Refinansiering av billån med og uten sikkerhet

Å refinansiere billånet kan være et smart tiltak for å få bedre vilkår på lånet og slik spare penger. Her får du en innføring i refinansiering med og uten sikkerhet.

Hva innebærer refinansiering av billån?

Eier du bil og har et billån, kan det være at du kan spare penger på å refinansiere lånet. Dette innebærer å erstatte det eksisterende lånet med et nytt, med den hensikt å oppnå bedre lånevilkår.

Dersom renten i markedet har gått ned siden du tok opp lånet, kan du ha muligheter til å redusere rentesatsen gjennom refinansiering. Har du økt inntekten din eller betalt ned gjeld, kan det føre til at du får en bedre kredittscore.

Når du betaler mindre i renter, reduseres den månedlige kostnaden. Dette påvirker også den samlede kostnaden, slik at den blir lavere. Du får dermed mer penger til overs til å betjene andre utgifter og til sparing.

Det nye lånet kan tas opp i den banken du allerede er kunde hos, eller du kan flytte lånet til en annen bank. Flere billån kan også samles i ett lån. Hvordan denne prosessen forløper, vil avhenge av hvilket lån du har. Her går vi gjennom de vanligste måtene å refinansiere billån på.

Refinansiere billån med sikkerhet

Når du skal kjøpe bil, er det mest lønnsomme å velge et lån med sikkerhet. Du stiller da med pant i bilen din. For å få lån som overstiger

Det å refinansiere billån med sikkerhet kan være en omstendelig prosess, og særlig om du skal bytte til en annen bank. Pantet i bilen må også flyttes, og dette vil derfor lengre tid enn om du søker om refinansiering av lån uten sikkerhet.

Krav til refinansiering av billån med sikkerhet

 • Kravene kan variere fra bank til bank, men disse kravene er like for alle:
 • Du må ha kaskoforsikring og pant i bilen.
 • Du må ha et eksisterende lån.
 • Det nye lånet må ha samme lånebeløp som det gamle.
 • Nedbetalingstiden må være den samme.
 • For å få innvilget refinansiering med sikkerhet, må du ha betalt ned en god del på lånet.
Å refinansiere billånet kan bidra til at du sparer penger og forbedrer kredittscoren din.

Fordeler med refinansiering av billån med sikkerhet

 • Lavere rentesats: Bankens risiko for å låne deg penger reduseres når du stiller med pant i bilen, noe som vil gi deg lavere rentesats på lånet.
 • Bedre vilkår: Stiller du med sikkerhet, kan du få bedre lånevilkår, som høyere lånebeløp og lengre nedbetalingstid.
 • Mindre å betale i måneden: Lavere renter og bedre vilkår på lånet kan resultere i at du må betale mindre per måned. Da vil du ha mer penger til overs til andre utgifter.

Ulemper med refinansiering av billån med sikkerhet

 • Bilen din kan bli tvangssolgt: Om du misligholder låneavtalen, kan banken tvangsselge bilen.
 • Totalbeløpet kan bli høyere: Siden du kan få høyere lånebeløp og lengre nedbetalingstid, kan totalbeløpet du betaler på lånet bli høyere.
 • Det stilles flere krav: Refinansiering av billån med sikkerhet kan innebære en mer omfattende søknadsprosess, der det stilles flere krav til deg som lånesøker.

Refinansiere billån uten sikkerhet

Du kan refinansiere billån med eller uten sikkerhet. Et billån uten sikkerhet er et forbrukslån, og slike lån har høyere renter enn lån med sikkerhet.

Å refinansiere billån uten sikkerhet er enklere, fordi det ikke stilles like mange krav. Et billån uten sikkerhet er det samme som et forbrukslån. Når du refinansierer et slikt lån, tar du opp et nytt forbrukslån for å dekke det forrige lånet.

Krav til refinansiering av billån uten sikkerhet

Kravene vil variere fra bank til bank, men her er noen generelle krav:

 • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger.
 • Du må være myndig eller over 23/25 år, etter bankens bestemmelser.
 • Du må ha norsk statsborgerskap.
 • Pengene kan brukes til å betale ned den gjelden du selv ønsker.

Fordeler med refinansiering av billån uten sikkerhet

 • Ingen krav om kaskoforsikring: For å få innvilget refinansiering av billån uten sikkerhet, trenger du ikke å inngå en avtale om kaskoforsikring på bilen. Du kan derfor spare penger.
 • Ingen risiko for tap av bil: Å stille med pant i bilen innebærer en risiko for at den blir tvangssolgt. Med et slikt lån trenger du ikke å bekymre deg for en slik konsekvens.
 • Raskere nedbetaling: Lån uten sikkerhet har kortere nedbetalingstid, noe som betyr at du vil være gjeldsfri raskere.

