Slik får du det billigste boliglånet

Skal du ta opp et boliglån? Det er mulig å sikre seg det billigste boliglånet med enkle tiltak. Her får du en oversikt over hva du kan gjøre for å spare penger på boliglånet.

Hvordan finne et billig boliglån?

Boliglånet er et lån med lav rentesats, sett i forhold til andre lån på markedet. Bankene kan sette lavere rentesatser fordi låntaker stiller med sikkerhet.

Pantet i boligen gjør at banken ikke tar samme risiko ved å låne ut penger. Hvis låntaker ikke skulle betjene lånet, kan banken foreta et tvangssalg av boligen og slik få pengene tilbakebetalt.

Men selv om rentesatsen er lavere enn på andre lån, er det fortsatt variasjoner i vilkårene hos banker, og det er flere grep du kan ta for å sikre deg det billigste boliglånet.

#1. Sett av penger til egenkapital

Det er flere grunner til at du bør sette av penger til egenkapital før du tar opp et boliglån. Pengene kan du spare i en buffer. En buffer er en vanlig konto, gjerne en sparekonto. Du bør spare i en konto med innskuddsrente, slik at du får mest mulig utbytte av sparepengene dine.

Mer egenkapital gir større lånebeløp

For det første vil mer egenkapital gi deg et større lånebeløp. I utlånsforskriften, som alle långivere må forholde seg til, står det at låntaker må stille med minst 15% av boligens verdi i egenkapital. Det betyr at du kan få innvilget et lån på 85% av boligens verdi.

Merk deg at dette er det maksimale lånebeløpet banken har lov til å gi deg, og at de ikke trenger å gi deg et så stort lån.

Hvis du har 120 000 i egenkapital, kan du i beste fall få innvilget et lån på 800 000.

For å sikre det det billigste boliglånet, bør du spare penger i en buffer, for å kunne stille med nok egenkapital. Jo mer egenkapital du har, jo bedre renter kan du tilbys på boliglånet.

Mer egenkapital gir bedre rentesatser

For det andre vil graden av egenkapital påvirke rentesatsen. Banken vil se egenkapitalen din som en sikkerhet når de skal innvilge deg et boliglån.

Eksempelet nedenfor fra Sbanken viser hvordan rentesatsen reduseres, jo mer egenkapital du har.

 • Eksempel 1: Boliglån med 15% i egenkapital, lånebeløp på 2 000 000 over 25 år, effektiv rente 5,75%, terminbeløp 12 406 kroner, totalbeløp 3 721 883 kroner.
 • Eksempel 2: Boliglån med 25% i egenkapital, lånebeløp på 2 000 000 over 25 år, effektiv rente 5,60%, terminbeløp 12 235 kroner, totalbeløp 3 670 564 kroner.
 • Eksempel 3: Boliglån med 40% i egenkapital, lånebeløp på 2 000 000 over 25 år, effektiv rente 5,35%, terminbeløp 11 953 kroner, totalbeløp 3 585 935 kroner.

Merk det at dette bare er et eksempel, og at renten settes individuelt. Vi ser at rentesatsen reduseres med 0,15 prosentpoeng fra eksempel 1 til eksempel 2, og at lånet i eksempel 2 blir 171 kroner billigere i måneden. Du kan altså spare 51 319 kroner totalt ved å stille med 25% egenkapital.

Har du et lån med 60% i egenkapital, vil du kunne spare 135 918 kroner totalt. Som vi ser utgjør det et stort beløp, og det vil derfor være smart å sette av så mye egenkapital som mulig før du tar opp et boliglån.

Du må velge mellom fast og flytende rente på lånet. Historisk sett har flytende rente, som følger endringer i markedsrenten, vist seg å være billigst.

#2. Flytende rente er ofte det billigste på boliglån

Når du skal finne billigste boliglån, må du ta stilling til om du ønsker fast eller flytende rente. Fast rente betyr at rentesatsen settes for en gitt periode, og at den i denne perioden forblir uendret. Endringer i styringsrenten vil derfor ikke påvirke renten på lånet ditt, om du velger fast rente.

Velger du flytende rente på boliglånet, vil rentesatsen endres i takt med markedsrenten. Hvor mye du må betale i renter, vil derfor variere i løpet av lånets løpetid. Du vil være mer sårbar for økninger i rentesatsen.

Samtidig er flytende rente ofte det billigste alternativet. Med fast rente kan du ende opp med å betale mer enn nødvendig i perioder hvor markedsrenten reduseres.

#3. Få billigere boliglån ved å forbedre kredittscoren din

Banken vil alltid foreta en kredittvurdering før de kan innvilge et boliglån. Gjennom kredittvurderingen vil de undersøke inntekten din, gjeld og betalingshistorikk, og ut fra dette vil du få en kredittscore mellom 0 og 100.

