Tips ved lån fra familie og venner

Noen ganger trenger man ekstra penger, og da kan det for mange være en grei løsning å låne privat fra venner eller familie. For at det skal gå problemfritt, kan du her lese noen tips om ting du bør tenke over på forhånd.

Hvorfor låne fra familie og venner?

Årsaken til at man trenger å låne penger er mange. Ofte er det fordi det dukker opp uforutsette utgifter, som man ikke har nok oppsparte midler til å klare.

I andre tilfeller kan det være at man ønsker å kjøpe en kapitalvare, som en bil eller båt, men ikke ønsker å vente lenge nok til å få spart opp nok penger. Kanskje kommer man over et godt tilbud, og ønsker å slå til.

Ofte er det også slik at man låner privat, for å få nok penger til egenandelen i forbindelse med et boligkjøp. Særlig i slike tilfeller er det gjerne snakk om store summer. Da er det ekstra viktig å sørge for at det går riktig for seg.

Hvis man opplever uforutsette utgifter, eller man trenger ekstra penger til egenandel på bolig, låner mange penger av familie eller venner. Det er imidlertid viktig å skrive en god avtale også ved slike lån.

Det er også flere grunner til hvorfor unngå å låne penger fra venner og familie

#1. Risiko for å ødelegge forholdet

Penger kan være et ømtålig tema, og hvis det oppstår problemer med tilbakebetaling, kan det føre til stress, misnøye og i verste fall ødelegge forholdet.

#2. Ubehag og press

Både den som låner og den som låner ut kan føle seg ukomfortable i situasjonen. Den som låner kan føle seg presset til å betale tilbake raskt, mens den som låner ut kan føle seg usikker på hvordan de skal håndtere en eventuell forsinket betaling.

#3. Mangel på formalisering

Når man låner penger fra venner eller familie, er det ofte ikke like formelt som et lån fra en bank. Dette kan føre til uklarheter rundt betingelsene for lånet, for eksempel rente, tilbakebetalingstid og eventuelle konsekvenser ved forsinket betaling.

#4. Økonomiske utfordringer

Hvis den som låner ikke klarer å betale tilbake, kan det føre til økonomiske utfordringer for både den som låner og den som låner ut. Dette kan være spesielt problematisk hvis det er et stort beløp det er snakk om.

Avtale ved lån fra familie og venner

Det kan være lett å tenke at man ikke trenger å gjøre ting så formelt, når det er snakk om venner og familie. Men saken er heller at det da er ekstra viktig å være formell, for å unngå at det oppstår uenigheter underveis.

Derfor er det viktig å sette opp en formell låneavtale, eller et såkalt gjeldsbrev. Det bør inneholde:

  • Datoen da lånet blir betalt ut.
  • Navn på långiver(e) og låntaker.
  • Størrelsen på lånebeløpet.
  • Hvordan og hvor raskt skal lånet betales tilbake.
  • Hvilken rente skal det beregnes, hvis det ikke er rentefritt.
  • Hva som eventuelt stilles som sikkerhet.
  • Hva som skjer hvis låntaker ikke betaler som avtalt, hvordan långiver da skal inndrive pengene.

Det finnes flere nettsider hvor man kan finne maler til slike låneavtaler, for eksempel hos Boligfinans.

Alle kan oppleve økonomiske endringer i livet. Derfor er det viktig at en låneavtale også inneholder bestemmelser om hva som skal skje dersom låntaker ikke klarer å følge nedbetalingsplanen som er satt opp.

Inndrivelse av private lån

Særlig det siste punktet, om inndrivelse, er viktig. Hvis alt går etter planen, vil det sjelden være noe å bli uenige om.

Imidlertid vil det kunne oppstå uforutsette hendelser, også når man har private lån. Hvis låntaker opplever endring i sin privatøkonomi til det verre, kan det bli vanskelig å følge den opprinnelige nedbetalingsplanen.

Derfor bør man tenke nøye over hva man vil ha med på punktet om inndrivelse.

Det kan også være aktuelt å stille sikkerhet for private lån. Da bør det være noe av verdi som står i forhold til lånebeløpet det er snakk om.

Det er anledning til å be namsmyndighetene om tvangsinndrivelse av private lån, på samme måte som med lån fra finansielle institusjoner. Da må det imidlertid foreligge bevis for lånet, som en slik låneavtale.

Tips: Se også vår artikkel om refinansiering med sikkerhet i denne artikkelen.

Alternativer til privat lån

Det kan være ekstra ubehagelig å få betalingsproblemer dersom det dreier seg om lån fra venner eller familie. Derfor vil det for en del føles bedre å slippe private lån.

Da er alternativet å ta opp lån hos banker og andre finansinstitusjoner. Hvilken bank som passer best, kommer an på hva man trenger penger til, og hvilken økonomisk situasjon man er i.

For å sondere markedet, kan det være en enkel løsning å søke om lån via en lånemegler, som du finner mange av på billigeforbrukslån.no. Det er både kostnadsfritt og uforpliktende, og det gir som regel flere lånetilbud på kort tid.

Oppsummert

  • Å låne penger fra venner eller familie kan være en god løsning i noen tilfeller, men det er viktig å være klar over de potensielle risikoene og utfordringene.
  • Det er alltid lurt å være ærlig og åpen om din økonomiske situasjon og å ha en skriftlig avtale som spesifiserer betingelsene for lånet.