Ulemper med refinansiering av billån uten sikkerhet

 • Høy rentesats: Rentesatsen vil være høyere på usikrede lån.
 • Dårligere lånevilkår: Lån uten sikkerhet har kortere nedbetalingstid og lavere lånebeløp. Du må derfor betale mer per måned.
 • Høyere totalbeløp: Med en høy rentesats og kort nedbetalingstid vil du måtte betale mer i totalbeløp for å besitte lånet.

Tips: Les mer om refinansiering uten sikkerhet i denne artikkelen.

Video fra Santander som forklarer billån

Kan jeg refinansiere billånet i boliglånet?

Et annet alternativ om du eier bolig og har et boliglån er å refinansiere boliglånet.

Å refinansiere billånet inn i boliglånet kan gjøres uavhengig av om du har et billån med eller uten sikkerhet. Med en slik løsning vil du ikke stille med pant i bilen, siden boliglånet krever at låntaker stiller med pant i bolig.

Det vil ikke lønne seg å forlenge nedbetalingstiden på lånet, da dette kun vil føre til at bilen koster deg mer. Målet med refinansieringen er jo nettopp at det skal koste deg mindre.

Krav til refinansiering av billån inn i boliglånet

 • Du må eie bolig og ha et eksisterende boliglån.
 • Du må ha mer enn 15% i egenkapital på lånet. Boligens verdi bør derfor ha økt siden inngåelse av låneavtalen.
 • Du må foreta en ny verdivurdering av boligen.
For å få bakt inn billånet i boliglånet, må du ha frigjort kapital i lånet. Boliglånet har gunstige rentevilkår, og dette kan derfor være en lønnsom løsning.

Fordeler med refinansiering av billån med pant i bolig

 • Lavere rentesatser: Boliglån har en av de laveste rentesatsene på markedet, og dette kan derfor være en lønnsom løsning for deg som eier bolig.
 • Lavere terminbeløp: Boliglån innvilges med inntil 30 års nedbetalingstid. Dette kan gi deg lavere terminbeløp.
 • Refinansiering av annen gjeld: En slik løsning vil gi deg muligheten til å refinansiere også annen gjeld inn i det samme lånet, som for eksempel dyre forbrukslån.

Ulemper med refinansiering av billån med pant i bolig

 • Risiko for tvangssalg: Pantet i boligen er bankens sikkerhet for at de vil få pengene sine tilbake. Om du ikke betaler, kan de tvangsselge boligen din.
 • Lang nedbetalingstid: Den lange nedbetalingstiden på boliglånet gjør at du forplikter deg for en lengre periode, og den totale kostnaden du betaler for lånet, kan øke.
 • Bruker opp egenkapitalen: Hvis du låner 85% av boligens verdi med refinansieringslånet, vil du bruke opp den opptjente egenkapitalen som ligger i lånet. Da vil du ha færre muligheter til å dekke uforutsette utgifter med lånet i fremtiden.

Tips til deg som skal refinansiere billånet

 • Før du søker om refinansiering av billånet, kan du forbedre kredittscoren din for å få øke sjansen for å få bedre lånevilkår.

  Sammenlign flere tilbud: Vi anbefaler at du sammenligner flere tilbud for å finne frem til et lønnsomt lån med gunstige vilkår.

 • Ikke ta opp mer lån enn du kan betjene: Ta utgangspunkt i den økonomiske situasjonen din, og lån aldri mer penger enn du kan betjene.
 • Forbedre kredittscoren din: Hvilken rentesats du får på lånet, avhenger av kredittvurderingen din. Derfor kan du med fordel forbedre kredittscoren din ved å betale ned smålån, lån med betalingsanmerkninger og slette kredittkort du ikke bruker.

Oppsummering

 1. Det er mulig å refinansiere billånet. Dette gjøres først og fremst for å få bedre lånevilkår. Lavere rentesatser kan føre til at du sparer penger og at kredittvurderingen din blir bedre.
 2. Å refinansiere et lån med sikkerhet vil gi deg bedre vilkår enn om du refinansierer et lån uten sikkerhet. Har du mulighet til det, bør du vurdere å bake billånet inn i boliglånet. Boliglån har gunstige rentesatser og vilkår.
 3. Stiller du med pant i bil eller bolig når du refinansierer billånet, kan banken tvangsselge om du ikke betjener lånet. Dette innebærer derfor en risiko for deg. Lån uten sikkerhet har kortere nedbetalingstid og høyere månedlige beløp enn lån med sikkerhet.