Skattefradrag for gjeldsrenter på refinansiering

Å refinansiere kan ofte gi betydelige besparelser i månedlige utgifter til lån. Her viser vi deg hvordan du i tillegg får skattefradrag for gjeldsrentene og andre omkostninger ved et refinansieringslån.

Skattefradrag øker besparelsen ved refinansieringslån

Mange eksperter anbefaler at man refinansierer boliglånet sitt med jevne mellomrom.

Samtidig anbefales det også å refinansiere gjeld uten sikkerhet. Dersom man har både forbrukslån, kredittkortgjeld og gjeld fra avbetalingsordninger vil det kunne være mye å spare ved å slå gjelden sammen til et refinansieringslån.

Det er imidlertid viktig å huske på at besparelsen kan bli betydelig større dersom man er nøye med å få med alle skattefradrag man er berettiget til i skattemeldingen.

Dette gjelder for alle typer lån. Refinansieringslån skiller seg ikke betydelig skatterettslig fra andre lån. Derfor er dette viktige råd å følge uansett hvilken type lån du har.

Skattefradrag av omkostninger

Du kan få skattefradrag av kostnader du har ved refinansiering, ikke bare av utgiften du har ved å betale renter.

I tillegg til eventuelle etableringsgebyrer er slike omkostninger gjerne utgifter til takstmann. Dersom du har fast eiendom som sikkerhet, kan det hende at banken ønsker at en takstmann benyttes. Det er for å sikre en best mulig verdivurdering av eiendommen som stilles som sikkerhet.

Vær imidlertid klar over at dette er en utgift du ofte kan unngå helt. Mange banker sier seg også fornøyd med en såkalt «verdivurdering» i stedet for en full takst. Det får du ofte utført gratis hos en del eiendomsmeglere.

Tips: Les også vår artikkel: Hva er refinansiering?

Kontroller at tallene i skattemeldingen stemmer overens med de kostnadene som er påløpt i forbindelse med refinansieringen.

Slik får du skattefradrag

I utgangspunktet skal skattefradraget du er berettiget til automatisk dukke opp på skattemeldingen din. Likevel er det viktig å sjekke at det er korrekt, og eventuelt rette beløpet dersom ikke alle kostnader er tatt med. Selv om dine utgifter til selve rentene er kommet med, er det ikke sikkert at alle øvrige utgifter er ført inn automatisk.

Gå derfor nøye gjennom skattemeldingen din og gjør endringer dersom noe mangler.

Det er også viktig å huske på at dersom du har hatt utgifter til lån i utlandet vil ikke skattemyndighetene automatisk ha ført det opp. I slike tilfeller må du føre inn beløpet i skattemeldingen manuelt.

Tips: Se video om skattefradrag for gjeldsrenter fra Skatteetaten.

Skattesats for privatpersoner

Det fastsettes en skattesats for alminnelig inntekt hvert år, som benyttes for både inntekter og fradrag. Den er for 2021 på 22 prosent.

Denne satsen kan variere noe fra år til år. Den har de siste årene gått noe ned, i forbindelse med reduksjon i inntektsskatten. Du kan også lese mer om skattesatser på Skatteetatens nettsider.

Overføring av skattefradrag

Dersom du har en inntekt som er lav (under 52 000) kan du overføre skattefradraget til din ektefelle.

Dersom du ikke har inntekt, eller inntekten din er under 52 450 kroner (personfradrag, klasse 1), kan det være vanskelig å dra nytte av skattefradrag for gjeldsrenter. Personfradraget er 52 450 kroner for klasse 1. Det vil si at hvis du tjener under det beløpet blir inntekten din satt til 0 kroner.

Da betaler du ikke skatt, og det er derfor ikke noe å trekke fra på. Du har ikke anledning til å overføre dette fradraget til neste år.

Imidlertid kan du overføre fradraget til ektefellen din, dersom du er gift.

Sjekkliste for skattefradrag

Her kan du se hva du kan føre opp fradrag for i skattemeldingen;

 • Private lån
 • Lån fra bedrift
 • Utgift til takstmann i forbindelse med et lån
 • Omkostninger og etableringsgebyr i forbindelse med refinansieringslån
 • Gebyrer som er spesielt knyttet til nedbetaling av IN-lån
 • Eventuelle forsinkelsesrenter betalt på gjeldsrenter
 • Renter og omkostninger ved kjøp med kreditt
 • Renter som er betalt inn i forbindelse med lån i utlandet

 Eksempler på utgifter du ikke kan få fradrag for

Selv om du kan kreve fradrag for det meste av omkostninger ved et lån, er det likevel noe du ikke kan føre opp. Dette gjelder;

 • Renter du har fått krav om, men likevel ikke har betalt inn ennå
 • Inkassosalær, og eventuelle gebyr knyttet til tvangsinnkreving
 • Eventuelle kostnader ved å registrere eiendomskjøp i panteboken

Oppsummering

 1. De fleste utgiftene dine ved refinansieringslån og andre lån vil automatisk komme opp i skattemeldingen. Du bør likevel selv sjekke at alle utgifter er tatt med, og at alle beløp er korrekte.
 2. Du får skattefradrag av kostnader du har ved refinansieringen og ikke bare fradrag for rentene du betaler.
 3. Husk og overfør skattefradraget til din ektefelle dersom du har en lav inntekt.
 4. Du får ikke fradrag for forsinkelsesrenter eller inkassosalærer.