Hvem kan søke om refinansiering?

Alle som er myndige og har gjeld kan søke om refinansiering, men ikke fra alle banker. Kravene til blant annet alder og inntekt varierer. Hva slags lån du skal bruke til refinansieringen er også avgjørende.

Her viser vi deg hvilke løsninger som finnes, hvilke krav som stilles, og gir deg tips om hvordan du sparer mest mulig på å refinansiere.

Bankenes minimumskrav for lån til refinansiering

Det lønner seg å ha god betalingshistorikk når du søker om lån. En høy kredittscore betyr gode sjanser for at lånet innvilges, og du vil få bedre rentebetingelser.

Hver enkelt bank oppgir hvilke minimumskrav de stiller. Husk at det gjøres unntak. En person på for eksempel 21 år med god betalingshistorikk kan sannsynligvis få lånet innvilget selv om bankens minstekrav til alder skulle være 23 år.

 • Alder – Noen banker har 18 år som laveste alderskrav. 20 år er mer vanlig, mens 23 år er det strengeste kravet.
 • Inntekt – Du må normalt ha fast inntekt for å få refinansiering. Noen banker har veldig lave inntektskrav, for eksempel 120 00 kroner brutto per år. Størrelsen på inntekten og betalingsevnen din vil uansett påvirke hvor stort lånet kan være.
 • Bosted og nasjonalitet – For å få refinansiering i norske banker må du enten være norsk statsborger, eller ha bodd i Norge i minst 3 år.
 • Betalingsanmerkning – Du vil normalt få avslag på søknaden dersom du har én eller flere betalingsanmerkninger. Dette gjelder ikke om du kan stille med sikkerhet.
 • Inkasso – Dersom du skal søke om lån vil de fleste banker avslå søknaden hvis du har inkassosaker. Skal du imidlertid bruke lånet til refinansiering gjøres det oftere unntak, forutsatt at gjelden som er tilknyttet inkassosaken skal innfris med det nye lånet.

Myndighetenes krav

Hvis du oppfyller bankens minstekrav vil det neste steget være en vurdering av lånestørrelsen. Her må banken forholde seg til Finanstilsynets krav til utlånspraksis for lån og refinansiering uten sikkerhet.

 • Gjeldsgrad – Det nye lånet kan ikke være så stort at din totale gjeld overstiger fem ganger årsinntektene dine. Tjener du for eksempel 500 000 kroner i året skal du altså ikke ha lånegjeld på mer enn 2,5 millioner kroner.
 • Betalingsevne – Banken må forsikre seg om at du tjener nok til å klare avdragene på lånet. Her må de ta med i beregningen en eventuell renteøkning på din samlede gjeld på minst 5%.
 • Avdrag – Lånet ditt skal i utgangspunktet ha faste avdrag som gjør at det er nedbetalt innen fem år.

Unntak når du refinansierer

Finanstilsynet har satt egne krav for lånestørrelse og krav til inntekt når det gjelder refinansiering

Kravene fra Finanstilsynet kan fravikes når lånet skal brukes til refinansiering. For eksempel kan du få låne mer enn 5 ganger inntektene, og du kan få nedbetalingstid på mer enn 5 år, men da i forhold til kriteriene under.

 • Summen på refinansieringslånet kan ikke være større enn summen på gjelden som skal innfris. Du kan med andre ord ikke låne til forbruk samtidig som du låner til refinansiering.
 • Refinansieringen må føre til at dine gjeldskostnader reduseres. Dette punktet vil de fleste innfri, spesielt om de refinansierer kredittkortgjeld, smålån og dyre avbetalingskjøp.
 • Refinansieringslånet kan ikke ha lenger nedbetalingstid enn resterende nedbetalingstid på gjelden som skal innfris, og maksimalt inntil 15 år.

I praksis betyr dette at det er enklere å få et refinansieringslån innfridd enn for eksempel et forbrukslån.

En refinansiering gjør deg ikke gjeldfri, men du får som regel lavere gjeldskostnader. Dermed blir det også enklere å betale ned på gjelden.

Krav når du har betalingsanmerkning

Sørg for å få refinansiert problematisk gjeld før den blir misligholdt. Har du først fått en betalingsanmerkning vil du ikke få låne uten å stille med sikkerhet, og lånet blir som regel dyrere.

Personer som har betalingsanmerkninger har vanligvis kun to muligheter til å få lån til refinansiering.

 • Du kan forsøke å betale tilbake gjelden som er tilknyttet betalingsanmerkningen. Anmerkningen vil da bli slettet. Deretter kan du søke om å få lån til refinansiering på den øvrige gjelden du eventuelt har igjen.
 • Du kan låne med sikkerhet fra 7-8 spesialbanker i Norge som aksepterer at du har betalingsanmerkning.

Spesialbankene krever imidlertid at du stiller med sikkerhet for lånet. Er gjelden høy vil dette vanligvis bety at du må ha et boliglån som flyttes til spesialbanken du valgte, og der gjelden som refinansieres bakes inn i boliglånet. Er lånebehovet lavt kan kausjonist være en løsning, eller at spesialbanken tar pant med andreprioritet i pantet (da trenger du ikke flytte boliglånet).

Husk at hvis du skal ha medlånstaker på et lån til refinansiering må denne personen også oppfylle bankenes krav. 

Oppsummering

 • Det er som regel rimeligere å refinansiere dyr gjeld med sikkerhet enn uten sikkerhet.
 • Refinansiering uten sikkerhet er likevel betydelig billigere enn blant annet kredittkort, avbetaling og smålån.
 • Så lenge du er over 18 år og har fast inntekt eksisterer det banker som kan gi deg lån til refinansiering.
 • Har du betalingsanmerkning må du enten kvitte deg med denne først (betale den underliggende gjelden) eller søke om lån med betalingsanmerkning fra en av spesialbankene.