Hvordan velge frivillig kredittsperre?

Du kan selv opprette en frivillig kredittsperre. Her forklarer vi deg hvordan du gjør det, og hvorfor det noen ganger kan være lurt å ha en kredittsperre.

Hva er en kredittsperre?

Dersom du har en kredittsperre på ditt navn vil du ikke kunne få et kredittkort eller oprette abonnement som for eksempel mobilabonnement.

En kredittsperre betyr enkelt forklart at banker og finansinstitusjoner, eller andre foretak, ikke kan utføre en kredittsjekk av deg.

Videre vil en kredittsperre føre til at det ikke er mulig å ta opp lån eller kreditter i ditt navn.

Det er fordi banker ikke kan tilby deg et lån uten å først gjøre en kredittsjekk av deg. Det samme gjelder ved utstedelse av kredittkort. Derfor kan du heller ikke få nytt kredittkort så lenge du har en kredittsperre.

Du vil heller ikke kunne opprette abonnementer som for eksempel mobilabonnement, strømabonnement eller strømmetjenester. Det er fordi slike tjenester betales etterskuddsvis. Derfor ber slike firmaer om en kredittsjekk av kunder før de innvilger et abonnement.

Dette er likevel utfordringer man kan løse, dersom man ellers ser at det er fornuftig å ha en kredittsperre. Det kommer vi tilbake til.

Slik går du frem for å sette en frivillig kredittsperre

Datatilsynet har gitt konsesjon til kredittopplysningsforetakene i Norge for å kredittvurdere privatpersoner. Det er også de som kan sette kredittsperre. Disse firmaene er:

For å sette en kredittsperre bør du ta kontakt med hver av disse foretakene. Det er kostnadsfritt å be dem om å sette en kredittsperre. Likeledes koster det heller ikke noe å be dem om å heve kredittsperren.

Du kan følge lenkene over for å komme direkte til kredittopplysningsforetakene. Fra deres sider sender du inn en henvendelse om kredittsperre.

Hvorfor sette en kredittsperre?

Det er to viktige grunner til at noen velger å frivillig sette en kredittsperre for seg selv. Det er:

  1. Hvis man har mye gjeld.
  2. Frykt for å bli utsatt for ID-tyveri.

#1. Hvis man har mye gjeld

Hvis man har mye gjeld, kan en kredittsperre for noen være til hjelp for å få orden på privatøkonomien. Enkelte kommer i gjeldsproblemer fordi de har vanskelig for å unngå spontaninnkjøp.

Da vil en kredittsperre kunne hindre impulskjøp eller kredittopptak som ikke er nøye vurdert på forhånd.

Man kan selv heve en frivillig kredittsperre. Imidlertid tar det litt tid. På den tiden har man kanskje tenkt gjennom innkjøpet, og kommet til at det ikke er strengt nødvendig.

Så dersom man har brukt opp maksimal låneramme på kredittkortet, og egentlig ikke har råd til å kjøpe mer, kan en kredittsperre være lurt, i alle fall i en periode.

En av grunnene til at mange setter opp en frivillig kredittsperre er for å hindre impulskjøp og unødvendig kredittopptak. Dette gjelder spesielt dem som har mye gjeld.

#2. Frykt for å bli utsatt for ID-tyveri

Dersom noen får tak i dine personopplysninger, vil de likevel ikke kunne bruke dem til å ta opp lån eller kreditter hvis du har kredittsperre.

Hvis man mistenker at egne personopplysninger er kommet på avveie, kan det derfor være en lur forsikring å gjøre.

Det er likevel viktig å være klar over at en kredittsperre ikke hindrer ID-tyveri. Likevel kan det være en måte å begrense skadene på, dersom du er så uheldig å bli utsatt for slikt tyveri.

Du bør også være oppmerksom på at Datatilsynet krever at hvis noen gjør en kredittsjekk av deg, så skal du motta informasjon om det. Det heter et gjenpartsbrev. Du kan lese mer om det på nettsidene til Datatilsynet.

Hvis du mottar et slikt gjenpartsbrev, men ikke gjenkjenner bedriften som har bedt om kredittvurdering av deg, bør du ta kontakt med dem for å få en forklaring på hvorfor de har kredittsjekket deg.

Ved noen som helst mistanke om ID-tyveri, eller forsøk på ID-tyveri, bør du kontakte politiet.

ID-tyveri er en annen grunn til at personer inngår frivillig kredittsperre. Selv om dine personopplysninger skulle komme på avveie, så kan lån ikke tas opp ved en kredittsperre.

Oppheve frivillig kredittsperre

For å oppheve en frivillig kredittsperre tar du kontakt med de samme kredittopplysningsforetakene som du ba om kredittsperre hos. Det er også gratis å be om opphevelse.

Derfor kan du heve kredittsperren hvis du for eksempel skal tegne et nytt mobilabonnement, eller noe annet som du vet vil føre til en kredittsjekk av deg. Når det så er i orden, kan du be om ny frivillig kredittsperre.

Det kan kanskje oppleves som tungvint å gjøre den samme prosessen hver gang du har behov for et abonnement. Det kan gjøres litt enklere med langsiktig planlegging. For eksempel kan du sørge for å flytte over mobilabonnementet ditt samtidig som du eventuelt tegner abonnement på en ny strømmetjeneste, eller andre ting.

Hvis du føler at det gir deg en trygghet når det gjelder å gjøre alt du kan for å unngå økonomiske tap ved et eventuelt ID-tyveri, kan det likevel være en enkel forsikring som du lett kan gjøre selv.

Har du kontroll på privatøkonomien?

Dersom du har opprettet frivillig kredittsperre fordi du ikke har kontroll over privatøkonomien, bør du vente til du har fått bedre vaner før du fjerner den.

Når kredittsperren hindrer deg fra impulskjøp, kan det være enklere å se hva du faktisk ikke trenger å bruke penger på. Det kan gi deg incentiv til å sette opp et budsjett.

Da ser du hva du har i inntekter og nødvendige utgifter hver måned. På den måten ser du også lettere hva du har igjen til eventuelt luksusforbruk.

Refinansiere forbruksgjeld

Vurder refinansiering dersom du har mange gjeldsposter med høy rente.

Et budsjett gir bedre oversikt over privatøkonomien. Dersom du har forbruksgjeld fra lån, kreditter og avbetalinger kan budsjettet hjelpe deg med å se hvor lang tid du vil bruke på å betale det tilbake.

Hvis det da er snakk om flere måneder kan det være lurt å vurdere refinansiering. Det er rett og slett fordi man da som regel får en lavere rente.

Tips: Se også forsiden vår som viser beste muligheter for refinansiering ved å klikke her.

Kredittkortgjeld som har forfalt er som oftest dyrere enn refinansieringslån. Dessuten får man gjerne lavere rente på et litt større lån enn på flere små lån hver for seg.

Oppsummert

Det er lurt å være klar over at man kan opprette en frivillig kredittsperre for seg selv, og at det er kostnadsfritt.

Du kan enkelt gjøre det ved å gå inn på nettsidene til kredittopplysningsforetakene. Hovedgrunnene til å sette en egen kredittsperre er:

  • Å begrense eget forbruk.
  • Å begrense skadene ved et eventuelt ID-tyveri.