha høy kredittscore. For det første betyr det at du antagelig ikke trenger å ha store bekymringer om din egen privatøkonomi. Dessuten vil det kunne gi deg bedre rentebetingelser når du søker om lån, og du vil kunne låne høyere beløp enn om kredittscoren er lav.

Hvis du klarer å holde kredittscoren din høy, har det to fordeler når det gjelder finansiering:

 1. Lavere rente
 2. Høyere lånebeløp

1. Lavere rente

Renten fastsettes blant annet etter hvor stor risiko banken anser at det er å låne ut penger til en bestemt kunde. Det er årsaken til at tilsynelatende like store lån til ulike kunder kan ha ulike rentesatser.

Når man har høy kredittscore er risikoen ved å låne ut penger lav. Derfor skal man da bli tilbudt en rente som er av det laveste den aktuelle banken gir.

2. Høyere lånebeløp

Det er lovbestemt at ingen skal få ta opp mer gjeld enn fem ganger sin egen inntekt. Likevel er det ikke sikkert at man får lov å låne så mye. Det er opp til den enkelte bank å vurdere.

Hvis man har høy kredittscore, vil det normalt ikke være problematisk å få låne maksimalt beløp. Det er særlig ved store lån, som boliglån, at det vil være viktig.

Hvis man allerede har et boliglån, men ønsker å øke det fordi man skal pusse opp eller kjøpe andre ting, vil det lettere la seg gjøre. Det kan i en del tilfeller gjøre at man slipper å ta opp kostbare usikrede lån i stedet.

Dersom du har behov for å bedre kredittscoren din, bør du starte med å gå gjennom privatøkonomien din. Det er en stor fordel om du klarer å betale ned eksisterende gjeld, eller om du klarer å øke inntekten din.

Hvordan bedre kredittscoren

Det er flere forhold som kan øke kredittscoren din. Ikke alle er like enkle å gjøre noe med. Vi skal imidlertid først se på enkelte ting som vi selv kan påvirke:

 1. Betal ned gjelden din
 2. Øk inntekten din
 3. Inngi tillit til at du betaler

1. Betal ned gjelden din

Å ha lavere gjeld, bedrer kredittscoren. Når informasjon om gjelden din innhentes, tas all innvilget kreditt med.

Det betyr at hvis du har kredittkort, vil all kreditt på de telle med, selv om du ikke har benyttet den. Det er fordi den står der til fri benyttelse, så det er kapital du har tilgjengelig. Det samme gjelder innvilget kreditt på brukskontoer.

Hvis du ønsker å bedre kredittscoren din, kan det altså hjelpe å si opp kredittkort du ikke benytter, og senke eventuelle kredittrammen på bankkontoer.

Dersom du har gjeld stående på kredittkort, bør du forsøke å innfri den.

2. Øk inntekten din

De fleste finansinstitusjonene krever at man har fast inntekt for å få lån. Dette må man dokumentere når man søker. Det gjøres enten ved at man legger frem de tre siste lønnsslippene sine, eller at man legger frem ligningsattesten sin for de siste årene.

Dette er også informasjon som kan bli innhentet av kredittratingbyråer. Jo høyere lønn du har, jo bedre sjanse har du til å få høy rating.

Har du anledning til å be om høyere lønn, vil det åpenbart være en fordel. I tillegg kan du vurdere om det er andre måter å øke inntektene på. Har du en jobb hvor det går an å ta ekstravakter? Eller kanskje du har mulighet til å ta en ekstrajobb?

Husk at det trenger ikke nødvendigvis å være det samme som du jobber med til daglig. Kanskje du kan jobbe i en butikk noen kvelder eller helger, eller kanskje et hotell i byen har arbeid du kan utføre? Mange tar ekstrajobb ved å stå som tilkallingsvakt på SFO. For å sjekke hvilke muligheter som finnes der du bor, kan du for eksempel se på jobbsidene hos Finn.no.

3. Inngi tillit til at du betaler

Det aller viktigste når du ber om lån eller kreditt, er at kreditor tror at du vil betale tilbake. Derfor bør du så langt det lar seg gjøre betale regninger punktlig.

Med nettbank og eFaktura er det enklere enn noen gang å betale regninger i tide. Du kan ha banken på mobilen, og gå inn der og godkjenne fakturaer etter hvert som de kommer inn. Faste betalinger er det også lurt å legge på autogiro.

I tillegg kan du i bank-appen betale ved å ta bilder av giroer. Dermed er det også raskt å betale de regningene som dukker opp i postkassa.

Hvis du unnlater å betale fordi du ikke har penger, bør du umiddelbart ta kontakt med kreditor. Finn frem til en nedbetalingsavtale med en gang. På den måten unngår du anmerkninger, og du viser en tydelig vilje til å gjøre opp for deg.

I motsatt fall kan du ende opp med en betalingsanmerkning. Det kan gi deg en rekke problemer, ikke minst at det sender kredittscoren din i bånn.

Flere forhold som påvirker kredittscoren

En kredittrating tar blant annet hensyn til alderen. Det kan man ikke gjøre noe med. Yngre personer får litt lavere score enn eldre.

Det kan fremstå urettferdig, men kommer av at å låne ut til yngre statistisk sett ansees å innebære noe høyere risiko.

Sivilstand er også noe som endrer seg gjennom livet, men som påvirkes av andre ting enn de rent økonomiske. Likevel har det en del å si for scoren, fordi det å bo alene ansees som mer kostbart enn å dele bolig med en samboer eller ektefelle.

Det kan også telle negativt dersom man driver en egen bedrift eller et enkeltpersonforetak.

De faktorene som det er vanskelig å endre på kan være frustrerende. Imidlertid er det da viktig å huske på at det viktigste som regel er de økonomiske forholdene.

Hvis kredittscoren din trekkes ned av forbruksgjeld, kan det være til hjelp å refinansiere den. Da vil du kunne få en ryddigere privatøkonomi, og ikke minst vil du kunne få lavere utgifter og dermed kunne kvitte deg med gjelden raskere.

Refinansiere for å bedre kredittscoren

Hvis man har kostbar og usikret gjeld, som trekker ned kredittscoren, kan refinansiering av gjeld være til hjelp. Da kan det føre til:

 1. Lavere kostnader
 2. Ryddigere privatøkonomi

1. Lavere kostnader

Det er slik at banker gjerne gir lavere rente ved større lån, enn ved mindre lån. Derfor vil det som regel lønne seg å samle all gjeld i et refinansieringslån.

Dette gjelder særlig dersom man har forfalt kredittkortgjeld, da den generelt har relativt høy rente. Det samme kan være tilfelle med ulike avbetalingsordninger.

Hvis man kun har ett lån å betale på, slipper man dessuten å betale administrasjonsgebyr på mer enn et lån hver måned.

2. Ryddigere privatøkonomi

Å kun betale på et lån hver måned, er langt enklere enn å «stadig» motta regninger. Det gjør det lettere å planlegge når betalingen skjer, og sørge for å ha penger tilgjengelig da.

Gjennom prosessen med å søke om refinansiering må man skaffe seg oversikt over all gjeld og alle inntekter. Det i seg selv bidrar til at man får bedre oversikt over sin egen privatøkonomi. Ved å se hva man bruker penger på, er det lettere å finne utgifter som man kanskje kan kutte.

Oppsummert

En god kredittscore hjelper deg til å få best mulig rente, og til å låne så mye som du ønsker. Du kan selv ta noen grep for å bedre egen kredittscore. Det inkluderer:

 • Betale ned eksisterende gjeld
 • Refinansiere eksisterende forbruksgjeld
 • Øke inntektene