Hva er en bufferkonto?

Her går vi nærmere inn på hva en bufferkonto er, og hvorfor det er smart å opprette. Først og fremst handler en bufferkonto om å være økonomisk forberedt på uforutsette hendelser.

Fordelene ved å ha en bufferkonto

En bufferkonto er rett og slett en konto hvor man setter inn en sum penger, som kan brukes dersom det dukker opp uforutsette utgifter. Det er altså en økonomisk buffer. Det kan også kalles reservekapital eller krisekonto.

Alle opplever til tider å få uforutsette utgifter. Det kan være en rørleggerregning som følge av oversvømmelse på badet, eller verkstedregning fordi bilen har brutt sammen. I hverdagen kan mange små og store ting føre til regninger og betalingskrav uten at man på forhånd har planlagt med det.

Det er flere fordeler ved å ha en slik oppspart pengesum i bakhånd. De viktigste fordelene er:

  1. Unngå ekstra gebyrer eller inkasso
  2. Unngå å ta opp kostbare forbrukslån
  3. Unngå økonomiske bekymringer
Å ha en bufferkonto gir økonomisk trygghet i hverdagen. Da har man penger å ta av, når det dukker opp uforutsette utgifter. På den måten kan man unngå å måtte ta opp kostbare forbrukslån for å dekke for eksempel et nytt kjøleskap eller en verkstedregning.

1. Unngå ekstra gebyrer eller inkasso

Hvis du har en bufferkonto, har du penger klare når en ekstra utgift dukker opp. Da slipper du å la regningen ligge mens du sparer opp tilstrekkelig med penger til å betale den.

Hvis en regning ikke blir betalt i tide, sendes det betalingsvarsel og etter hvert inkasso. Da påløper det ekstra gebyrer. På den måten blir regninger fort unødvendig dyre.

I verste fall kan ubetalte regninger føre til betalingsanmerkninger, og alvorlige problemer for privatøkonomien.

2. Unngå å ta opp kostbare forbrukslån

Hvis man ikke har en bufferkonto å ta av, vil man ofte måtte ta opp forbrukslån for å betale for uforutsette utgifter.

Det kan være enkelt og raskt å gjøre. Likevel er det en fordel å unngå det, siden usikrede forbrukslån ofte har relativt høye renter.

Da ender man opp med å betale mye mer enn man hadde behøvd å gjøre, dersom man hadde hatt oppsparte penger på en bufferkonto.

3. Unngå økonomiske bekymringer

Ved å ha en bufferkonto, vet man at overraskende økonomiske utlegg ikke vil føre til problemer i privatøkonomien. Dermed kan man slappe av og slippe å bekymre seg for regninger som dukker opp.

Hvis en stor del av de månedlige inntektene går rett ut til månedlige utgifter, kan det være lett å bekymre seg for om det skulle dukke opp ekstra utgifter. Det slipper man hvis man har klart å spare opp til en bufferkonto.

Bufferkonto og budsjett er to verktøy som hjelper til å gi en god privatøkonomi. Ved å sette opp et godt budsjett får man oversikt over privatøkonomien. Da kan man sette inn en post for sparing, både til en ekstra buffer og til videre sparing.

Sett opp budsjett og bufferkonto

En bufferkonto og et budsjett er to grunnleggende ting som det er lurt å ha på plass, for å ha en trygg og oversiktlig privatøkonomi.

I budsjettet fører du inn alle utgifter og inntekter du har i måneden. Blant utgiftene er kostnader til bolig, som boliglån, leie, strøm og forsikring, i tillegg kommer utgifter til mat, klær og ulike aktiviteter. Du kan finne mange eksempler og maler til budsjett på nettet, for eksempel hos Nordea.

Det er viktig å føre inn ekstra utgifter du vet du kommer til å få enkelte måneder, som bursdager og jul og ferieutgifter.

Det er ikke mulig å sette inn helt nøyaktige tall i et budsjett. Men vær realistisk, og ta høyde for at utgiftene er litt større heller enn mindre enn du tror. På den måten får du en positiv overraskelse ved månedens slutt, i stedet for å måtte slite for å få budsjettet til å gå opp.

Under inntekter tar du med lønn og eventuelle andre inntekter du har. Hvis ikke inntektene dekker opp for alle utgiftene du har ført inn, må du forsøke å finne utgiftsposter du kan kutte i.

Video om bufferkonto

Bufferkonto og sparekonto

Hvis du ikke har et ekstra beløp du kan sette inn på en bufferkonto med en gang, kan du sette det inn som en sparepost i budsjettet. Dersom du klarer å spare et lite beløp hver måned, kan det overføres til en sparekonto, når du har nok på bufferkontoen.

Du kan også benytte sparekontoen som en bufferkonto. Da er det imidlertid viktig at det er en sparekonto hvor du kan gjøre noen uttak i løpet av året uten å miste rentefordeler.

Generelt anbefales det at man har et beløp som tilsvarer et par lønninger på bufferkontoen. Det bør i alle fall være nok til å dekke utgifter til både en ny vaskemaskin og en verkstedregning. Du kan lese mer om å beregne hvor stor buffer du bør ha på nettsidene til DNB.

Sparetips

Noen måter å spare opp til en bufferkonto på er:

  • Før over et beløp til bufferkontoen med en gang du får lønning.
  • Bruk litt av feriepengene til bufferkontoen.
  • Hvis du får igjen penger på skatten, sett det inn på bufferkontoen.

For å skaffe litt ekstra penger er det også mulig å leie ut noe du eier. Det kan være en hytte, båt eller tilhenger.

Husk at dersom du må bruke av pengene på bufferkontoen, må du etterpå fylle den opp igjen så raskt som mulig.

Tips: Se også våre sparetips.

Gode sparevaner er alltid nyttig. En langsiktig måte å gjøre det på er å sette av et lite beløp til sparing ved hver lønnsutbetaling. Dessuten kan man bruke litt av feriepengene til sparing, og eventuelt penger man får tilbake på skatten.

Oppsummert

Det gir en god økonomisk trygghet å ha en bufferkonto. Det som kjennetegner en slik konto er:

  • Det er en sparekonto som det er mulig å gjøre noen uttak fra i året, uten å miste rentefordeler.
  • Bufferkontoen skal kun benyttes til uforutsette utgifter.
  • Kontoen må fylles opp igjen når det har blitt brukt av den.