Slett betalingsanmerkning med refinansiering

Det finnes noen få muligheter til å få refinansiering når du først har fått en betalingsanmerkning. Dette er imidlertid vanskelig, og det beste er å unngå hele problemstillingen. Her får du tipsene du trenger, alt ettersom hvor langt inkassosaken er gått.

Slik får du betalingsanmerkning

Det kan være nyttig å kjenne til reglene for hvordan en betalingsanmerkning blir registrert. Du har alt å tjene på å være tidsnok ute dersom du vil ha en refinansiering på plass før problemene blir alvorlige.

Dette er gangen i en inkassosak og rettslig inndrivelse:

 • Du får skriftlig beskjed om at inkasso vil bli iverksatt.
 • Tidsfristen for å betale er minimum 14 dager.
 • Tips: Om dette er situasjonen din nå, ta kontakt med kreditor og be om mer tid. Prøv å få refinansiert gjelden, eller betal ned så mye du kan (helst alt).

Om saken går videre:

 • Kravet blir dyrere fordi det blir lagt til et inkassosalær.
 • Du får et krav om å betale gjelda innen 14 dager.
 • Du blir samtidig informert om at rettslig inndrivelse blir iverksatt om du ikke overholder den nye fristen.
 • Tips: Nå gjelder det virkelig å betale hele gjelden, eller få til en trinnvis nedbetalingsplan med kreditor.

Om saken går videre:

 • Rettslige skritt betyr normalt at det tas ut forliksklage.
 • 30 dager etter at rettslige skritt er iverksatt, kan inkassoselskapet registrere en betalingsanmerkning.
 • Når betalingsanmerkning er registrert vil du normalt ikke få lån til refinansiering.
 • Du vil tape i forliksrådet dersom kravet er reelt. Inndrivelse av gjelda vil da bli foretatt av Namsmannen (trekk i lønn/trygd, tvangssalg).
Betalingsanmerkninger setter en stopper for nye lån og kreditter. Det kan ha store følger for enkeltindivider.

Anmerkningen blir stående

Så lenge kravet er legitimt, og den rettslige inndrivelsen er iverksatt korrekt, blir betalingsanmerkningen stående.

Det gjør den i første omgang i 4 år, med mindre kravet ikke blir gjort opp underveis. Inkassoselskapet kan etter de 4 årene er gått iverksette nye rettslige skritt, og dermed få registrert en ny betalingsanmerkning.

Er kravet stort nok kan du være rimelig sikker på at kreditor ikke gir opp før du har betalt. Du slipper med andre ord ikke unna bare ved å ta tiden til hjelp.

Øvrige konsekvenser ved betalingsanmerkninger

Den gjelden du har som resulterte i anmerkningen blir ikke den eneste bekymringen. Det første banken sjekker er om du har betalingsanmerkning. Anmerkningen forteller bankene og finansieringsselskapene om at de ikke vil ha deg som kunde.

Du vil dermed ikke kunne få låne til bil, bolig, refinansiering, eller annen finansiering du kanskje senere får behov for.

Betalingsanmerkninger er det første en bank ser når de foretar en kredittsjekk.

Du vil også kunne få problemer med å skaffe deg nødvendigheter som inneholder et kredittelement. Strømabonnement og mobilabonnement er eksempler på slike.

Dersom du får en betalingsanmerkning registrert på ditt kan så kan du får vansker med å tegne abonnement inkludert for TV og mobiltelefon.

Skal slettes så snart gjelden er gjort opp

Så snart kravet er betalt i sin helhet skal anmerkningen slettes. Det er kreditoren som plikter å gjøre dette. De skal selv kontakte de kredittopplysningsbyråene de registrerte anmerkningen hos, og be de slette den.

Dette er et viktig moment for de som ønsker å refinansiere annen gjeld, etter at den spesifikke gjelda med anmerkningen er gjort opp.

Sjekk selv om du er registrert med betalingsanmerkning

Fordi det kan forekomme at kreditoren glemmer eller unnlater å be om sletting, bør du selv forsikre deg om at det er gjort. Dette bør du gjøre før du leverer en søknad om å få lån til refinansiering.

En slik sjekk er også aktuell dersom du er usikker på om du har anmerkninger fra tidligere forhold, eller om du rett og slett ikke vet om rettslig inndrivelse er igangsatt. Det hender folk får aversjon mot å åpne brev fra kreditorer, og dermed ikke er klar over hvor langt en inkassosak er gått.

Her kan du sjekke:

 • Experian – Gratis å få opplyst alle registrerte opplysninger (betalingsanmerkninger inngår i dette).
 • Bisnode –  Gratis å få opplyst alle registrerte opplysninger. Vil du i tillegg se din egen kredittscore må du betale 49 kroner.

Husk at du må ha BankID for å registrere deg hos begge selskapene.

Refinansiering med anmerkning er mulig så fremt du kan stille egen bolig som sikkerhet.

Refinansiering er mulig så fremt du har egen bolig

Å få lån til refinansiering med betalingsanmerkning kan være vanskelig, såfremt du ikke kan stille med egen bolig som pantesikring. Det får du normalt ikke gjort i tradisjonelle sparebanker.

Stort sett er det nisjebanker som aksepterer en slik løsning. Er alle andre muligheter til løsning avskåret, og du eier egen bolig, har disse bankene  løsninger. Du bør imidlertid være oppmerksom på følgende:

 • Bankene krever at boliglånet flyttes til deres bank.
 • Rentene blir normalt noe høyere enn tilsvarende hos sparebankene.
 • Boligen kan ikke være belånt med mer enn cirka 80% av markedsverdien.
 • Noen banker aksepterer fritidsbolig/hytte som pantesikring.

Banker som tilbyr lån uten pantesikkerhet

Rentebetingelsene er ikke like gode for refinansieringslån uten sikkerhet som på dem med sikkerhet. Rentene er uansett langt bedre enn det du får på kredittkortgjeld og smålån.

Om pantesikring i egen bolig ikke er aktuelt, blir mulighetene for refinansiering begrenset til et refinansieringslån uten sikkerhet.

Disse lånene får du i alle banker som tilbyr forbrukslån. Klikk her for å se en oversikt over refinansieringslån.

Rentebetingelsene er ikke like bra som lån med pantesikring, og rentene varierer i forhold til kredittscoren din (god kredittscore betyr de beste rentebetingelsene).

Imidlertid er som regel tilbudene på refinansiering rimeligere enn de fleste kredittkort og smålån. Spesielt om du samler flere slike i ett enkelt lån.

Oppsummering

I korte trekk dreier dette seg først og fremst om å unngå problemene før de kommer. Som vi har vist får betalingsanmerkninger temmelig alvorlige konsekvenser. Derfor anbefaler vi følgende:

 • Unngå gjeld fra kredittkort eller forbrukslån som du ikke kan betjene.
 • Bruk aldri dyre lån eller kreditter til å betale annen gjeld.
 • Refinansier dyr gjeld og samle dette i et større lån dersom du skylder penger til flere banker eller kredittselskap.
 • Refinansiering av flere lån og kreditter gir som ofte lavere renter, og du betaler færre gebyrer.