Takk for hjelpen

Takk for deres hjelp med tips til å samle gjelden i et lån.