Bør jeg binde renten

Den siste tiden har renten stadig økt, og det er usikkerhet om hvor høyt den vil stige. Mange lurer derfor på om det nå er lurt å binde renten? Her vil vi forklare hva det innebærer, og hvilke vurderinger man først bør gjøre.

Binde renten eller ha flytende rente?

Når man vurderer fast eller flytende rente, er det to viktige faktorer man bør tenke over:

  • Egen betalingsevne på kort og lang sikt
  • Den økonomiske utviklingen på kort og lang sikt

Styringsrenten som fastsettes av Norges Bank gir et grunnlag for rentenivået, som bankene forholder seg til. Det er også flere faktorer som påvirker finansinstitusjoner, men styringsrenten er det som påvirker mest. Derfor knytter det seg alltid stor spenning til hva Norges Bank bestemmer, når de har rentemøte.

Renten har blitt hevet en rekke ganger den siste tiden, og mange bekymrer seg for om den blir satt ytterligere opp. Å binde renten kan bidra til å fjerne usikkerhet rundt egen privatøkonomi.

I utgangspunktet vurderer de styringsrenten åtte ganger i løpet av et år. De siste rentemøtene har ført til renteheving. Hvorvidt vi vil få en heving til i løpet av 2023 er det stor usikkerhet rundt.

Gjennom pandemien ble renten satt rekordlavt. Derfor var det en forventning i markedet om at renten skulle opp igjen etterpå.

Samtidig har krigen i Ukraina, energikrise i hele verden og høy inflasjon ført til økonomiske utfordringer og ustabilitet. Dette gjør at det er vanskelig å gi sikre råd om hvor renten vil være på kort og på lang sikt.

Prisene har økt på både energi og varer, men vi vet ikke om vi har nådd pristoppen ennå. Boligsalget har gått noe ned, det samme har boligprisene mange steder. Samtidig vet vi ikke om det vil være en langvarig nedgang.

Binde renten for å få sikkerhet

Mange opplever allerede at det er vanskelig å klare alle månedlige utgifter. Rentehevinger har gjort at det er dyrere å ha lån. Hvis man da har store boliglån, merkes rentehevinger raskt i privatøkonomien.

Derfor mener mange at det er fornuftig å binde renten, hvis man ikke klarer å betale lånet dersom renten heves ytterligere.

Binder man renten nå, vet man at det ikke blir dyrere selv om styringsrenten senere settes ytterligere opp, Det kan bidra til en roligere nattesøvn for mange.

Å binde renten gjør at man vet akkurat hvor mye man må betale i avdrag og renter hver måned, uansett hva Norges Bank bestemmer på neste rentemøte.

Historisk sett har det ofte vært rimeligere å ha flytende rente. Samtidig kan man ikke alltid vite om den umiddelbare fremtiden vil være som den historiske perioden man sammenligner med. Derfor blir spørsmålet om binding av renten en vurdering av hvor mye usikkerhet man tåler å leve med.

Flytende rente kan være billigere i lengden

Når man ønsker å binde renten, får man som regel tilbud om en fastrente som er noe høyere enn den flytende renten er for øyeblikket. Derfor kan det oppleves som unødvendig dyrt der og da. Dette gjelder imidlertid ikke alltid. I år har vi også opplevd at det motsatte har vært tilfelle, som omtalt i Dagens Næringsliv.

Hvis man ser bakover i tid, vil historiske data vise at det har vært billigere med flytende rente over lengre tid.

Likevel er det vanskelig å støtte seg fullt ut på historiske funn, siden ingen vet om tiden fremover vil være lik den tiden de historiske funnene er fra.

Situasjonen i verdensøkonomien er preget av en krig i Europa, og en energisituasjon som ikke er lik noe vi har opplevd tidligere. Dette er store faktorer, som bidrar til å gjøre økonomien usikker.

Lesetips: Se også vår artikkel om refinansiering med lav rente her: besterefinansiering.no/lav-rente

Fastrente låser deg en periode

Fastrenteavtalene kan variere litt fra bank til bank. I utgangspunktet låser du deg imidlertid i den perioden du binder renten for.

Det betyr at du ikke kan gå ut av avtalen igjen, uten å betale et mellomlegg til banken. Som regel vil det også være slik at du ikke kan betale inn ekstra på lånet, dersom du skulle ønske det.

Hvis du ønsker å være trygg for hva du skal betale, og ellers tenke minst mulig på lånet, vil det likevel kunne være en god løsning for deg.

Å binde deler av lånet

En mellomløsning kan være å binde renten på en del av lånet du har, og beholde resten som et lån med flytende rente.

På den måten sikrer du deg mot at hele lånet er utsatt for fremtidige rentesvingninger.

Dette kan være en løsning som særlig passer for dem som har svært høye lån.

Oppsummert

Hvis man binder renten, trenger man ikke bekymre seg for om renten fortsetter å stige. Det er i seg selv en fordel for mange. En fast rente har en del konsekvenser som man bør være klar over:

  • Fordel av at man betaler samme beløp hver måned.
  • Fordel av at man ikke får høyere rente selv om styringsrenten går opp.
  • Ulempe hvis renten går kraftig ned i perioden man har fastrente.
  • Ulempe at man ikke kan bryte avtalen før den utløper.
  • Ulempe at man har mindre fleksibilitet til å betale mer i perioder.