Refinansiering med lav inntekt

Hvis man har en stram privatøkonomi, er det viktig å ha lavest mulig kostnader. Samtidig kan det være vanskelig å refinansiere gjeld når man har lav inntekt. Her viser vi deg hvordan du likevel kan få det til.

Hvorfor refinansiere når man har lav inntekt

Når man har en relativt lav inntekt vil enhver utgift gå på bekostning av andre ting. I verste fall er det vanskelig å betale alle regningene som kommer i løpet av en måned. Derfor lønner det seg å refinansiere for å få lavere låneutgifter.

Et boliglån bør man jevnlig sjekke om man kan få lavere rente på, fordi boligverdien kan ha steget og fordi lånet etter hvert utgjør en mindre prosentandel av boligens verdi.

Hvis man har usikret forbruksgjeld, vil det som regel lønne seg å refinansiere den. Det gjelder særlig dersom man har flere gjeldsposter, som:

  • Forbrukslån.
  • Forfalt kredittkortgjeld.
  • Avbetalingsordninger.

Ved å samle all slik gjeld i ett større lån, får man som regel lavere rente. Det er blant annet fordi bankene gjerne gir lavere rente ved større lån enn ved små lån.

Mange økonomirådgivere anbefaler at man fra tid til annen refinansierer gjelden sin. Ikke minst er det fornuftig dersom man har flere forbrukslån og gjeldsposter. Likevel kan det være utfordrende å få til hvis man har lav inntekt.

Årsak til avslag på refinansiering med lav inntekt

Bankene i Norge er pålagt å gjøre en individuell vurdering av hver enkelt låntaker. Det er slått fast i utlånsforskriften.

Siden vi alle har ulike situasjoner i vår privatøkonomi vil det også være mange forskjellige årsaker til avslag på en lånesøknad. Dessverre er lav inntekt en grunn som ofte dukker opp.

Alle finansinstitusjoner må forholde seg til regelen som sier at man ikke kan låne mer enn fem ganger sin egen inntekt. Likevel er det ikke slik at man er sikker på å få låne så mye.

Mens noen banker kan gi automatisk avslag til personer med vanskelig privatøkonomi, er det andre banker som spesialiserer seg på å finne finansieringsmuligheter som kan hjelpe folk som har havnet i et økonomisk uføre.

For å finne frem til hvilke banker som er aktuelle for deg, kan du benytte såkalte lånemeglere. De har avtaler med mange banker. Via dem kan du derfor søke til mange steder samtidig, slik at du får flere tilbud. Da er det lettere å finne det som passer best for deg.

Tips: Se også vår artikkel om refinansiering med lav rente her: besterefinansiering.no/lav-rente/

Muligheter for refinansiering

Når det gjelder refinansiering, skiller bankene gjerne mellom to typer situasjoner:

  1. Refinansiering når man eier bolig.
  2. Refinansiering når man ikke eier bolig.

1. Refinansiering når man eier bolig

Når du eier egen bolig, kan du stille den som sikkerhet. Å ha mulighet til å stille fast eiendom som sikkerhet gjør det som regel langt enklere å få refinansiert gjelden sin, selv om man har lav inntekt.

Dette fordrer imidlertid at boligen ikke allerede er fullt belånt. Det er kun anledning til å belåne en eiendom med inntil 85 % av dens verdi.

2. Refinansiering når man ikke eier bolig

Dersom man ikke eier egen bolig, kan det likevel være mulig med en refinansiering. Bankene vil antagelig gjøre en enda nøyere sjekk av kunden, for å vurdere evnen til tilbakebetaling nøye.

Når man ikke kan stille sikkerhet, vil det som regel føre til en høyere rente enn om man kan stille sikkerhet for lånet.

Hvis man har en kausjonist, vil det kunne øke mulighetene for å få refinansiering. En kausjonist garanterer for låntakeren, og senker dermed bankens risiko.

Det er viktig å huske på hvilket ansvar en kausjonist da har. Hvis låntaker ikke gjør opp for seg, kan kausjonisten måtte betale lånet i stedet.

Det finnes muligheter for å refinansiere selv om man har lav inntekt. Det beste er om man eier egen bolig som man kan stille som sikkerhet. Alternativt kan man forsøke å finne en kausjonist. Det er uansett viktig å søke til mange banker, for å finne den som er villig til å refinansiere selv om man er i en vanskelig situasjon.

Oppsummert

Hvis man har lav inntekt kan det være utfordrende å få lån, også refinansieringslån. Det finnes imidlertid noen muligheter. Først og fremst bør man søke til mange banker. Det kan man få hjelp til gjennom en lånemegler.

Det øker muligheten for å få til refinansiering hvis man:

  • Kan stille egen bolig som sikkerhet.
  • Kan stille med en kausjonist.