Søk refinansiering på dagen

Trenger du refinansiering på dagen? Dersom du ønsker å refinansiere forbruksgjelden din, så kan du i mange tilfeller gjøre dette innen veldig kort tid. Her viser vi deg hva som skal til, og hvordan du går frem, for å refinansiere raskt på en enkel og trygg måte.

Teknologien muliggjør refinansiering på dagen

Det er flere grunner til at du kan få refinansiering på dagen, og teknologi spiller en viktig rolle.

Med BankID på mobil kan du både verifisere identiteten din, og signere avtaler, uten at du behøver å møte opp noe sted. Alt kan ordnes raskt – fra kjøkkenbordet, eller ute på farten.

Du kan lese mer om hvordan du bruker BankID på deres nettsider.

Mye av bakgrunnssjekken som bankene og finansinstitusjonene er pålagt å gjøre av hver enkelt kunde, foregår automatisk og elektronisk.

Bankene får for eksempel raskt innsyn i hver enkelt kundes eksisterende gjeldsgrunnlag gjennom Gjeldsregisteret. Det er alltid oppdatert, og gir derfor bankene et godt beslutningsgrunnlag.

Videre kan de også hurtig innhente kredittscore fra et kredittratingbyrå. Denne scoren gir en god indikasjon på kundens betalingsevne.

BankID på mobil er et viktig hjelpemiddel når man skal søke om refinansiering på dagen.

Utbetaling av refinansieringslånet

Dersom du skal søke om refinansiering tidlig på dagen, og søknaden blir godkjent, kan lånet ofte bli utbetalt på dagen.

Det er imidlertid viktig å huske på at i en del tilfeller det kan ta litt mer enn en dag å få pengene inn på konto. Imidlertid får man ofte svar på søknaden sin i løpet av kort tid.

Som regel kommer pengene inn på kontoen innen en til tre dager etter at man har søkt om lån, når søknaden blir godkjent.

Søk tidlig på dagen

Det er en fordel å søke om refinansiering tidlig på dagen dersom du ønsker å få lånet utbetalt i løpet av dagen.

Når du skal søke om refinansiering på dagen er det fornuftig å starte tidlig på dagen. En enkel grunn til det er rett og slett at du ønsker å rekke bankenes frister for overføringer samme dag.

En annen grunn er at ofte må en bankansatt se over søknaden, i tillegg til den elektroniske kontrollen. Det gjelder ikke minst innen refinansiering. Da ønsker du at det skal være tilstrekkelig tid til at noen kan rekke å gjøre det samme dag som du søker.

Dersom det er viktig for deg å få utbetalt lånet raskt bør du derfor sende søknaden så tidlig som mulig på dagen. Da er det mulig at en bankansatt kan vurdere søknaden, og forhåpentligvis godkjenne den, før kontortiden er over.

Egen bank kan være raskest for refinansiering på dagen

Det kan være raskere å få pengene inn på konto dersom du søker om lån i en bank hvor du allerede har et kundeforhold. I slike tilfeller kan pengene overføres direkte.

Så for å refinansiere på dagen kan det være lurt å søke om lån i en bank du allerede benytter. Imidlertid bør du også søke til andre banker, og sammenligne tilbudene du mottar.

Dersom du mottar tilbud om lån med lavere rente fra en annen bank, bør du vurdere å vente til den banken med det beste tilbudet kan utbetale penger, heller enn å ta det lånet som blir raskest utbetalt.

Hvordan vurderer bankene søknader om refinansiering på dagen

Bankene er pålagt å ta hensyn til betalingsevnen til hver enkelt kunde, og behandle hver søknad individuelt. Det er for å unngå at noen låner mer enn de klarer å betale tilbake, og dermed står i fare for å få betalingsproblemer.

Som oftest gjøres dette imidlertid raskt, siden bankene kan innhente mye informasjon elektronisk og automatisk.

Bankene vil da vurdere hvor mye gjeld søkeren allerede har, hvor høy inntekt vedkommende har og hvor nøye lånesøkeren tidligere har vært med å betale regninger i tide.

Dersom man har betalingsanmerkninger eller åpne inkassosaker vil det kunne telle negativt for muligheten til å refinansiere. Det er også viktig å merke seg at det vil kunne føre til at det må gjøres mer inngående vurderinger, og at det derfor blir vanskelig å få lån på en dag.

