Refinansiering av billån med og uten sikkerhet

Her finner du informasjon om refinansiering av billån med og uten sikkerhet. Vi forklarer også flytting av pant, krav for refinansiering av billån og generelle tips før du går i gang.

Refinansiere billån uten sikkerhet

Dersom du ikke har eksisterende lån på bilen med pant, står du fritt til å refinansiere billånet hos en ny bank.

Dersom du tok opp lån uten sikkerhet når du sist kjøpte bil så kan du fritt velge hvor du vil flytte lånet, og prosessen er betydelig enklere enn refinansiering med pant i bilen.

I prinsippet tar du da opp et nytt forbrukslån for å betale ut det gamle lånet. Det betyr at banken ikke bryr seg nevneverdig om hva pengene skal brukes til.

Størrelsen på det opprinnelige lånet vil ha innvirkning på hvilke banker du kan søke hos. Husk også at størrelsen gir som regel utslag i rentebetingelsene.

Banker som tilbyr refinansiering av billån uten sikkerhet

Her er et knippe banker som lar deg låne større lånesummer, uansett formål:

 • Bank Norwegian: Lånegrense inntil 600 000 kroner. Laveste effektive rente er 7,99%.
 • Leabank: Lånegrense er 500 000 kroner. Laveste nominelle rente er 7,49%.
 • Santander Consumer Bank: Lånegrense er inntil 350 000 kroner. Laveste nominelle rente er 7,90%. Santander tilbyr også billån med sikkerhet.

En låneagent vil som oftest kunne tilby bedre vilkår

Du kan søke hos overnevnte banker, men vi anbefaler at du bruker en låneagent som samler inn tilbud hos inntil 25 banker samtidig.

Husk at Finanstilsynets nye retningslinjer begrenser lånetiden på et nytt nedbetalingslån til maksimalt fem år. Denne grensen gjelder ikke dersom du låner for å refinansiere et annet lån. Da er grensen inntil 15 år.

I så tilfelle kan du få like lang nedbetalingstid som det opprinnelige lånet, for eksempel 8 år. Er det mindre enn fem år igjen på det opprinnelige lånet, kan du fortsatt velge fem år som nedbetalingstid på det nye.

Tips: Les mer om refinansiering uten sikkerhet i denne artikkelen.

Video fra Santander som forklarer billån

Refinansierere billån med pant

Et billån med sikkerhet innebærer at banken har tatt pant i bilen. Det finnes unntak, blant annet når bilen inngår i et boliglån (mer om dette nedenfor).

Misligholder du lånet kan banken fremtvinge et salg, og dermed få dekket hele eller deler av kravet de har utestående.

Fordelen med alle typer pantesikrede lån er at rentebetingelsene blir bedre. Derfor er det ikke uvanlig at et billig billån i dag har renter som er på nivå med et gjennomsnittlig huslån.

Å låne til bil er en relativt grei sak. Å refinansiere et billån som er pantesikret er noe verre.

Flytting av pant

Når selve bilen er salgspant for et billån, kan det bli vanskelig å få lånet refinansiert i en annen bank. Pantesikringen må nemlig flyttes fra den opprinnelige utlåneren, og til den du refinansierer hos. Nedenfor ser du de spesifikke kravene vedrørende pantesikring som de aller fleste banker og finansieringsselskap bruker.

 1. Lånet må ha samme låntaker som det opprinnelige billånet.
 2. Lånebeløpet må være det samme.
 3. Innfrielsesdatoen på det nye lånet må være likt det opprinnelige lånet.
 4. Panteobjektet må være det samme.

Du får som regel refinansiert kjøretøyet så lenge du oppfyller overstående punkter, samt bankens øvrige krav for å låne deg penger. Prosessen er imidlertid mer krevende, og banken bruker vanligvis noen ekstra dager på å vurdere søknaden din.

Husk også at pantet skal tinglyses i løsøreregisteret, noe som betyr at du må betale et gebyr for dette. For tiden koster tinglysningen 1 516 kroner.

Hvilken rente betaler du på billånet ditt? Å flytte lånet over til en ny bank med lavere rente er enkelt.

Øvrige krav for refinansiering av billån

Kravene som stilles til låntakere som søker om billån, og herunder refinansiering av et slikt lån, varierer noe mellom finansieringsselskapene og bankene. Det mest sentrale er lånesummen, og om du har inntekter nok til å betjene lånet. Dernest brukes disse omtrentlige betingelsene:

 • Lån over 100 000 kroner krever normalt at bilen har fullkaskoforsikring.
 • Lån på under 100 000 kroner krever normalt delkaskoforsikring.
 • Du kan låne inntil 100% av bilens verdi, avhengig av en kredittvurdering.
 • Bilen må normalt være nedbetalt innen den er 12 år gammel.
 • Noen banker krever at bilen er innbetalt på kortere tid enn 12 år.
 • Lang nedbetalingstid kan bety at du må stille med egenkapital.
 • De fleste banker avviser finansieringssøknader dersom bilen eies av ektefelle, samboer eller nær familie.
 • De fleste banker krever at bilen er registrert i Norge (gjelder privatimport av bil).

Refinansiering av billån med boliglånet

Et refinansieringslån til bil er noe enklere å få til dersom lånet bakes inn i et eksisterende boliglån. Banken har da allerede pant i boligen.

For å få aksept for en slik låneutvidelse må totalgjelden ikke overstige 85% av boligens markedsverdi. Fordelen for de som kan gjøre dette er at boliglånet sannsynligvis har lavere renter enn billånet.

Imidlertid løper gjerne boliglånet lengre. Det siste punktet betyr at om du da betaler lengre ned på den andelen av lånet som bilen utgjorde, vil totalkostnadene for bilen øke.

Du kan kompensere for dette ved å betale inn ekstra. For eksempel det som tilsvarte avdragene på bilen i det opprinnelige lånet, og med tilsvarende nedbetalingstid.

Lesetips: Søk refinansiering med pant i bolig her: refinansiere.net/refinansiering-med-sikkerhet

Du vil få refinansiering av billån til en lavere rente om du kan slå billånet sammen med boliglånet.

Flere tips før du går i gang med refinansieringen

 1. Innhent og sammenlign flere tilbud før du velger.
 2. Bruk kortere nedbetalingstid om du tar opp et usikret refinansieringslån enn på et pantesikret billån.
 3. Dersom du tar opp et usikret refinansieringslån, vurder å forsikre bilen minst like godt som kravene du ville fått i en bank med pantesikret billån.
 4. Nedbetalingstiden er spesielt viktig i og med at et usikret lån har høyere rentekostnader. Dette kan du redusere ved å betale ned raskere på lånet.