Hva er påleggstrekk?

Dersom du ikke betaler gjeld du skylder, kan du risikere å få påleggstrekk. Her forklarer vi deg hva det er, og hvordan du kan gå frem for å bli kvitt påleggstrekk.

Påleggstrekk trekkes automatisk fra inntekten din

Påleggstrekk kalles også utleggstrekk eller lønnstrekk. Det som er viktig å forstå med påleggstrekk er at det trekkes automatisk fra inntekten din, uten at du selv velger det. Det gjelder enten du får penger fra en lønnsinntekt eller det er en trygdeinntekt.

Dersom du får påleggstrekk vil det være med bakgrunn i en gjeld du ikke har gjort opp, og som kreditor mener du ikke har vist tilstrekkelig ønske om å betale tilbake.

Påleggstrekk fra namsmannen

Dersom en kreditor ikke får tilbakebetalt en gjeld kan han gå til namsmannen og be om at det blir gjennomført påleggstrekk. Da gjøres det en vurdering hos namsmannen. Blant annet vil det bli sett på hvor lenge gjelden har stått ubetalt, og hvorvidt det har blitt sendt ut tilstrekkelig med purringer og inkassovarsler. Dette kan du lese mer om hos Statens innkrevingssentral.

Dersom en skyldner ikke har reagert på inkassovarsler, og tatt kontakt med kreditor, kan det oppfattes som at det ikke er et ønske om å betale gjelden. Da kan kreditor få medhold i et påleggstrekk.

Husk også på at du kan få en betalingsanmerkning dersom du får påleggstrekk. Dette kan du følge med på ved å kredittsjekke deg selv hos blant andre Bisnode.

Tips: Har du lest vår artikkel om refinansiering på dagen?

Påleggstrekk er kostbart

Prosessen med påleggstrekk er langvarig og kostbar for kreditoren. Disse kostnadene blir skjøvet over på skyldneren i form av ulike gebyrer. Dermed ender den totale kostnaden for låntaker som regel opp med å være langt større enn den opprinnelige gjelden.

Dersom du får påleggstrekk vil gjelden din kunne bli langt dyrere enn det opprinnelige kravet.

Slik kan du unngå påleggstrekk

Det er to gode måter å unngå påleggstrekk på, selv om du har pådratt deg mer gjeld enn du klarer å betale for øyeblikket. Du kan:

  • Kontakte kreditor for å be om en betalingsordning.
  • Refinansiere og få lengre nedbetalingstid.

#1. Kontakte kreditor for å be om en betalingsordning

Det er viktig å merke seg at kreditorer skal purre på krav og sende inkassovarsler, før de tyr til påleggskrav. Derfor er det svært viktig å reagere dersom du mottar et inkassovarsel.

De fleste kreditorer er åpne for å etablere en tilbakebetalingsordning dersom skyldneren tar kontakt med ønske om å betale. Når en kreditor har sendt en sak til namsmannen kan det imidlertid være for sent å få til en tilbakebetalingsordning.

#2. Refinansiere og få lengre nedbetalingstid

Dersom det er vanskelig, er det likevel fullt mulig å søke om refinansiering. Da tar man opp et lån for å betale den opprinnelige gjelden. Da kan man velge en nedbetalingstid som er lang nok til at man klarer de månedlige kravene.

En av fordelene med et forbrukslån forbehold refinansiering er at man kan søke om opptil 15 års nedbetalingstid. På den måten får man tid til å skaffe seg inntekter, og få privatøkonomien på fote igjen.

Tips: Les også vår artikkel om omstartslån.

Du betaler ikke hele lønnen

Ektefelle eller samboer blir ikke trukket ved påleggstrekk.

Selv om man opplever å få påleggstrekk skal man motta nok penger til å klare seg hver måned. Derfor gjøres det vurdering i hver enkelt sak om hvor stort påleggstrekket skal være. Skyldneren skal uansett få utbetalt nok penger til mat.

Det er også verdt å merke seg at eventuelle ektefeller eller samboere ikke blir trukket selv om man får påleggstrekk. Likevel kan en ektefelle eller samboer bli påvirket av påleggstrekk på den måten at den samlede inntekten til husstanden blir redusert i den perioden påleggstrekket varer.

Oppsummert

Hvis du mottar varsel om påleggstrekk bør du først av alt sjekke om opplysningene er korrekte. Deretter bør du enten:

  • Betale tilbake det du skylder.
  • Eller søke om refinansiering av gjelden.