Alt om gjeldssanering

Har du mye gjeld og har mistet kontrollen over egen økonomi, kan gjeldssanering være den eneste løsningen for å hjelpe deg på riktig spor. Her får du alt du trenger å vite om hva gjeldssanering innebærer, ulike gjeldsordninger og hva du bør tenke på når du skal søke om gjeldssanering.

Hva er gjeldssanering?

Gjeldssanering kan beskrives som siste utvei, et eneste alternativ som tilbys personer med store økonomiske problemer. Slike problemer innebærer en stor andel ubetalt gjeld. Det kan være både kredittgjeld, forbruksgjeld og utestående inkassosaker.

Med gjeldssanering kan man få slettet en del eller hele gjelden, eller man kan få forhandlet ned kostnadene til renter og omkostninger.

Gjeldssanering reguleres av gjeldsordningsloven, som skal legge til rette for at personer som sitter i dyp gjeld skal få mulighet til å ta tilbake kontrollen over egen økonomi gjennom gjeldsordninger.

En gjeldsordning kan innvilges om kreditoren mener det er liten sannsynlighet for at skyldneren får betalt ned lånet innenfor en viss tidsperiode.

Kreditoren må også være tilbøyelig til å redusere gjeldsomkostningene, som renter og gebyrer, eller selve gjeldsbeløpet. I tillegg må gjelden som eventuelt skal reduseres eller slettes være i skyldners besittelse i over tre år. Disse kravene er også beskrevet i den samme loven.

Når saken går til gjeldsordning, finnes det ikke flere alternativer for skyldneren. En gjeldsordning strekker seg som regel over fem år. Av inntekten vil skyldner kun sitte igjen med en sum som dekker de nødvendige utgiftene. Det overskytende vil gå til betaling av gjeld.

Det skilles mellom frivillig gjeldsordning og tvungen gjeldsordning.

#1. Frivillig gjeldsordning

Ved frivillig gjeldsordning skal den som skylder penger, ifølge gjeldsordningsloven, snarest mulig utarbeide et forslag for tilbakebetaling av gjeld, som skal sendes til namsmannen. Hvis kreditorene godtar forslaget, kan skyldner inngå en avtale med dem.

En slik frivillig gjeldsordning kan egentlig innebære alt; både at all gjelden slettes, eller at kreditor godtar å slette en del av den, eller tilsvarende med omkostninger på gjelden. Andre måter å tilbakebetale gjelden på kan også aksepteres, så lenge det ikke er støtende for samfunnet på noen måte.

 I gjeldsordningsloven er frivillig og tvungen gjeldsordning beskrevet. Lovens formål er å gi den som skylder penger en mulighet til å komme seg ovenpå økonomisk.

#2. Tvungen gjeldsordning

Tvungen gjeldsordning er en form for gjeldssanering som trer i kraft hvis partene ikke blir enige om en frivillig gjeldsordning. Det er den som skylder penger som utarbeider et forslag til ordning. En tvungen gjeldsordning innebærer at namsmannen begjærer behandling i tingretten.

En slik prosess kan ikke overstige ett år.

Slik søker du om gjeldssanering

Det er visse krav du må oppfylle når du skal søke om gjeldsordning. Her får du våre beste råd for hvordan du håndterer prosessen.

Søknaden kan du sende i posten til namsmannskontoret, eller du kan levere den på nærmeste namsmannskontor. Du kan lese mer om hvordan du søker hos Politiet.no.

#1. Skaff deg oversikt over gjelden din

Når du søker, trenger du en oversikt over alle kreditorene dine. Hvis du er usikker på hvor mye gjeld du har, kan du undersøke dette i Gjeldsregisteret. Det er et krav at du har oversikt over alle utestående betalingskrav.

#2. Skaff deg oversikt over inntekt og utgifter

Du trenger en oversikt over både din og eventuell partners inntekt, samt faste utgifter, som utgifter til bolig, barnehage, SFO og lignende.

Har du boliglån, skal alle kostnader knyttet til dette dokumenteres. Det innebærer altså både avdrag, renter og gebyrer.

I søknaden må du også legge med kopi av skattemeldinger fra de siste tre årene. Hvis du har samboer eller er gift, må også partnerens skattemeldinger innlemmes i søknaden.

#3. Dokumenter kommunikasjon med dem du skylder penger

Det er viktig at du kontakter dem du skylder penger og forsøker å legge en plan sammen med dem. Du må dokumentere denne kommunikasjonen. Dette kan du gjøre ved å ta skjermbilde av e-poster og lignende. Dette er et krav for å kunne få innvilget gjeldsordning.

Før du søker om gjeldsordning, må du opprette kontakt med de ulike kreditorene som du skylder penger. Det er viktig at du dokumenterer all kommunikasjon og legger ved dette i søknaden.

#4. Svar på brev

Vi anbefaler deg å alltid respondere på kreditorers brev eller kontaktforespørsler. Slik kan du gjøre et godt inntrykk.

#5. Ta kontakt med en gjeldsrådgiver

NAV tilbyr gjeldsrådgivning, og dette er en gratis tjeneste du har rett på. Det finnes også andre gjeldsrådgivere du kan oppsøke, men vær bevisst på at noen kan ta betalt for tjenesten.

Konsekvenser av gjeldssanering

Selv om gjeldssanering kan hjelpe deg til å få mer kontroll på egen økonomi, er det flere ugunstige konsekvenser med en slik prosess. Gjeldssanering er et inngripende tiltak, og det beste er selvfølgelig å unngå at man havner i en situasjon hvor dette er nødvendig.

  • Mindre penger å rutte med: Ved gjeldssanering vil du ikke ha mye penger til overs, til fritid og ting du har lyst til å kjøpe eller gjøre. Derfor vil du kunne merke at du må leve nøkternt og bruke mindre penger enn du gjorde før.
  • Tvangssalg av bolig: Hvis du eier en bolig, er det sannsynlig at denne vil tvangsselges ved gjeldssanering. Dette gjøres for at kreditorene skal få igjen pengene de har lånt deg.
  • Lang prosess: Hele prosessen med gjeldssanering kan ta opptil fem år. Det er lenge å stå i en slik økonomisk situasjon der mye av inntekten går til gjeldsnedbetaling.

Lesetips: Les om refinansiering med sikkerhet i bolig her: besterefinansiering.no/refinansiering-med-sikkerhet/

Selv om gjeldssanering er et nødvendig tiltak for mange, er det også et svært inngripende og langtidsvirkende tiltak som vil gi mindre frihet til å forvalte egne penger som før.

Oppsummering

  1. Gjeldssanering er eneste løsning for personer som sliter med mye gjeld, og som har mistet kontrollen på egen økonomi. Gjeldssanering innebærer sletting av hele eller deler av gjelden.
  2. Det skilles mellom frivillig og tvungen gjeldssanering, der frivillig viser til at den som skylder penger har opprettet en avtale med kreditorene om sletting og tilbakebetaling av gjelden. Tvungen betyr at saken går til tingretten.
  3. For å søke om gjeldssanering, må du ha sittet i dyp gjeld i over tre år. Du må også kunne dokumentere at du har forsøkt å opprette kontakt med kreditorer, i tillegg til at du må ha oversikt over inntekter, utgifter og gjeld.
  4. Gjeldssanering er et inngripende tiltak som kan strekke seg over fem år, og det kan være krevende at en stor andel av inntekten går til tvangstrekk. I verste tilfelle kan namsmannen avgjøre at boligen din må tvangsselges.