Etableringsgebyr

Etableringsgebyr er en engangsavgift du må betale når du inngår en avtale om lån. Her kan du finne all nødvendig informasjon om etableringsgebyr.

Hva er etableringsgebyr?

Når du tar opp lån, vil du som oftest belastes et etableringsgebyr, også kalt opprettelsesgebyr. Et slikt gebyr er svært vanlig på lån uten sikkerhet, men også på boliglån og billån.

For å lettere kunne forstå hva et etableringsgebyr er, får du her en oversikt over spesifikke kjennetegn på etableringsgebyr:

#1. Det er en engangsavgift

Etableringsgebyr belastes bare én gang. Når lånet utbetales, vil etableringsgebyret legges til første terminbeløp, altså sammen med første innbetaling av avdrag og renter.

#2. Det er en del av den effektive renten

Når du tar opp lån, vil du se at det skilles mellom nominell og effektiv rente. Det er sistnevnte som sier noe om hva lånet vil koste deg, fordi her inkluderes både den nominelle renten og alle gebyrer på lånet. Det kan være både etableringsgebyrer, termingebyrer, som du betaler månedlig, endringsgebyrer og eventuelle purregebyrer ved for sen betaling.

På lån med lav lånesum og rask nedbetalingstid, kan etableringsgebyret utgjøre en betydelig andel av totalsummen. På lån med lang nedbetalingstid vil ikke etableringsgebyret ha samme utslag.

#3. Etableringsgebyr påvirker den totale lånekostnaden

Siden etableringsgebyret er en del av den effektive renten, vil det være med på å påvirke den totale lånekostnaden.

#4. Det dekker bankens kostnader

Etableringsgebyret skal dekke bankens kostnader for å etablere og administrere lånet ditt. Herunder ligger blant annet kredittvurderingen og utfylling og bearbeiding av lånedokumenter. Lånedokumentene er individuelle og utfylles med dine personlige opplysninger og sendes deg for signering. Banken vil også utarbeide en nedbetalingsplan.

#5. Du kan få fradrag for etableringsgebyr på skatten

Alle rentekostnader på lån kan føres som fradrag på skattemeldingen, og derfor vil etableringsgebyret også bakes inn i denne summen. Les mer om dette hos Skatteetaten.

Etableringsgebyr er en engangsavgift som ilegges deg når du inngår nye låneavtaler, både på lån med og uten sikkerhet. Størrelsen på etableringsgebyret varierer. Noen långivere opererer med faste satser, andre har en prosentandel av lånesummen.

Hvor mye koster et etableringsgebyr?

Hvor stort etableringsgebyret er, varierer fra lån til lån og bank til bank. Noen ganger utgjør gebyret en prosentandel av lånesummen, andre ganger er det et fastsatt beløp.

Størrelsen på etableringsgebyret kan også være avhengig av hvilken type lån det er snakk om. Et boliglån har ofte et større etableringsgebyr enn et forbrukslån.

Etableringsgebyrets størrelse skal komme frem i låneavtalen. Du skal også finne opplysninger om gebyrer på bankens nettsider. Siden størrelsen på etableringsgebyret varierer, bør du sammenligne ulike långivere for å finne det lånet som gir deg de beste vilkårene.

Ofte ligger etableringsgebyret på alt fra 450 kroner til flere tusen kroner.

Priseksempel på etableringsgebyr

  • Forbrukslån: Bank Norwegian – kr. 995,-
  • Refinansieringslån: Sparebank1 – kr. 0,-
  • Billån: Nordea – kr. 2200,-
  • Boliglån: Danske Bank – kr.1900,-

Kan jeg få lån uten etableringsgebyr?

Noen banker har etableringsgebyr på noen lånetyper, blant annet Sparebank1. Her kan du blant annet få refinansieringslån uten etableringsgebyr.

Det er mulig å finne långivere som tilbyr lån uten etableringsgebyr. Blant annet har Sparebank1 refinansieringslån uten etableringsgebyr. På markedet finnes det noen få banker som ikke har gebyrer på sine lån. En av disse er Sbanken.

Hvis du er fagorganisert, kan du undersøke om organisasjonen har avtale med en bank. Blant annet har Unio en avtale der medlemmer slipper unna etableringsgebyr på sine lån.

Oppsummering

  1. Etableringsgebyr er en engangsavgift som belastes deg ved inngåelse av nye låneavtaler i alle slags lånetyper. Det skal dekke bankens kostnader for å opprette låneavtalen. Du betaler etableringsgebyret sammen med det første terminbeløpet.
  2. Størrelsen på gebyret varierer. Gebyret er ofte fastsatt, men kan også utgjøre en prosentandel av selve lånebeløpet. Det finnes lån uten etableringsgebyrer, blant annet hos Sparebank1 og Sbanken.
  3. Siden etableringsgebyret er en del av den effektive renten, vil det påvirke den totale lånekostnaden, og særlig på lån med kort nedbetalingstid. Du bør derfor sammenligne etableringsgebyr på flere lån før du bestemmer deg for hvilket lån du skal velge.