Hva er et forbrukslån?

Et forbrukslån er et lett tilgjengelig lån som kan brukes til alt. Samtidig er det et kostbart lån å ha. Vi gir deg en komplett oversikt over hva det innebærer å ta opp et forbrukslån, fordeler og ulemper og gode tips i søknadsprosessen.

Hva er et forbrukslån?

Forbrukslån er et lån som kan brukes til det du selv måtte ønske. Trenger du penger til å utføre vedlikehold og oppussing av hus og hjem, betale for uforutsette utgifter, reiser, møbler/hvitevarer eller for å betjene andre kostbare smålån, kan du ta opp et forbrukslån.

Et forbrukslån skiller seg fra andre lån ved at det ikke stilles krav til sikkerhet fra låntaker. Du trenger derfor ikke å stille med pant i bolig, kausjonist eller medlåntaker. Et forbrukslån er derfor tilgjengelig også for deg som ikke eier bolig.

Når du tar opp et forbrukslån, inngår du en avtale med långiver. I avtalen fastsettes både lånebeløp, nedbetalingstid, renter og gebyrer og andre vilkår. Banken vil ikke sette noen føringer for hva pengene brukes til.

Nedbetalingstid på forbrukslån

Nedbetalingstiden på forbrukslån avhenger av bankens vilkår og kredittvurderingen av kunden. Forbrukslån innvilges med en maksimal nedbetalingstid på fem år. Dette er regulert av loven. Långivere kan likevel velge å gi kunder en kortere nedbetalingstid. Noen ganger har forbrukslån bare et par måneders løpetid.

En kort nedbetalingstid betyr at du betaler mindre totalt i renter og gebyrer, men at utgiftene hver måned blir større. En lang nedbetalingstid vil gi deg et mindre månedlig beløp, men et større totalbeløp når lånet er nedbetalt.

Forbrukslån har kort løpetid, opptil fem år, og dette fører til høye kostnader til renter og gebyrer.

Renter på forbrukslån

Når du tar opp et lån, må du betale renter til långiver for å kompensere for at du får låne penger. Den nominelle renten viser til denne avgiften, mens den effektive renten inneholder både gebyrer og den nominelle renten. Det er derfor den effektive renten som indikerer lånets faktiske kostnad.

Rentene på forbrukslån er høye i forhold til lån med sikkerhet. Banken setter opp renten for å kompensere for denne manglende garantien. De tar en risiko med å låne deg penger, og ved å øke renten, vil de ha større trygghet for å ikke gå i tap om du misligholder låneavtalen.

Du må regne med å betale alt fra 12-20% i effektiv rente på forbrukslån. Noen banker kan tilby både lavere og høyere renter enn dette, fordi rentesatsen vil settes etter kredittvurderingen av deg. En god kredittscore kan gi lavere rentesatser.

Tips: Les mer om forskjellen på effektiv og nominell rente her: besterefinansiering.no/effektiv-og-nominell-rente/

Gebyrer på forbrukslån

Som vi ser, er gebyrene inkludert i den effektive renten. Likevel kan det være greit å vite om hvilke gebyrer du faktisk betaler for å få et forbrukslån.

Hvilke gebyrer som følger med lånet vil variere, men de vanligste er etableringsgebyr og termingebyr.

Hva er etableringsgebyr?

Etableringsgebyret er det gebyret du betaler for å etablere lånet, slik navnet tilsier. Noen ganger er dette gebyret et fastsatt beløp, andre ganger kan det være en liten prosentdel av lånebeløpet.

  • Hos DNB må du betale 500 kroner i etableringsgebyr på forbrukslån, og hos Santander Consumer Bank må du ut med 950 kroner.

Hva er termingebyr?

Termingebyret er en avgift som skal dekke bankens administrative utgifter med lånet. Dette betaler du hver måned, samtidig med avdragene.

  • Størrelsen på termingebyrer ligger ofte mellom 0 og 100 kroner. Sbanken tilbyr lån helt uten gebyrer, mens hos Morrow Bank må du betale 35 kroner i måneden.

Hva koster et forbrukslån?

Priseksemplene tar utgangspunkt i et lånebeløp på 70 000 kroner over 5 år.

