Hvordan slette betalingsanmerkning

Å ha betalingsanmerkninger vil påvirke muligheten din for å inngå nye låneavtaler. Her får du noen skritt du kan ta for å slette betalingsanmerkningene.

Hva er en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning betyr at du ikke har forholdt deg til avtalen om en økonomisk forpliktelse. Det kan være en vare eller tjeneste du har kjøpt og ikke betalt for, eller et lån du ikke har betjent innenfor rammene av avtalen.

Om du ikke betaler gjelden innen forfallsdatoen, vil du få purringer. Hvis du ikke betaler innen den nye fristen, vil den du skylder penger sende kravet over til et inkassobyrå, og du vil få en betalingsanmerkning.

Når du søker om et nytt lån, vil långiver få tilgang på disse betalingsanmerkningene når de foretar en kredittvurdering av deg. I henhold til norsk lovgivning er alle långivere forpliktet til å utføre kredittvurdering på alle som søker om lån, for å vurdere graden av risiko for å låne vedkommende penger.

Hvordan slette betalingsanmerkning?

Det lønner seg alltid å prøve å unngå å få betalingsanmerkninger. Men har du allerede fått, er det mulig å slette dem. Som hovedregel må hele kravet innfris for at det skal skje. Her går vi gjennom de ulike alternativene du har.

#1. Betale gjelden

Den enkleste metoden for å slette betalingsanmerkninger, er å betale ned gjelden. Merk deg at det ikke er nok å betale bare lånebeløpet, også renter og gebyrer som har kommet til i prosessen må dekkes for at betalingsanmerkningen kan slettes.

Når du har betalt hele kravet og dette er registrert hos kreditor, vil anmerkningene slettes umiddelbart. Merk deg likevel at det kan ta et par dager før det gir utslag på kredittvurderingen din. Skal du søke om nye lån, bør du derfor gi det noen dager.

#2. Refinansiere gjelden

Et alternativ for å slette betalingsanmerkninger, er å refinansiere gjelden med et omstartslån. Dette krever at du eier en bolig som du kan sette pant i. Når du refinansierer, brukes pengene du låner til å betale ned kravene med betalingsanmerkninger.

Refinansiering kan være et smart tiltak for å redusere månedlige kostnader og få mer oversikt over egen økonomi, og ikke minst for å slette betalingsanmerkninger. Slike lån tilbys med en nedbetalingstid på inntil 15 år.

Tips: Les mer om refinansiering av gjeld på forsiden.

For å slette betalingsanmerkninger, må du betale ned gjelden i sin helhet. En måte å betale ned på, er å ta opp et refinansieringslån med sikkerhet, et såkalt omstartslån.

#3. Søke om gjeldsordning

En gjeldsordning er en løsning for deg som ikke har andre alternativer. For å få gjeldssanering, som det også kalles, må du ha økonomiske vansker, som mye ubetalt gjeld, inkassosaker og betalingsanmerkninger.

Når du får innvilget gjeldssanering, vil det inngås en forhandlingsprosess med dem du skylder penger. Du får dekket en del av gjelden, ofte gebyrer og renter. I noen tilfeller vil hele gjelden dekkes.

Pengene som skal gå til kreditor, vil trekkes fra inntekten din. Ofte må boligen tvangsselges for å kunne betjene gjelden.

Det skilles mellom frivillig og tvungen gjeldssanering. Ved frivillig gjeldssanering har du sendt et forslag på nedbetalingsplan til namsmannen, og kreditorene har godkjent avtalen. Hvis dere ikke kommer til enighet, vil gjeldssaneringen bli tvungen.

#4. Har det skjedd en feil?

Om det er gjort feil fra kreditors side. Da kan betalingsanmerkningen slettes ved at feilen rettes opp i. Det er derfor viktig at du undersøker opplysningene i kravet med én gang du mottar det.

#5. Vente på at betalingsanmerkningen slettes

Betalingsanmerkningene vil være synlige i dine kredittopplysninger i fire år om du ikke sletter dem ved hjelp av en av de nevnte metodene.

Denne automatiske slettingen er lovfestet. Men selv om de slettes, betyr det ikke at kreditorene vil samtykke i at du ikke betaler tilbake pengene du skylder. De kan gå til en ny rettslig prosess for å få pengene sine, og du vil dermed få en ny betalingsanmerkning som er gyldig i nye fire år.

