Oversikt over inkassobyråer i Norge

I Norge finnes det mange inkassobyråer som hjelper bedrifter og privatpersoner med inkasso. Her får du en fullstendig liste med inngående informasjon om inkassobyråenes tjenester.

Hva gjør inkassobyråer i Norge?

Inkassobyråer bidrar med prosessen med innkreving av utestående betalingskrav. Hvis du ikke betaler en faktura til en bedrift, vil inkassobyrået ta over kommunikasjonen med deg. Slik kan man si at inkassobyrået blir et bindeledd mellom den som skylder penger, og den som krever penger.

Noen inkassobyråer er spesialiserte innen spesifikke bransjer, mens andre tilbyr tjenester til både små og store bedrifter og privatpersoner.

Oversikt over inkassobyråer i Norge

Det finnes i dag 77 foretak som har lov til å drive med inkasso i Norge. De har såkalt inkassokonsesjon fra Finanstilsynet. En stor andel av disse inkassoforetakene organiseres av Virke. Virke beskriver selv at de er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og de som bestemmer i Norge, altså myndighetene.

Nedenfor finner du en oversikt over mange av byråene.

Intrum

Norges største inkassoforetak heter Intrum, tidligere Lindorff. Selskapet har kontorer i over 25 land over hele verden, med sitt hovedkontor i Sverige. Intrum inkasso hjelper privatpersoner og bedrifter med inkassokrav, fakturering, lån og kredittopplysning m.m. Du kan finne mer informasjon på Intrum.no.

Lowell

Konsernet er et av de største innen kredittbransjen i Europa. Siden Lowell ble grunnlagt i Storbritannia i 2004, har det vokst seg ut over landegrensene. I tillegg til å ha kontor i Oslo med over 200 ansatte, har Lowell-konsernet kontor i mange andre europeiske land, blant annet i Finland, Sveits og Sverige.

Lowell tilbyr kredittjenester i form av fakturering, inkasso og betalingsmetoder. På nettsidene deres kan du lese mer om hva Lowell tilbyr.

Visma Financial Solution

Det tredje største inkassoforetaket i Norge er Visma Financial Solution AS. Visma tilbyr seg å dekke hele prosessen med inkasso. Dette innebærer både fakturaproduksjon og -oppfølging, rettslig inkasso og rådgivning underveis.

Visma har kontorer i Trondheim og Oslo, og har totalt nesten 120 ansatte. På nettsidene til Visma kan du lese mer om foretaket.

Svea

Med 250 ansatte i Norge, er Svea en del av Svea-konsernet. Svea-konsernet har over 2000 ansatte, og tilbyr finansielle tjenester for bedrifter i alle bransjer og til privatpersoner.

Kredinor

I antall saker er Kredinor Norges største inkassoforetak. De tilbyr leveranser og løsninger innen inkasso, fakturering og vil fremme sunne økonomiske forhold i næringslivet. I tillegg har Kredinor utviklet Smartbetaler, et konsept for lærere som jobber i ungdomsskole og videregående utdanning.

Klare Inkasso

Klare Inkasso AS driver inkassohåndtering innenfor boligselskap, der boligeiere ikke betaler sin andel av felleskostnadene. Selskapet het tidligere Boligbyggelagenes Inkassoforetak, BBL Inkasso.

Gothia

Gothia har eksistert siden 1976, og har i dag omtrent 500 ansatte ved flere kontorer i Skandinavia. Foretaket spesialiserer seg rådgivning og veiledning for den som skylder penger.

En del av Riverty, som er den tredje største leverandøren av finansielle tjenester i Europa.

Konnektiv

Konnektiv holder til i Bergen og Tønsberg og ble etablert i 2019. Deres tjenester omfatter inkassoprosessen, både rettslig og utenrettslig behandling. Inkassoforetaket er datterselskap av Skyttel AS. I 2022 byttet Konnektiv navn fra Skyttel Inkasso.

Avida

Avida ble grunnlagt i 1983, og har siden eksistert i både Sverige, Norge og Finland. De har i dag 100 ansatte, og tilbyr tjenester som inngår i finansiell virksomhet.

Alektum

Siden 1992 har svenske Alektum eksistert. De har ekspandert til å drive foretak i 14 land i Europa, med over 700 ansatte. Akektum tilbyr tjenester som finansiering og gjeldsinnkreving.

