Hva er lønnstrekk og hvordan stoppe det?

Å få lønnstrekk kan oppleves som dramatisk. Her forklarer vi hva lønnstrekk er, og hvordan man kan komme seg ut av en slik situasjon.

Lønnstrekk eller utleggstrekk

Lønnstrekk omtales noen ganger også som utleggstrekk. Begge deler henviser til en ordning om å inndrive gjeld gjennom tvangsmidler.

Da handler det om gjeld man har som man ikke har betalt tilbake. Hvis din kreditor tar saken til namsmannen, kan det bli innført tvunget trekk fra lønnen din. Det gjelder både vanlig lønn, trygd og pensjon.

For å da få fjernet lønnstrekket må gjelden på en eller annen måte betales tilbake.

Hvis man har gjeld som man ikke betaler i tide, kan kreditoren ta saken til namsmannen. Da risikerer man å få lønnstrekk. Det betyr at det blir trukket penger direkte fra lønnen, til nedbetaling av gjelden.

Hvordan oppstår lønnstrekk?

Det enkleste ville vært å ikke la en sak gå så langt at man opplever å få lønnstrekk. Når man opplever å ikke klare å betale tilbake et lån eller annen gjeld, er det best å kontakte kreditor.

Som regel kan man da bli enige om en nedbetalingsplan som fungerer for begge parter. Da slipper skyldner problemene ved å få lønnstrekk, og kreditor slipper arbeidet med å sette det i gang.

Hvis en kreditor ikke får betalt gjelden, kan vedkommende ta kravet til namsmannen. Da skal det imidlertid på forhånd ha vært gjort flere forsøk på å inndrive kravet.

Varsel om utleggstrekk

Skyldneren har i første omgang fått krav om betaling, betalingspåminnelser og inkassovarsel. I tillegg skal det før tvangstrekk sendes et nytt varsel som heter «Varsel om tvangsinnfordring og utleggstrekk».

Hvis man mottar et slikt varsel, har man 14 dager på seg til å betale gjelden.

Dersom det ikke gjøres, blir trekket satt i gang.

Det skal alltid sendes ut et varsel om lønnstrekk minst 14 dager på forhånd. Hvis man mottar et slikt varsel, er det viktig å reagere raskt. Da kan man ta kontakt med kreditor, og forsøke å få til en nedbetalingsordning.

Hvor stort er trekket?

Det er ikke lov å trekke mer fra lønnen, enn at skyldneren har nok til nødvendig livsopphold. Hva som regnes som livsopphold blir vurdert ut ifra satser hos NAV. Du kan lese mer om de satsene hos Statens Innkrevingssentral.

Hvordan stoppe lønnstrekket

For å stoppe lønnstrekket, må gjelden betales tilbake.

Gjelden blir betalt ned gjennom lønnstrekket, men ofte vil man ønske å kvitte seg med det raskere. Da må man skaffe penger nok til å betale. Det kan gjøres ved enten å:

  1. Øke inntektene
  2. Selge kapitalvarer
  3. Refinansiere gjelden

1. Øke inntektene

Hvis man har anledning til å jobbe ekstra i en periode, vil det lønne seg. Å fjerne lønnstrekket er et godt incentiv til å stå på ekstra i noen uker eller måneder.

Kanskje har man en jobb hvor det går an å ta ekstra vakter. Eller man kan ta en helgejobb, for å skaffe den nødvendige kapitalen.

2. Selge kapitalvarer

Hvis man eier kapitalvarer, som båt eller dyr elektronikk, kan salg av det være en måte å skaffe penger på. Det er imidlertid viktig å tenke nøye over om det er den beste måten å skaffe penger på, i hvert fall hvis man ikke oppnår bra pris på varene.

Dersom du lurer på hva du kan få for varer du vurderer å selge, kan du undersøke litt i markedet. En enkel måte å gjøre det på, er å søke etter lignende varer på markedsplasser som Finn.no.

3. Refinansiere

Ikke alle har anledning til å jobbe ekstra, eller gjelden kan være for stor til at man klarer å tjene den inn på noen uker.

Da kan det lønne seg å refinansiere gjelden som har ført til lønnstrekk.

Mange banker og finansinstitusjoner tilbyr refinansiering av forbruksgjeld. Det er flere fordeler ved å samle gjeld i et refinansieringslån:

  • Bedre oversikt, fordi all gjeld samles i ett lån
  • Lavere rente, fordi banker som regel gir bedre rentevilkår til et større lån enn til små
  • Lengre nedbetalingstid, opptil 15 år og i noen tilfeller så mye som 30 år

Refinansiering ved lønnstrekk

Det kan være utfordrende å få refinansiering når man har lønnstrekk. Når betalingsproblemet har kommet så langt, kan man allerede ha pådratt seg både inkassosak og betalingsanmerkning.

Slike forhold fører hos mange banker til automatisk avslag.

Imidlertid finnes det en del banker som spesialiserer seg på refinansiering for personer med vanskelig privatøkonomi. Det er også mulig å få hjelp av lånemeglere til å finne frem til den type banker, som for eksempel hos Okida.

Det kan være til god hjelp å benytte lånemegler, fordi de har avtale med mange banker. Hvis du fyller ut en søknad hos dem, vil de sende den videre til mange finansinstitusjoner. Det er uansett uforpliktende og kostnadsfritt å søke om lån.

For å få fjernet lønnstrekket må man betale tilbake det man skylder. Det vil i mange tilfeller være vanskelig på kort sikt, men da er det viktig å sette opp en best mulig plan. Å få hjelp til å refinansiere gjelden kan være et bra første skritt på veien.

Arbeidsgiver må trekke lønnen

Dersom namsmannen pålegger en arbeidsgiver å trekke en ansatt i lønnen, så må vedkommende gjøre det. En arbeidsgiver kan altså ikke velge om vedkommende vil gjøre det eller ikke.

Det betyr også at det ikke hjelper å ta opp saken med arbeidsgiveren. Den eneste måten ut av et lønnstrekk er å gjøre opp for seg. Derfor er det viktig å rydde opp i privatøkonomien, og få til en så rimelig nedbetaling som mulig.

Oppsummert

Dersom man har misligholdt gjeld, og kreditoren går til namsmannen, kan man oppleve å få lønnstrekk. Da blir det trukket penger direkte fra lønnen, til nedbetaling av gjelden. Den eneste måten å komme ut av lønnstrekket på, er å gjøre opp for seg. For å få til det kan man:

  • Øke inntektene.
  • Senke utgiftene.
  • Refinansiere gjelden.