Hva er gjeldsordning

En gjeldsordning kan være aktuelt dersom man har kommet i økonomiske vanskeligheter. Her forklarer vi hva det er, og hvordan en gjeldsordning er ment å hjelpe privatpersoner med økonomien.

Hva innebærer det å få en gjeldsordning

Gjeldsordning er en type avtale som er ment å hjelpe privatpersoner som ikke har noen mulighet til å betjene gjelden de har pådratt seg. For å unngå å bli gjeldsslaver resten av livet, kan man i enkelte tilfeller søke om en slik ordning.

Hvis man får inngå en gjeldsordning får man i en viss periode trekk i inntekten, til nedbetaling av gjelden. Man får da kun beholde et minimum av inntekten sin.

Det man får beholde skal kunne dekke utgifter til bolig, og til nødvendig livsopphold. Hvor mye det er, vurderes i henhold til statens satser for livsopphold.

Vær forberedt på å leve på et minimum

Dette betyr at en person som inngår gjeldsordning må være forberedt på å leve på et minimum så lenge ordningen varer. Vanligvis går en gjeldsordning over fem år.

Dersom man klarer å holde sine forpliktelser gjennom denne tiden, er den store fordelen at man deretter får slettet gjelden sin.

I stedet for å slite med gjeld resten av livet, får man altså mulighet til å starte med blanke ark, økonomisk sett, når tiden med gjeldsordning er over.

Derfor er dette en ordning som særlig er nyttig for de som har høy gjeld, og som normalt ikke ville klart å betale den tilbake i løpet av fem år, selv med stramt budsjett.

En gjeldsordning er ment å være en siste utvei, for å unngå at man blir gjeldsslave resten av livet. Det innebærer imidlertid at man i en periode lever på et absolutt minimum til livsopphold. Til gjengjeld får man slettet gjelden sin når den perioden er over.

Video som forklarer gjeldsordning

Ute av stand til å betjene gjeld

Det er en del vilkår som må være oppfylt hvis man skal søke om en gjeldsordning. De viktigste er:

 1. Man må være varig ute av stand til å betjene gjelden
 2. Det må gjelde i overskuelig fremtid
 3. Ikke ha hatt gjeldsordning tidligere

Det gjøres en individuell vurdering av om man oppfyller disse kravene.

Når det gjelder hvorvidt man er varig ute av stand til å betjene gjelden, ser man blant annet på alderen, samt utdannelse og arbeidserfaring. Dette kan gi indikasjoner om fremtidige inntektsmuligheter i forhold til størrelsen på gjelden.

Det tas også hensyn til familiesituasjonen, forsørgeransvar og bakgrunnen til at vedkommende har havnet i den vanskelige gjeldssituasjonen.

Det gjøres en individuell vurdering av hver enkelt søker ved gjeldsordning. Da tas det hensyn til en rekke forhold, som alder, utdannelse og arbeidssituasjon. Samtidig ser man også på eventuelt forsørgeransvar og årsak til gjeldsproblemene.

Ta kontakt med kreditor

Gjeldsordning ses gjerne på som en siste utvei. Derfor har man ikke anledning til å søke om det, før man har forsøkt andre måter å betale gjelden på. Man må vise til at man har prøvd å løse situasjonen.

Det betyr at man må selv ta kontakt med kreditor, og forsøke å få til en nedbetalingsordning. I mange tilfeller kan det være tilstrekkelig til at man klarer å rydde opp i gjeldsproblemene.

Dersom man har flere kreditorer, kan det være mer krevende. Likevel er det viktig å gjøre et forsøk, og ta kontakt med alle.

Lesetips: Kan man arve gjeld?

Hvis du skal søke gjeldsordning

Dersom en nedbetalingsordning ikke er tilstrekkelig til å løse gjeldsproblemet, kan det være mulig å søke om gjeldsordning. Det gjøres på følgende måte:

 1. Man søker til namsmannen om gjeldsordning. Namsmannen kaller inn til et møte, hvor den enkeltes situasjon gjennomgås.
 2. Dersom man eier verdier, som bil, hus eller hytte, så må de i stedet selges for å skaffe kapital. Da vil man måtte gjøre det, i stedet for å få gjeldsordning.
 3. Man må være forberedt på å kun få beholde et minimum av inntekten sin, og leve ytterst sparsommelig så lenge ordningen varer.
 4. Dersom man får avslag på søknad om gjeldsordning, kan man klage til tingretten eller søke en gang til senere. Du kan også lese mer om lover og regler for gjeldsordning her.
Dersom man har anledning til det, kan refinansiering være en mindre tøff prosess enn gjeldsordning. Spesielt dersom man eier fast eiendom som egen bolig eller en liten hytte. Da kan det stilles som sikkerhet ved refinansiering.

Refinansiering i stedet for gjeldsordning

Å leve med en gjeldsordning er svært tøft. Man må klare seg med inntekt på et absolutt minimum i flere år.

Det sier seg selv at det lønner seg å ta tak i økonomiske utfordringer før det går så langt at gjeldsordning er eneste utvei. Selv når man er i den situasjonen at man vurderer gjeldsordning, kan det være andre løsninger som er bedre.

Det er verdt å gjøre en nøye vurdering av muligheter for refinansiering i stedet. Selv om det også vil innebære at man lever på et stramt budsjett, så vil det ofte kunne gi en litt større fleksibilitet.

Hvis man har utgifter til flere gjeldsposter, som forbrukslån og kredittkortgjeld, så vil det som regel lønne seg med refinansiering av gjelden. Det har noen klare fordeler:

 1. Lavere rente
 2. Lengre nedbetalingstid

1. Lavere rente

Banker gir som regel lavere rente når det er snakk om et større lån enn ved små lån. Hvis man kan stille bolig eller annen fast eiendom som sikkerhet, vil det bidra til lavere rente enn ved forbrukslån uten sikkerhet.

Tips: Les mer om refinansiering med sikkerhet i denne artikkelen.

2. Lengre nedbetalingstid

Banker har i henhold til utlånsforskriften anledning til å gi mye lengre nedbetalingstid på lån til refinansiering, enn til vanlige forbrukslån. Det kan være opptil 15 år, og i noen tilfeller helt opptil 30 år.

Dette betyr at de månedlige avdragene kan bli betydelig lavere. I mange tilfeller kan det være tilstrekkelig hjelp til at man klarer å komme økonomisk på fote igjen.

Oppsummert

En gjeldsordning vil si at man inngår en avtale om å avstå det meste av inntekten sin til nedbetaling av gjeld i en viss periode, ofte på fem år. I den perioden mottar man kun et svært lavt minimumsbeløp til å dekke livsopphold.

Fordelen med gjeldsordning er at man får slettet gjelden sin, etter at denne perioden er over.

For å kunne søke om gjeldsordning må man:

 • Være varig ute av stand til å betjene gjelden sin.
 • Ikke ha hatt gjeldsordning tidligere.