Kredittscoren din avgjør om du får avslag eller innvilget søknaden om boliglån, og hvilken rente du får på lånet. En god kredittscore vil gi bedre vilkår, fordi banken vurderer deg som svært betalingsdyktig. Betalingsanmerkninger vil gi deg avslag på søknaden om boliglånet.

Ved å forbedre kredittscoren din, kan du få lavere renter på lånet. Slik kan du spare penger på månedlige avdrag og redusere den totale kostnaden.

Det er flere ting du kan gjøre for å forbedre kredittscoren din:

 • Øke inntekten om mulig
 • Sørge for fast og varig bostedsadresse
 • Betale ned gjeld med betalingsanmerkninger
 • Betal regninger før forfallsdato
 • Refinansiere smålån og kostbar gjeld

Tips: Kredittsjekk deg selv gratis.

Har du mange smålån og/eller betalingsanmerkninger, vil dette kunne gi deg en dårlig kredittscore. Ved å betale ned disse, kan du forbedre kredittscoren din og sikre deg bedre vilkår på boliglånet.

#4. Få billig boliglån ved å sammenligne flere tilbud

Du bør sammenligne flere tilbud før du avgjør hvilket lån du skal velge. I en sammenligning av flere banker bør du undersøke følgende:

Sammenlign renter

Selv om rentene settes individuelt, vil også bankens egne bestemmelser påvirke rentesatsen som du tilbys på boliglånet.

Renter på boliglån hos DNB:

 • Lån over 4 millioner med 25% egenkapital innvilges med effektiv rente på 6,30%.
 • Lån under 2 millioner med 25% egenkapital innvilges med effektiv rente på 6,62%.

Husk at rentene som oppgis hos bankene kun er eksempler, og at rentesatsen først vil settes etter foretatt kredittvurdering.

Sammenlign gebyrer

Det medfølger ofte termingebyr og etableringsgebyr på boliglån. Disse varierer i størrelse, og er en del av den effektive renten. Termingebyret ligger ofte på 30-100 kroner, og dette betales hver måned sammen med avdragene. Etableringsgebyret kan være på noen tusenlapper. Ved å velge et lån med lave eller få gebyrer, kan du sikre deg et billigere boliglån.  Det finnes også banker som tilbyr lån helt uten gebyrer.

Tips: Se også refinansiering med sikkerhet i bolig.

#5. Vurder kortere nedbetalingstid

Et boliglån tilbys med en maksimal nedbetalingstid på 30 år. En lengre nedbetalingstid vil gi deg høyere totalkostnader på lånet. Ønsker du å gå for en billigere løsning, må du redusere nedbetalingstiden. Merk deg at dette vil gi høyere terminbeløp enn om du velger et lån med en lengre nedbetalingstid.

#6. Undersøk medlemsvilkår i fagorganisasjonen din

Mange fagorganisasjoner har avtaler med banker for å kunne tilby lån med lave renter til sine medlemmer. Ved å undersøke organisasjonens boliglånsavtaler, kan du finne det billigste boliglånet.

Eksempler på boliglån hos fagorganisasjoner:

 • Fagforbundet har avtale med Sparebank1 Østlandet og Sparebank1 SMN. Her tilbys en eksempelrente på 5,90% til medlemmer. Les mer om LO Favør boliglån her.
 • Unio har avtale med Nordea. Eksempelrenten på et boliglån her ligger på 5,62%. Førstehjemslånet, som er for å finansiere ditt første boligkjøp, kan innvilges med en effektiv rente på 5,44%.
 • Er du medlem i KLP og er over 35 år, kan du få et boliglån med effektiv rente på 5,68%.
Mange fagorganisasjoner har egne avtaler med banker for å kunne tilby boliglån med lave renter til sine medlemmer. Undersøk om din organisasjon har en slik avtale. Slik kan du spare penger.

Oppsummering av billigste boliglån

 1. Det er flere grep du kan ta for å få det billigste boliglånet. Vi anbefaler deg å sette av penger til egenkapital. Med en større andel egenkapital kan du innvilges et høyere lånebeløp og bedre rentevilkår på boliglånet.
 2. Når du skal velge boliglån, må du vurdere om du skal ha fast eller flytende rente. Flytende rente er ofte billigere på sikt. Du bør også forbedre kredittvurderingen din, for slik å få best mulig vilkår på lånet. Dette kan gjøres ved å betale ned smålån og gjeld, gjerne gjennom refinansiering.
 3. Sammenlign gjerne kostnadene på boliglån hos ulike banker for å finne det billigste boliglånet. Er du fagorganisert, bør du undersøke vilkårene på boliglån hos din organisasjon, fordi mange har egne avtaler med banker for å gi medlemmene gunstige vilkår.