Hvordan sjekke betalingsanmerkninger?

Du kan enkelt kredittvurdere deg selv hos f.eks. Experian. På denne måten kan du få oversikt over betalingsanmerkningene dine.

Ønsker du å sjekke om du har betalingsanmerkninger, kan du gjøre dette ved å kredittvurdere deg selv. Det er enkelt og gratis, og kan gjøres hos blant andre Experian.no. Her trenger du bare å ha BankID som fungerer for å logge inn.

Ved å kredittvurdere deg selv, får du klarhet i din kredittscore, og dermed dine muligheter for å få lån. Slik kan du også få mer oversikt over hvilke krav du bør prioritere å nedbetale.

Hvorfor bør man unngå betalingsanmerkninger?

#1. Du kan få avslag på søknader om nye lån og avtaler

Betalingsanmerkninger vil gi deg en dårlig kredittscore, og du vil mest sannsynlig få avslag på søknaden din om lån. Også søknader om nye delbetalingsavtaler, forsikringsavtaler og nye mobilabonnement kan avslås om du har betalingsanmerkninger.

#2. Du kan få dårligere lånevilkår

Betalingsanmerkninger vil gi deg en dårlig kredittscore og dermed påvirke muligheten for å få innvilget søknader om nye lån og avtaler.

Noen lån tilbys også til kunder med betalingsanmerkninger, som omstartslån. Dette er refinansieringslån der kunden må stille med pant i bolig. Men om du skal være så heldig å få innvilget lån, til tross for at du har betalingsanmerkninger, vil dette påvirke lånevilkårene dine.

Siden banken ved en dårlig kredittscore anser det som høy risiko å innvilge deg en låneavtale, vil det også føre til en høyere rentesats på lånet. Andre lånevilkår kan også bli mindre gunstige, som redusert lånesum og kortere nedbetalingstid.

#3. Det kan påvirke muligheten til å få jobb

Har du søkt på en ny jobb, kan arbeidsgiver kredittvurdere deg. Ikke alle gjør dette, men har du for eksempel søkt på en stilling innen økonomibransjen, kan det skje. Hvis kredittvurderingen gir deg en dårlig kredittscore, kan dette påvirke muligheten din til å få jobben.

Gode råd til deg som skal slette betalingsanmerkninger

  • Søk veiledning: Snakk med en økonomisk rådgiver, som kan gi deg gode råd om hvilke alternativer du har for sletting av betalingsanmerkningene.
  • Opprett kommunikasjon med kreditorer: Gå i dialog med kreditorene så tidlig som mulig. Forsøk å få til en avtale om delbetaling av gjelden som passer deg og din økonomiske situasjon. Dokumenter all kommunikasjon mellom dere.
  • Skaff deg oversikt: Skaff deg oversikt over egen gjeld. Dette kan du finne hos Gjeldsregisteret.no. Når du vet hvem du skylder penger og hvor mye, er det lettere å prioritere de mest kostbare ubetalte kravene.

Tips: Se også hvordan slette betalingsanmerkning med refinansiering i denne artikkelen.

Har du fått en betalingsanmerkning, bør du så raskt som mulig opprette en kommunikasjon med kreditor for å forsøke å få til en avtale om en nedbetalingsplan.

Oppsummering

  1. Betalingsanmerkninger er offentlige registreringer som viser til at du ikke har betalt et lån eller forholdt deg til en avtale, etter de rammer som er satt.
  2. Har du fått betalingsanmerkninger, kan det gjøre det vanskelig å få innvilget søknader på nye lån og avtaler, fordi det vil gi deg en dårlig kredittscore i kredittvurderinger av deg. En dårlig kredittscore forteller banken at risikoen ved å låne deg penger er høy.
  3. Det beste er å unngå å få betalingsanmerkninger i utgangspunktet. Men har du allerede fått en eller flere, kan du slette dem på ulike måter: betale ned gjelden med egne penger, refinansiere gjelden, søke om gjeldsordning eller vente til det har gått fire år (da forsvinner betalingsanmerkningen).
  4. Kredittvurder deg selv for å sjekke betalingsanmerkninger. Vi anbefaler deg også å rådføre deg med en økonomisk rådgiver, gå i dialog med kreditorene, og å skaffe deg oversikt over egen gjeld.