Convene

Convene tilbyr betalings- og administrasjonsløsninger for i hovedsak helse- og treningsbransjen, både i Norge og resten av Skandinavia. De tilbyr også rådgivning til skyldner.

Debitum Inkasso

Inkassoforetaket Debitum Inkasso holder til i Oslo, og tilbyr inkassotjenester til alle bedrifter og privatpersoner. Deres mål er å gjøre innkrevingsprosessen ryddig og rask.

Accountor Credit

Foretaket er et kredittselskap som hjelper bedrifter med lønns- regnskaps- og inkassotjenester. Accountor Credit ble etablert i 1999.

Hammersborg Inkasso

Inkassoforetaket Hammersborg tilbyr løsninger med spesialisering innen innkreving av utestående husleie og felleskostnader. De tilbyr også en egen overvåkningstjeneste, hvor skyldners økonomiske situasjon vil legge grunnlaget for hvilke tiltak foretaket setter inn.

Aragorn Finans

Aragorn Finans tilbyr tjenester for inkasso, administrasjon, kurs og juridiske og finansielle løsninger. Foretaket har kontor i Oslo.

Boliginkasso AS

Boliginkasso AS ble opprettet i 2017, og er spesialisert på tjenester for boligselskap, som innkreving av felleskostnader.

Alfa Inkasso AS

Foretaket har kontor i Stavanger og Bergen, med kunder over hele landet. De tilbyr fakturaadministrasjon og -oppfølging, purringer, inkasso og rettslig behandling. Les mer om Alfa Inkasso her.

CrediCare

Selskapet, som har eksistert siden 1987, består av 30 ansatte og har spesialisert seg på helseforetak og treningssentre i Norge. Her tilbys løsninger for betaling, fakturering, oppfølging og inkasso. Les mer på nettsidene til CrediCare.

Alpha Aksepta AS

Alpha AS ble etablert som regnskapskontor i 2003. Fra 2013 har de også levert inkassotjenester etter en fusjon med Aksepta AS. Alpha Aksepta har kontor i Trondheim med 14 ansatte. Her tilbys både regnskaps- og inkassotjenester.

Sergel Inkasso

Sergel Inkasso leverer kredittjenester i Baltikum og Norden. De tilbyr rådgivning til skyldner, samtidig som de bidrar med fakturainnkreving for bedrifter.

Argus Kreditt

Selskapet ble etablert i 1988, og har i dag seks ansatte, hvorav fem jobber med inkasso. Argus Kreditt tilbyr løsninger for inkasso, kredittrådgivning, fakturaadministrasjon og tvangsinndrivelse for både enkeltpersonforetak og større bedrifter.  

Collectio

I 2012 ble Collectio etablert, og i dag har foretaket kontor i Oslo og i Gjøvik. De leverer tjenester som fakturaadministrasjon, betalingsoppfølging og inkasso.

Maik Inkasso

Maik Inkasso har siden 2003 levert løsninger som avregning, måleverdier og inkasso til nett- og kraftselskaper i Norge. De vil med sine tjenester effektivisere kraftleveransens sluttledd, skriver de på sine nettsider.

NeoFinans

NeoFinans er spesialisert på vanskelige innkrevingsprosesser hos selskaper som ikke ønsker å ta seg av prosessen selv, eller i innkrevingssituasjoner som konkursbo. De samarbeider også med eksterne inkassobyråer.

Collectors

Dette foretaket ble startet i 2020. De tilbyr faktura- og inkassotjenester for bedrifter og privatpersoner i hele landet. Les mer på hjemmesiden.

Debia

Inkassoselskapet ble etablert i 2019, og deres visjon er å hjelpe kunder til å få bedre økonomi og likviditet. Debia har kontor på Kleppe.

Fair Collection

Fair Collection har vært en aktør i inkassobransjen siden 2018, og har kunder innen alle bransjer. De tilbyr løsninger for fakturahåndtering, inkasso og innfordring.

Dette bør du gjøre om du har mottatt et inkassokrav

  • Betal kravet så raskt som mulig: Det beste er å betale kravet før forfallsdato, om du har mulighet til det.
  • Ta kontakt med kreditoren: Hvis du ikke har penger til å dekke kravet, råder vi deg til å ta kontakt med kreditoren. Da kan du søke om betalingsutsettelse og slik få bedre tid på deg til å betale kravet.
  • Refinansiering: En annen løsning kan være å refinansiere lån og gjeld. Dette kan være et gunstig alternativ om du ikke greier å betjene kravene på en annen måte.