  • Sparebank1: Effektiv rente 15%, totalbeløp 97 764 kroner.
  • Bank Norwegian: Effektiv rente 16,01%, totalbeløp 99 793 kroner.
Etableringsgebyret på forbrukslån er ofte et fastsatt beløp eller en prosentandel av lånebeløpet. Hos DNB ligger gebyret på 500 kroner.

Hva er fordelene med forbrukslån?

#1. Det er forutsigbart

Du betaler faste månedlige avdrag og følger en fastsatt nedbetalingsplan. Dette gir deg forutsigbarhet i hele lånets løpetid, og vil bidra til at du lettere kan sette av penger til å betjene lånet.

#2. Det gir frihet

Med et forbrukslån kan du bruke pengene på det du har lyst til, og dette gir deg stor frihet til å disponere pengene etter egne behov.

#3. Ingen sikkerhet er nødvendig

Siden du ikke trenger å sette pant i eiendeler for å få et slikt lån, er det også tilgjengelig for deg som ikke eier bolig eller bil.

Hva er ulempene med forbrukslån?

#1. Høy totalkostnad

Den høye effektive renten på forbrukslån vil gi en høy totalkostnad på lånet. Du betaler altså store beløp i avgifter for å kunne besitte lånet.

#2. Begrenset lånebeløp

Beløpet du får låne er begrenset, siden du ikke stiller med sikkerhet. I henhold til loven kan du låne opptil 600 000 kroner i forbrukslån, men banken kan ha egne begrensninger innenfor denne bestemmelsen.

#3. Høye månedlige avdrag

Den korte nedbetalingstiden på forbrukslån vil føre til at du betaler høyere månedlige avdrag sammenlignet med summen du må betale i måneden med lengre nedbetalingstid.

Hvem kan få forbrukslån?

I Norge kan du søke om forbrukslån når du har blitt myndig. Du må også ha bodd i Norge i flere år eller være norsk statsborger. De fleste banker har også et minimumskrav til inntekt.

Ofte foreligger det et minstekrav om inntekt for å få innvilget forbrukslån. Har du mulighet, kan du forsøke å øke inntekten før du søker. Da vil du bedre din kredittscore.

Tips til deg som skal ta opp et forbrukslån

#1. Sammenlign den effektive renten, ikke gebyrene

Vi råder deg til å alltid sammenligne flere lån før du bestemmer deg. Et lån med et lavt etableringsgebyr eller termingebyr kan fremstå som et godt tilbud, men siden alle gebyrer er inkludert i den effektive renten, er det denne satsen du må sammenligne.

Det hjelper altså ikke om lånet har få og lave gebyrer, om den effektive renten er høy. Slike lånetilbud vil fortsatt koste deg mer enn lån med lav effektiv rente.

#2. Undersøk andre alternativer

Forbrukslån er kostbare lån å ha. Derfor bør du undersøke om det finnes andre alternativer som er billigere. Kan du stille med sikkerhet, vil du få en bedre rentesats på lånet. Skal du bruke pengene du låner til å betale ned gjeld, kan du vurdere å gå for et refinansieringslån.

Tips: Les mer om refinansieringslån: besterefinansiering.no/refinansieringslån/

#3. Sørg for god kredittscore

Har du en god kredittscore, vil du tilbys bedre lånevilkår. Det er flere ting du kan gjøre for å påvirke resultatet av kredittvurderingen før du søker om lån. Du bør betale ned smålån og dyr gjeld, sørge for god inntekt og god betalingshistorikk.

Oppsummering

  1. Et forbrukslån er et lån uten sikkerhet, og derfor høy effektiv rente. Alle gebyrer er inkludert i den effektive rentesatsen. Nedbetalingstiden varierer fra noen måneder til fem år.
  2. Siden du kan bruke pengene til det du vil, kan du få stor frihet med et forbrukslån. Det er også tilgjengelig for deg som ikke eier bolig. Men en kort nedbetalingstid vil gi høye kostnader til renter og gebyrer. Undersøk andre lånealternativer med sikkerhet for å redusere disse kostnadene.
  3. For å få bedre rentevilkår på lånet, kan du forsøke å forbedre kredittscoren din ved å betale ned kostbar gjeld og øke inntekten din før du søker om forbrukslån.