Sparebanken Sør forklarer hva refinansiering er i videoen under

Refinansiering med betalingsanmerkning

Enkelte banker har spesialisert seg på å tilby refinansiering til kunder med betalingsanmerkninger. Hvis man har pådratt seg en betalingsanmerkning kan det ses som et tegn på at man ikke har en god privatøkonomi.

Refinansiering kan da være en god måte å få orden på privatøkonomien igjen. Som regel vil det da bli krevd sikkerhet i fast eiendom, eller at man har en kausjonist.

Uansett vil som regel refinansiering med betalingsanmerkning kreve en mer nøye vurdering gjennomført av en bankansatt. Derfor vil det kunne ta lengre tid, og man kan ikke regne med at refinansieringen skjer på dagen.

Tre trinn for å refinansiere på dagen

Når du har bestemt deg for å søke om refinansiering er det noen enkle ting du kan forberede for at søkeprosessen skal gå raskt og enkelt.

 1. Ha oversikt over hvor mye du ønsker å låne.
 2. Ha nødvendig informasjon tilgjengelig.
 3. Sørg for at kredittsjekken av deg går best mulig.

#1. Ha oversikt over hvor mye du ønsker å refinansiere

Det kan være lurt å sjekke gjeldsregisteret før du går i gang med å søke refinansiering. Sett også opp et enkelt budsjett for å se hvor mye du trenger å refinansiere.

For det første bør du finne ut hvor mye du trenger å låne. Et refinansieringslån får du kun for å betale tilbake eksisterende gjeld, ikke til nytt forbruk.

Legg derfor sammen all forbruksgjelden du har. Da tar du med alt du skylder i lån uten sikkerhet. Det inkluderer forfalt gjeld på kredittkort, avbetalingsavtaler og andre forbrukslån.

Dersom du er usikker kan det være lurt å sjekke hva som står oppført på deg i Gjeldsregisteret. Det er gratis for privatpersoner å logge inn og sjekke gjelden sin der.

Du bør også på forhånd sette opp et budsjett, slik at du vet hvor mye du klarer å betale tilbake på et lån. Lånekalkulatoren vår kan vise deg hva et lån vil koste i måneden, samt den totale kostnaden.

Da trenger du informasjon om inntekten din. I tillegg må du vite hvilke utgifter du har i måneden, utenom forbruksgjelden. Det kan være utgifter til mat, bolig, forsikring og andre faste utgifter.

Så setter du opp et budsjett med inntekter og utgifter. Da ser du hvor mye du har til rådighet hver måned.

#2. Ha nødvendig informasjon tilgjengelig

Sørg for å ha alle nødvendige opplysninger tilgjengelig inkludert siste lønnslipper og personnummer.

Det er viktig når du skal søke om refinansiering på dagen at du har nødvendige personopplysninger klare. Dette inkluderer;

 • Personnummer.
 • De tre siste lønnslippene.
 • Eventuell annen inntekt.
 • Folkeregistrert adresse.

Ha også mobilen din tilgjengelig, og sørg for at du har installert BankID for mobil.

#3. Sørg for at kredittsjekken av deg går best mulig

Siden du vet at banken kommer til å gjøre en kredittsjekk av deg bør du sørge for at du får best mulig score. Dersom du har åpne inkassosaker, bør du forsøke å avslutte dem før du søker om lån.

Du kan enkelt og gratis sjekke din egen kredittscore hos kredittratingbyråene, for eksempel Bisnode.

Hvis du har en høy score betyr det at bankene vil kunne vurdere det som relativt lav risiko å gi deg et refinansieringslån. Da er det godt mulig du kan få det på dagen.

Dersom du i motsatt fall har lav kredittscore, kan det være at banken vil ønske å gjøre videre vurderinger før de eventuelt tilbyr deg et lån. I slike tilfeller vil det være vanskeligere å få et refinansieringslån på dagen.

Det er likevel nyttig informasjon å få, fordi man da kan ta grep for å bedre egen kredittscore.

Oppsummert

 • Det er mulig å søke om refinansiering på dagen ved hjelp av dagens teknologi og BankID. For at en refinansieringssøknad skal bli raskt godkjent er det imidlertid viktig at man har nødvendig informasjon tilgjengelig.
 • Det hjelper også om du søker tidlig på dagen, og at banken ikke anser det som nødvendig å gjøre mer tidkrevende bakgrunnssjekk av deg.
 • I mange tilfeller kan din egen bank være raskest med utbetalingen.
 • Dersom du har en betalingsanmerkning kan banken kreve sikkerhet eller at du søker med en medsøker.