Forskjellen på nominell og effektiv rente

Skal du ta opp et lån, er det viktig å forstå forskjellen på effektiv og nominell rente, slik at du vet hva lånet faktisk vil koste deg. Her får du en innføring.

Hva er egentlig rente?

Alle lån kommer med renter som låntaker må betale for å låne penger. Gjennom inntektene av rentene får långiver fortjeneste og en kompensasjon for risikoen det innebærer at de låner ut sine midler.

Vanligvis beregnes rente årlig eller månedlig. Som regel er rentene en prosentandel av det lånte beløpet. Hvor mye du må betale i renter, vil derfor avhenge av hvor mye penger du har igjen å betale på lånet. En høyere rentesats vil øke kostnadene du betaler. Etter hvert som du betaler ned på lånet, vil rentekostnadene reduseres.

Lån kan ha flytende eller fast rente. Flytende rente følger endringer i markedet, som justeringer i styringsrenten, mens fast rente settes for en gitt periode og vil ikke påvirkes av markedsendringer.

Hva er forskjellen på nominell og effektiv rente?

Når du skal ta opp lån, er det viktig å forstå forskjellen på effektiv og nominell rente, for å kunne skaffe deg en oversikt over lånets egentlige totalkostnad.

Nominell som begrep viser til noe som kan fungere i teorien, men som ikke behøver å fungere godt i praksis. Slik er det også med den nominelle renten; den forteller lite om hva lånets egentlige kostnad blir.

Nominell rente

  • Begrepet nominell viser, ifølge Snl.no, til noe som fungerer offisielt og teoretisk, i større grad enn det fungerer praktisk. Dette gjelder også for den nominelle renten.
  • Den nominelle renten er rentesatsen som settes før andre kostnader og gebyrer er medregnet. Ofte er det den nominelle renten som står først og mest synlig når lån presenteres.
  • Hvis man bare undersøker den nominelle renten når man er på utkikk etter et lån, vil man ikke få et korrekt innblikk i hva lånet faktisk vil koste.

Les også: Vår artikkel om refinansiering lav rente

Effektiv rente

  • Effektiv rente inneholder både den nominelle renten og andre kostnader som følger med lånet. Det kan være gebyrer som etableringsgebyr og termingebyr. Siden den effektive renten inneholder alle kostnader på lånet, vil den alltid ha høyere sats enn den nominelle renten.
  • Når du skal sammenligne ulike lånetilbud, er det viktig at det nettopp er den effektive rentesatsen du tar utgangspunkt i. Det er denne som sier noe om lånets egentlige kostnad.
  • Lån med lang nedbetalingstid og høy lånesum har ofte lavere effektiv rente enn lån med kort nedbetalingstid og lav lånesum. Dette skjer nettopp på grunn av at etableringsgebyret og andre gebyrer er like, uavhengig av lånebeløpet.

Video som forklarer forskjellen på effektiv og nominell rente

Effektiv rente inneholder både den nominelle renten og gebyrer på lånet. Det er derfor denne du bør undersøke når du skal finne ut hva et lån egentlig koster.

Fastsettelse av nominell rente på refinansiering

Når du søker om et refinansiering vil rentebetingelsene dine som regel bestemmes i forbindelse med at banken foretar en kredittvurdering.

De fleste banker har omtrent 4% til 6% som laveste effektive rente, og ca.18% til 20% som den høyeste.

Hvis du har god kredittscore og betalingsevne vil rentene dine normalt bli lavere enn om kredittscoren er høy og betalingsevnen dårlig.

I tillegg vil lånestørrelsen påvirke hvilke nominelle renter bankene er villige til å gi. Store lån får gjennomgående lavere renter enn små lån.

LånesumRente lav kredittscoreRente høy kredittscore
0 - 100 00014% - 18%8%-11%
100 000 - 400 00012% - 16%6%-12%
400 000 - 800 00011% - 15%5% - 10%

Husk at tallene vi har brukt her er omtrentlige, og du vil uansett få et individuelt tilbud som kan bli ganske annerledes. De spesifikke lånekostnadene vet du aldri før du mottar det uforpliktende lånetilbudet.

Søkere med høy kredittscore er som regel langt mer fornøyde med rentebetingelsene enn de med lav score. Heldigvis er ikke kredittscoren statisk, og du kan påvirke den i positiv retning over tid.

Betydningen av bankenes låneeksempel på effektiv rente

Alle banker er pliktige til å oppgi et låneeksempel alle steder der lånene deres tilbys. Som regel ser eksempelet slik ut:

  • Låneeksempel: 180 000 kr o/5 år, effektiv rente 10,12 %, kostnad 47 785 kr, totalt 227 785 kr.

I dette tilfellet forteller eksempelet oss at gjennomsnittet av effektive renter for alle bankens kunder som har lånt 180 000 kroner over 5 år er 10,12%.

Blant disse kan det være lånekunder som har betydelig lavere effektiv rente, og noen som har betydelig høyere rente.

Derfor bør du se på eksempelet som kun retningsgivende. Ditt rentetilbud i samme bank vil du ikke vite noe om før du har tilbudet i hånden.

Tips: Se også informasjon om styringsrente her: besterefinansiering.no/styringsrente/

Oppsummering

  1. Rente er kostnaden låntaker betaler for å låne penger. Rentene representerer kompensasjonen og fortjenesten for långiveren for å tilby lån. Satsen på rentene er ofte oppgitt i årlig kostnad, og lån kan ha flytende eller fast rente.
  2. Nominell rente er rentesatsen på lånet før andre kostnader, som etableringsgebyrer og termingebyrer, legges til. Effektiv rente inkluderer både den nominelle renten og gebyrer, og det er derfor denne satsen som gir et innblikk i hva lånet vil koste. Ved sammenligning av lån er det derfor viktig å undersøke den effektive rentesatsen.
  3. Den nominelle renten vil alltid være lavere enn den effektive renten. Lån med lave lånebeløp vil ha høyere effektiv rente enn lån med høye lånebeløp, fordi gebyrene vil utgjøre en større andel av lånekostnadene på små lån.