Hva er en betalingsoppfordring?

Hvis du har fått en betalingsoppfordring, er det grunn til å handle raskt. Her får du alt du trenger å vite om hva en betalingsoppfordring er, hvordan du håndterer den og hvordan du kan unngå betalingsoppfordringer.

Hva er en betalingsoppfordring?

En betalingsoppfordring er akkurat det ordet tilsier: en oppfordring om å betale. Dette er et ledd i en inkassoprosess, fordi en betalingsoppfordring sendes kun ut når du har et ubetalt betalingskrav.

På alle fakturaer står en forfallsdato, altså en dato pengene skal være betalt. Hvis man ikke betaler fakturaen før denne datoen, vil man motta en eller flere purringer. Etter hvert vil du også motta et inkassovarsel. Dette tar som regel 14 dager.

Om du har mottatt inkassovarsel, men ikke betalt dette kravet, vil du kunne få en betalingsoppfordring. Dette kalles også en purring eller en betalingspåminnelse.

Har du fått en betalingsoppfordring, kan det bli kostbart. Renter på ubetalte krav kan være høye, og om saken går til inkasso, vil det bli enda dyrere.

En betalingsoppfordring er siste sjanse til å gjøre opp for deg, før saken går videre til inkasso.

Hvor mye kan en betalingsoppfordring koste deg?

Det er viktig å betale betalingsoppfordringen innen forfallsdatoen for å unngå ytterligere inkassokostnader. Du vil ha minst 14 dager fra fakturaen er utsendt til du må betale. Har du innsigelser til beløpet, må du ta kontakt med kreditoren innen denne datoen.

En betalingsoppfordring kan maksimalt koste deg kr. 105,- per dags dato (2023). Dette er maksimumsgebyret. I tillegg kan en betalingsoppfordring kun ha et gebyr som er lik tre tideler av inkassosatsen. Denne er i dag på kr. 700,-.

Hos Intrum kan du finne mer informasjon om nøkkelsatser for inkasso.

En betalingsoppfordring kan maksimalt koste deg kr. 105,- eller tre tideler av inkassosatsen. I tillegg vil det kunne påløpe renter på det utbetalte kravet. Dette er regulert av inkassoforskriften.

Video om betalingsoppfordring

Inkassoregler

Alle bedrifter skal forholde seg til inkassoforskriften. Her står det at alle forfallsdatoer skal settes minst 14 dager frem i tid, og at man kun kan kreve purregebyr for to purringer. Når det gjelder renter, kan disse løpe fra forfallsdato på opprinnelig faktura.

Det hender at bedriften selv tar seg av inkassovarsler og betalingsoppfordringer, men som regel er det egne inkassoforetak som sender dem ut. Disse foretakene har konsesjon for å drive med inkasso. Hos Virke kan du finne en oversikt over alle foretak i Norge.

Regler for betalingsoppfordring

En betalingsoppfordring har flere krav. For det første må fristen i inkassovarselet være passert. Betalingsoppfordringen må sendes i papirform i posten. Det skal komme tydelig frem hva skyldner skal betale, hva hvilken vare/tjeneste det gjelder og hvem man skylder penger. I tillegg skal også renter og gebyrer være spesifisert.

Betalingsfristen skal alltid være 14 dager. På betalingsoppfordringen skal det også opplyses om skyldners rett til innsigelser, og hvordan prosessen vil forløpe om man ikke betaler kravet innen forfallsdato.

Konsekvenser av å ikke betale en betalingsoppfordring

Hvis du ikke betaler betalingsoppfordringen, vil dette få uheldige konsekvenser, som inkasso, økte kostnader, tvangsinnkreving og betalingsanmerkninger.

#. Inkasso

En ubetalt betalingsoppfordring vil føre til at kravet går til inkasso. Dette betyr at kravet oversendes forliksrådet eller namsmannen.

Tips: Les om hvordan du kan stoppe inkasso.

#2. Økte kostnader

En inkassobehandling av den ubetalte betalingsoppfordringen vil bringe med seg økte kostnader til renter og gebyrer. Dette reguleres også av inkassoforskriften.

Hvis du ikke betaler innen fristen på inkassovarselet, vil det påløpe forsinkelsesrente, som per 2023 er på 10,75%. Les mer om dette i forsinkelsesrenteloven.

I tillegg vil det påløpe en egen inkassosats, rettsgebyr, purregebyr, inkassovarselgebyr og forsinkelsesgebyr. En rettslig behandling vil derfor koste deg dyrt. Bruk gjerne en inkassokalkulator for å undersøke hvor mye du må betale i gebyrer og renter.

Hvis du ikke betaler betalingsoppfordringen før forfallsdatoen, vil saken gå til inkasso. Da vil flere kostnader påløpe, og dette kan koste deg dyrt. Bruk gjerne en inkassokalkulator for å få oversikt over disse kostnadene.

#3. Tvangsinnkreving

Står betalingskravet fortsatt ubetalt, er neste steg tvangsinnkreving. Da vil namsmannen kunne trekke deg i lønn eller selge en pantsatt bolig, også kalt tvangsinndekning.

#4. Betalingsanmerkning

Utbetalte krav som går til inkasso, vil gi deg betalingsanmerkninger. Dette er ugunstig for deg som kunde, fordi det vil gjøre det verre for deg å inngå nye avtaler om abonnementer, forsikringer eller lån.

En betalingsanmerkning vil gi deg dårlig kredittscore i kredittvurderingen som bankene er pliktig til å utføre før de inngår slike avtaler.

Tips: Les om hvordan du kan unngå betalingsanmerkning.

Slik unngår du betalingsoppfordring

  • Betal fakturaer i tide: Det fremste tipset er å alltid betale fakturaer før forfallsdatoen er passert. Da kan du unngå betalingsoppfordringer.
  • Bruk automatiske tjenester for betaling: For å ha bedre oversikt over når fakturaer skal betales, er det smart å opprette eFaktura eller AvtaleGiro på alle faste kostnader. Slik kan du være trygg på at kravene blir trukket i tide.
  • Kontakt kreditor: Har du innsigelser til betalingskravet, bør du kontakte kreditor eller bedriften før forfallsdatoen. Slik kan du forsøke å inngå en avtale før det går til inkasso. Du finner kontaktinformasjon på kravet du har mottatt og på kreditorens nettsider.

Oppsummering

  1. En betalingsoppfordring er et betalingskrav som først blir sendt etter at et inkassovarsel er utsendt og har forblitt ubetalt.
  2. Kravene til betalingsoppfordringer er mange. Blant annet må kravet ha 14 dagers betalingsfrist, det må være skriftlig og inneholde informasjon om hva det gjelder, hvor mye kravet er på, samt spesifikasjon av renter og gebyrer.
  3. Hvis du ikke betaler, vil kravet gå til inkasso og i verste fall til tvangsinnkreving av pengene du skylder.
  4. Å unngå en betalingsoppfordring er alltid det smarteste. Ved å bruke automatiserte tjenester som eFaktura og AvtaleGiro, kan du lettere holde oversikt over når fakturaene skal betales.